Начална Banking services Поддръжка на приложения за банкиране

Поддръжка на приложения за банкиране

Подобрете мониторинга, достъпността и изпълнението на банковите приложения.

Свържете се с нас още днес

Нашите клиенти

Един партньор за поддръжка на приложенията с цел намаляване на комплексността и рисковете за сигурността

В комплексните ИТ среди на банките големият брой информации за контакт и доставчици, имащи достъп до тестовата и продуктовата среда, създава оперативен шум и рискове за сигурността. Ще помогнем да се справите с това чрез цялостна поддръжка на приложенията за банкиране.

Екипите на Mainstream, занимаващи се с поддръжка на клиенти от финансовия сектор, поемат всички дейности в областта на мониторинга, корекциите и оптимизацията на изпълнението и справянето с инциденти на финансовите приложения – и на вътрешно разработените, и на разработените от трети страни. При предоставяне на услугата разчитаме на доказана методология, която използваме в работата си с потребители от финансовия сектор, за прехвърляне (handover) и подготовка на документацията от самите автори на приложенията. Също така предоставяме COTS поддръжка (commercial of the shelf software) на базата на опита си от работата с банкови софтуери.

Екипът за банкиране на Mainstream

Изградихме специализиран екип от над 40 експерти с цел предоставянето на цялостни услуги на клиентите от финансовия сектор.

Какво включва услугата?

  • L1 и L2 24x7 поддръжка или поддръжка за определен период от време в зависимост от нуждите на приложенията
  • Мониториг на вътрешни приложения и на приложения на трети страни
  • Деплоймънт на приложенията, CI-CD pipeline, систематизация, автоматизация, внедряване на инструменти за CI-CD поддръжка
  • Усъвършенстване и оптимизация на изпълнението на приложенията на ниво платформа и съвети за подобряване към доставчиците на приложения
  • Administracija korisnika i aplikacija
  • SLA за изпълнение на KPIs за достъп до приложенията и справяне с проблеми в уговорения срок.

Нашият процес:

Събиране на документация за архитектурата, дизайна, функционалностите, работните процеси, интеграцията с останалите приложения, бизнес логиката, известните проблеми, troubleshooting на инструкциите.

Работилници с банката и с доставчика, Q&A с експерти

Създаване на база от знания и документация за service operation procedure

Внедряване на мониторинг, допълнително обучение на L1 и L2 поддръжката, ако е необходимо.

Постоянно усъвършенстване на знанията и уменията, документацията, мониторинга на достъпа и изпълнението на приложенията и цялостните работни процеси, както и интеграция и обмен на информация между конкретните приложения в самия работен процес.

Защо да изберем Mainstream?

Познаване на банковите приложения

Екипите на Mainstream имат задълбочени познания за приложенията от банковия сектор, напр. Asseco, Halcom, SAS, Temenos, M&I, SRC, Infobip и TAS Group.

Гъвкави екипи

Нашите експерти прилагат проактивен подход към поддръжката, ще се запознаят с вашите приложения и ще се адаптират към вашите изисквания и към спецификите на ваша ИТ среда.

Експертно познаване на облачните системи

Като мултиоблачен партньор ние помагаме на клиентите си да направят крачка към модернизация на наличната ИТ среда чрез адаптирани облачни решения.

Запознайте се с нашия експерт

Горан Милошевич

Banking Cloud Director

Горан е експерт с над 27-годишен трудов стаж в ИТ, в който е изврвял пьтя от инженер и presales консултант до мениджьр на големи екипи. През изминалия период работеше върху проекта за трансформация на системата за основни банкови услуги на една от водещите банки в Сърбия, където стратегически рыководеше екипа на Mainstream Banking като Program Manager.

Своржете се с експерт

Как Mainstream помогна на Ерсте Бнк да модернизира системата си за основни банкови услуги (core banking).

Прочетете изследването