Подобряване и обединяване на хостинг системите

Уебсайтът b92.net съществува от повече от 20 години и е един от най-посещаваните и влиятелни уебсайтове в Сърбия и региона. По време на дългогодишното си присъствие на пазара b92.net отчита постоянно нарастване на посещенията и приходите, като разработва нови видове съдържание, бизнес модели и платформи, в които често прави пионерски стъпки на вътрешния и регионалния пазар.

Цели

 • Надграждане и унифициране на съществуващата система за хостинг
 • Системата трябва да бъде лесно достъпна и мащабируема
 • Всички данни трябва да бъдат максимално защитени, а цялата среда трябва да бъде изолирана и защитена
 • Необходимо е да се извърши интелигентно разпределение на трафика, като се използват сървъри, разположени на различни места (балансиране на геолокацията)
 • Гъвкавост по отношение на използването на инфраструктурата и оптимизиране на разходите за ИТ
 • Идентифициране на потенциалните проблемни места в системата и тяхното отстраняване

Подход

 • Експертните екипи на двете компании определиха всички технически и бизнес нужди и извършиха анализ на разходите
 • Предложиха оптимално решение за специфичните предизвикателства на тази медийна група: Изцяло управляван уеб хостинг и облачна технология от Mainstream
 • Сегментиране на текущите нужди и съществуващите планове, въз основа на които може да се постигне мащабиране на системата
 • Ефективна миграция на системата (извършена в режим без прекъсване на работата, без загуба на данни, т.е. без ограничаване достъпността на услугите)
 • Поемане на отговорност за функционирането и достъпността на самата услуга в съответствие със споразумението за ниво на обслужване (SLA)

Резултати

 • Подобрената инфраструктура дава възможност за сигурност и безопасно съхранение на данни (облачната технология позволява съхранение на данни извън обекта, така че да са достъпни дори в случай на ИТ авария)
 • Установихме дългосрочно партньорство, в което екипът на Mainstream е възприеман като екип от доверени експерти, участващ във всички етапи на планиране на изграждането на капацитет
 • Високодостъпната DNS инфраструктура позволява достъп до уебсайта от най-близката локация, като по този начин се постига балансиране на натоварването по геолокация
 • Чрез аутсорсинг двете медийни групи получиха възможност да насочат наличните си ресурси към по-нататъшно развитие на уебсайта и подобряване на съдържанието за посетителите.

B92 е основана през 1989 г. като младежка радиостанция, която излъчва програмата си в Белград, като оттогава се е превърнала в компания, включваща национални радио и телевизионни станции и регионален уебсайт.

Начало на сътрудничеството с B92

През 2012 г. B92 е обявена за най-добрата телевизия, медиен уебсайт и радиостанция според проучване, проведено от списание Status. Към онзи момент уебсайтът на B92 регистрира огромен брой посещения, което наложи подобряване на съществуващата система за хостинг.

За да бъдем напълно уверени в предложеното от нас решение, първо разгледахме конкретните бизнес и технически нужди на клиента, като взехме предвид по-широкия контекст, а след това приоритизирахме задачите и направихме анализ на разходите. Винаги предлагаме на нашите клиенти няколко варианта или комбинирани решения.

В примера с уебсайта на B92 ставаше въпрос за много динамична среда, която непрекъснато се развиваше и подобряваше. Определихме като общ приоритет качеството, прозрачната комуникация и откритото сътрудничество с различните бизнес сектори. Услугата, предложена от Mainstream като най-доброто решение, беше изцяло управляван уеб хостинг.

ИТ предизвикателства и специфични изисквания на B92

Характерът на посещенията на уебсайта и видът на съдържанието, предлагано на посетителите, определиха точния вид на техническото решение за B92.

Към момента на започване на сътрудничеството B92 самостоятелно осигуряваше услугата за хостинг, а основният център за данни се намираше в чужбина. Предвид големия брой посещения и бързото разрастване на марката беше взето решение една част от ИТ операциите да бъде възложена на външен изпълнител – хостингът на сайта да бъде консолидиран, надграден и изцяло поверен на Mainstream.

По този начин медийната група B92 получи възможност да насочи наличните си ресурси към по-нататъшното развитие на уебсайта и да отдели повече време и ресурси за подобряване на съдържанието за посетителите.

Изискванията на медийната група B92 бяха следните:

 • Системата трябва да бъде лесно достъпна и мащабируема
  Системата трябва да бъде високодостъпна (не се допуска прекъсване на работата) и мащабируема (хоризонтална мащабируемост), за да се осигури безпроблемен поток на големи количества данни. Трябва да има възможност за динамично добавяне на ресурси в зависимост от текущите нужди.
 • Ясно дефинирано прехвърляне на отговорностите
  В съответствие с решението за аутсорсинг Mainstream, като доверен партньор, поема пълна отговорност за достъпността и сигурността на ИТ системата. Специално споразумение за ниво на обслужване (SLA) определя точните услуги, системата за докладване, ограниченията, процедурите, отговорностите и степента на участие на Mainstream в процесите.
 • Глобално балансиране на натоварването към уебсайта
  Поради големия брой посетители е необходимо да се извършва интелигентно разпределение на трафика, като се използват сървъри, разположени на различни места.
 • Защитени и сигурни данни
  Всички данни трябва да бъдат максимално защитени и да са достъпни за възстановяване от всяко място в случай на всякакъв вид ИТ авария.

Изцяло управляван уеб хостинг и облачна технология от Mainstream като идеално решение

Като се има предвид фактът, че всеки уебсайт е жива система, която непрекъснато се развива, е необходимо да има поддръжка от страна на системата при пускане на нови функции. Инфраструктурата трябва да е с добро качество, за да може да се справи с всички желани промени при минимално потребление на ресурси.

След като прегледахме всички изисквания, определени от медийната група B92, стигнахме до заключението, че идеалното решение би било изцяло управляван уеб хостинг и облачна технология от Mainstream.

Тази услуга включва внедряването на инфраструктурата и пълната поддръжка на хоствания уебсайт, както и постоянното разположение на нашия експертен екип за консултации относно бъдещи подобрения на системата.

Уебсайтът на B92 разчиташе на LAMP хостинг, като имахме решение за балансиране на заявките към базите данни MySQL, при което се използваше набор от проксиране и балансиране.

Тази система използва високодостъпна DNS инфраструктура, която позволява достъп до уебсайта от най-близката локация, като по този начин се постига балансиране на геолокацията. Освен това нашето решение осигурява защита от кибератаки, дава възможност за оптимизиране на разходите за ИТ и гарантира 99,99% време за безотказна работа.

С това всички изисквания на клиента са напълно удовлетворени.

Процес на внедряване на решението

Нашата методология включва няколко различни етапа, а процесът на внедряване на решението отнема от няколко седмици до няколко месеца. В конкретния пример на сътрудничество с B92 проектът включваше следните етапи:

 • Сегментиране на текущите нужди, архитектура на системата, планове, въз основа на които може да се извърши мащабирането на системата
 • Зареждане на системата в инфраструктурата на Mainstream и тестване
 • Идентифициране на потенциалните проблемни места в системата и тяхното отстраняване
 • Миграция на системата (извършва се в режим без прекъсване на работата, без загуба на данни или ограничена достъпност на услугите)
 • Мониторинг и поддръжка (денонощно)

В комуникацията си с клиентите екипът от експерти на Mainstream винаги дава препоръки за най-добрите практики, както и предложения за оптимизиране на съществуващи сегменти на уебсайта с цел внедряване на нови функции.

Ефективност на решението за конкретните примери от практиката на B92

Уебсайтът на B92 се възползва пряко от облачната технология, базирана на разходопокривен (pay as you go) и растежен (pay as you grow) принцип, при които ресурсите се използват според нуждите и се разпределят динамично. От друга страна, виртуализацията на сървърите позволява максимално използване на хардуерните ресурси.

Репликирането на данни дава възможност за значително намаляване на времето за възстановяване (RTO) след ИТ авария, както и оптимално определена цел на точката за възстановяване (RPO). Ако система за съхранение се повреди, всички данни са защитени и е осигурена непрекъснатост на дейността.

Като медийна група с отлична репутация и силна информационна и развлекателна програма, през годините B92 е изградила мощна мултимедийна платформа, от която цифровите медии представляват важна част. Ето защо B92 трябва да осигурява превъзходно изживяване на всички потребители, които посещават уебсайта всеки ден.

Експертният екип на Mainstream е горд партньор на тази медийна група; вече от години се грижим за непрекъснатата достъпност на всички услуги с помощта на над 2500 виртуални сървъра и предлагаме пространство за съхранение с невероятна скорост и качество, като разчитаме на най-технологичното оборудване в Сърбия.

„Благодарение на Mainstream преминахме от наети сървъри към „винаги достъпна“ облачна инфраструктура по най-добрия и ефективен за нас начин. Mainstream ни предостави експертни познания и ресурси, които са уникални за този пазар, както и адаптивност, която е особено важна за динамичната медийна среда. Особено сме горди, че B92 и O2, като местни продукти, са достъпни чрез модерна и сигурна облачна инфраструктура, която също е продукт на местни познания.“

Иван Йелич

директор „Продукти и развитие“

„Partnerski odnos i brza reakcija u slučaju problema kao osnova dobre saradnje su razlozi zbog kojih smo kompaniji Mainstream poverili na „čuvanje“ nase portal B92.net, kao i ostale online projekte. Nivo stručnosti podrške i savetodavna uloga prilikom planiranja i implementacije novih funkcionalnosti garantuju uspešnu saradnju.“

Андрия Коканович

старши уебмастър

Открийте как Mainstream може да подобри вашия бизнес.

Свържете се с нас на business.bg@mainstream.bg или попълнете нашата контактна форма.

Други казуси

Как стартъп с AI подобри достъпността на приложенията и оптимизира разходите за инфраструктура на AWS

Jedan od glavnih ciljeva bio je da se obezbedi visoka dostupnost Blockade Labs aplikacije uz EC2 instance na Amazon Web Services (AWS) cloud-u.

Хостинг решение за динамичен e-commerce

Научете как модерният онлайн търговец Gigatron си гарантира стабилността и сигурността на ИТ системите с услугата Mainstream Managed Hosting. Разгледайте резултатите и предимствата!

Dynamics NAV в Enterprise Cloud

Открийте как компания NPS използва платформата Enterprise Cloud, за да постигне стабилност на работата на Dynamics NAV решението и система с високо ниво на достъп и редуцирани първоначални разходи.