Izboljšanje in združevanje gostiteljskih sistemov

Spletno mesto B92.net obstaja že več kot dvajset let in je eno izmed najbolj obiskanih in vplivnih spletnih mest v Srbiji in regiji. V času svoje dolgotrajne prisotnosti na trgu B92.net beleži nenehno povečevanje števila obiskov spletnih strani kot prihodkov, nenehno razvija nove vrste vsebin, poslovne modele in platforme, pri čemer so pogosto prvi oziroma pionirji, tako na domačem kot na regionalnem trgu.

Cilji

 • Izboljšanje in združevanje obstoječega gostovanja.
 • Sistem mora biti visoko dostopen in prilagodljiv.
 • Vsi podatki morajo biti maksimalno zaščiteni, celotno okolje izolirano in varno.
 • Nujno izvesti inteligentno distribucijo prometa z uporabo strežnikov, ki se nahajajo na različnih lokacijah (geolokacijsko uravnoteženje).
 • Prilagodljivost pri uporabi infrastrukture in optimizacija IT-stroškov.
 • Identifikacija potencialnih ozkih grl sistema in njihova odstranitev.

Pristop

 • Strokovne ekipe obeh podjetij so določile vse tehnične in poslovne potrebe ter opravile analizo stroškov.
 • Predlagana je optimalna rešitev za specifične izzive tega medijskega podjetja: polno upravljano spletno gostovanje s strani podjetja Mainstream. ter tehnologija oblaka.
 • Segmentacija trenutnih potreb in obstoječih načrtov za dimenzioniranje sistema.
 • Učinkovita migracija sistema (izvaja se v zero downtime režimu oziroma brez izpadov, podatkov oz. brez zmanjšanja dostopnosti).
 • Prevzemanje odgovornosti za delovanje in dostopnost same storitve v okviru dogovorjenega SLA.

Rezultati

 • Izboljšana infrastruktura je omogočila varnost in varno shranjevanje podatkov (tehnologija v oblaku omogoča shranjevanje podatkov offsite, zato so dostopni tudi v primeru IT- katastrofe).
 • Vzpostavljen je dolgoročni partnerski odnos, v katerem je ekipa podjetja Mainstream prepoznana kot ekipa strokovnjakov, ki sodeluje v vseh fazah načrtovanja povečanja zmogljivosti.
 • Visokodostopna DNS infrastruktura omogoča dostop do spletnega mesta z najbližje lokacije, s čimer je doseženo geolokacijsko uravnoteženje.
 • Z eksternalizacijo sta obe medijski hiši pridobili možnost, da svoje vire usmerita v nadaljnji razvoj spletnega mesta in izboljšata vsebine za obiskovalce.

B92 je bil ustanovljen 1989 kot mladinska radijska postaja, ki je oddajala program v Beogradu. Danes pa je to podjetje, ki obsega nacionalno radijsko in televizijsko postajo ter regionalno spletno mesto.

Začetek sodelovanja z B92

Po anketi revije “Status” je bil B92 leta 2012 razglašen za najboljšo TV-postajo, medijsko spletno mesto in radijsko postajo. Spletno mesto B92 je beležilo ogromno število obiskov, kar je zahtevalo izboljšanje obstoječega gostovalnega sistema.

Da bi bili popolnoma prepričani v rešitev, ki jo ponujamo, smo najprej proučili specifične poslovne in tehnične potrebe stranke, ob tem smo upoštevali širši kontekst. Nato pa smo izvedli prioritizacijo dela in analizo stroškov. Strankam vedno predlagamo več možnosti ali kombiniranih rešitev.

V primeru spletnega mesta B92 je šlo za zelo dinamično okolje, ki se spreminja in izboljšuje. Kot skupni prednostni cilj smo določili kakovostno in transparentno komunikacijo ter odprto sodelovanje različnih poslovnih sektorjev. Kot najboljšo rešitev je Mainstream ponudil polno upravljano spletno gostovanje.

IT-izzivi in specifične zahteve B92

Narava obiskov spletnega mesta in vrsta vsebin, ki so na voljo obiskovalcem, so določile natančen tip tehnične rešitve za B92.

Na začetku sodelovanja se je B92 samostojno ukvarjal z gostovanjem, glavni podatkovni center pa se je nahajal v tujini. Glede na visoko število obiskov in hitro rast blagovne znamke so sprejeli odločitev o eksternalizaciji dela IT-operacij: gostovanje spletnega mesta naj bi bilo združeno, izboljšano in v celoti zaupano podjetju Mainstream.

Na ta način je medijska hiša B92 pridobila možnost, da svoje vire usmeri v nadaljnji razvoj spletnega mesta in se bolj posveti izboljšanju vsebine za obiskovalce.

Zahteve medijske hiše B92 so bile naslednje:

 • Sistem mora biti visoko dostopen in skalabilen
  Sistem mora biti visoko dostopen (čas izpadov se ne tolerira) in skalabilen (horizontalna skalabilnost), da se zagotovi nemoten pretok velike količine podatkov. Mora obstajati možnost dinamičnega dodajanja virov glede na trenutne potrebe.
 • Jasno definiran prenos odgovornosti
  V skladu z odločitvijo o eksternalizaciji prevzema Mainstream, kot zaupanja vreden partner, popolno odgovornost za dostopnost in varnost IT-sistemov. S posebej prilagojeno SLA pogodbo (Service Level Agreement) se določijo natančne storitve, sistem poročanja, omejitve, postopki, odgovornosti ter raven vključenosti podjetja Mainstream v procese.
 • Geolokacijsko utavnoteženje
  Zaradi visokega števila obiskov je treba izvesti inteligentno distribucijo prometa z uporabo strežnikov, ki se nahajajo na različnih lokacijah (global site load balancing).
 • Zaščiteni in varni podatki
  Vsi podatki morajo biti maksimalno zaščiteni in dostopni za povrnitev s katere koli lokacije v primeru kakršne koli IT-katastrofe.

Mainstream polno upravljano spletno gostovanje in tehnologija v oblaku kot idealna rešitev

Glede na to, da je vsako spletno mesto živ sistem, ki se nenehno razvija, mora s sistemske strani obstajati podpora za zagon novih funkcij. Infrastruktura mora biti kakovostna, da lahko sledi vsem želenim spremembam ob minimalni porabi virov.

Po revidiranju vseh zahtev, ki jih je opredelila medijska hiša B92, smo zaključili, da je idealna rešitev Polno upravljano spletno gostovanje in tehnologija v oblaku.

Ta storitev vključuje implementacijo infrastrukture in stoodstotno vzdrževanje gostovanega spletnega mesta, ter stalno dostopno strokovno ekipo za posvetovanje v zvezi z izboljševanjem sistema.

Spletno mesto B92 se je zanašalo na gostovanje LAMP, za katerega smo imeli rešitev, in sicer za uravnavanje zahtev do baz MySQL, kjer se je uporabljal set proksiranja in uravnavanja.

Ta sistem uporablja visoko dostopno DNS-infrastrukturo, ki omogoča dostop do spletnega mesta z najbližje lokacije, s čimer smo dosegli geolokacijsko uravnoteženje. Poleg tega je naša rešitev zagotovila zaščito pred kibernetskimi napadi, optimizacijo IT-stroškov, z zagotovilom uptimea do 99,99 %.

S tem so v celoti izpolnili vse zahteve stranke.

Proces implementacije rešitve.

Naša metodologija vključuje več različnih faz, medtem ko celoten proces implementacije rešitve traja od nekaj tednov do nekaj mesecev. V zadevnem primeru sodelovanja z B92 je projekt obsegal naslednje faze:

 • Segmentacija trenutnih potreb, arhitektura sistema, načrtovanje, na podlagi katerih se lahko izvede dimenzioniranje sistema
 • Vzpostavitev sistema na infrastrukturi Mainstream in njegovo testiranje
 • Identifikacija potencialnih ozkih grl sistema in njihova odstranitev
 • Migracija sistema (izvaja se v zero downtime režimu oziroma brez izpadov, brez izgube podatkov ali zmanjšanja dostopnosti)
 • Spremljanje in podpora (24/7)

V komunikaciji s strankami Mainstream strokovni tim vedno daje priporočila za najboljše prakse, kot tudi predloge za optimizacijo obstoječih segmentov spletnega mesta ter uvrstitev novih funkcij.

Učinkovitost rešitev za specifične primere B92

Spletno mesto B92 ima neposredne koristi od tehnologije v oblaku, ki temelji na načelih “pay-as-you-go” in “pay-as-you-grow”, kjer se viri uporabljajo glede na potrebe. Po drugi strani virtualizacija strežnikov omogoča maksimalni izkoristek strojnih virov.

Replikacija podatkov omogoča tako precejšnje zmanjšanje obdobja okrevanja (recovery time objective) po IT-katastrofi kot tudi optimalno določeno točko okrevanja (recovery point objective). V primeru odpovedi enega shranjevalnega sistema so vsi podatki varni, poslovanje pa teče neprekinjeno.

B92, kot ugledna medijska hiša z vplivnim informativnim in zabavnim programom, je čez leta zgradila močno multimedijsko platformo, katere pomemben del so tudi digitalni mediji. Kot prepoznavna in priljubljena blagovna znamka si B92 prizadeva, da svojim uporabnikom, ki obiskujejo spletno mesto vsak dan, zagotovi nič manj kot le izjemno izkušnjo.

Strokovni tim podjetja Mainstream je že dolga leta ponosen partner te medijske hiše; skrbimo za stalno dostopnost vseh storitev, v podporo je na voljo več kot 2500 virtualnih strežnikov, nudimo prostor za shranjevanje neverjetne hitrosti in kakovosti in se zanašamo na najnaprednejšo tehnološko opremo v Srbiji.

B92

v številkah

23
leta poslovanja spletnega mesta B92.net
250+
milijonov prebranih strani na mesec
1+
milijon naloženih mobilnih aplikacij
400+
objav na dan

"Po zaslugi podjetja Mainstream smo prehodili pot od najetih strežnikov do „vedno dostopne“ infrastrukture v oblaku na najboljši in najučinkovitejši možen način. Podjetje Mainstream nam je omogočilo strokovnost ter vire, edinstvene za ta trg, kot tudi prilagodljivost, ki je še posebej pomembna za dinamično medijsko okolje. Posebej smo ponosni na dejstvo, da sta B92 in O2 kot dve domači blagovni znamki dostopni z moderne in varne infrastrukture v oblaku, ki pa je tudi produkt domačega znanja."

Ivan Jelić

direktor za produkte in razvoj @ B92.net

„Partnerski odnosi ter hiter odziv v primeru težav, kot osnova vsakega uspešnega poslovnega razmerja, so bistveni razlogi, zaradi katerih smo varovanje našega portala B92.net zaupali podjetju Mainstream, kot tudi druge spletne projekte. Le strokovna podpora in svetovanje pri načrtovanju in implementaciji novih funkcionalnosti lahko zagotovijo uspešno sodelovanje.“

Andrija Kokanović

višji spletni skrbnik @ B92.net

Druge študije primerov

Od skupnega gostovanja do oblačne skalabilnosti

Eden glavnih ciljev projekta je bil zagotoviti skalabilnost IT-infrastrukture, ki bi lahko spremljala dinamično rast poslovanja.

Oblak gostovanje za napredno elektronsko poslovanje

Raziščite, kako je Tehnomanija dosegla visoko dostopen sistem brez kritične točke odpovedi, z 99,99-odstotno dosegljivosti »uptime« na mesec in zanesljivo infrastrukturo.

Managed Hosting kot odgovor na izzive

Odkrijte, kako je rešitev Mainstream Enterprise Cloud izboljšala IT-sistem podjetja Ringier Axel Springer ob visoki dostopnosti in z optimalnimi IT-stroški.