Kubernetes

Искате ли да улесните управлението на контейнеризираните приложения и навреме да откриете и отстраните техните слабости?

Нашите експертни умения ще ви помогнат при инсталирането, конфигурацията и поддръжката на клъстерите Kubernetes във всички облачни платформи.

Свържете се със специалист

Какво е Kubernetes?

Преминаването от монолитната архитектура към архитектура, основаваща се на микросървиси. Ще осигури на вашите разработчици повече гъвкавост и комплексност. Когато съставното приложение се разбие на малки независими части възникват предизвикателства:

 • предсказуемост и оптимизация на компютърните ресурси, които ще са необходими на всеки сървис
 • скалиране на ресурсите спрямо новите изисквания взаимната им комуникация
 • ежедневното управление на приложенията

Kubernetes помага да се преодолеят предизвикателствата чрез автоматизация на оперативните задачи, вградени команди за self-healing, скалиране, мониторинг, уведомяване в случай на неизправност в работата и пускане в действие на нови версии на приложенията.  

Как ще ви помогнем

Експертните умения елиминират сложността

Независимо дали става въпрос за единичен клъстер ,или мултиклъстер, настройките, инсталацията и конфигурацията на Kubernetes и допълнителните инструменти, които се използват с Kubernetes, изискват специализирани знания. Опитните ни експерти ще бъдат допълнителна помощ към вашия екип от разработчици, за да ви помогнат да преодолеете сложността и да се възползвате от всички възможности на тази технология.

Ефективен delivery pipeline

Инженерите на Mainstream ще ви помогнат да модернизирате и автоматизирате опезпечаването на клъстерите и начина на пускане в работа на приложенията според най-добрите CI/CD и DevSecOps практики за прозрачност и сигурност.

Multi-cloud deployment

В зависимост от вашите нужди ние ще ви помогнем да създадете и конфигурирате Kubernetes клъстера в различни облачни платформи като Microsoft Azure, Amazon Web Services и Mainstream Enterprise Cloud, като по този начин ще подобрите гъвкавостта и ще избегнете vendor lock-in.

Инструментите, които използваме

Нашите сертификации

Запознайте се със специалистите на Mainstream

Марко Ускокович

System Architect

Марко има над 15-годишен опит в администрирането на системи Linux, платформи за виртуализация и бази данни. Аналитичният му подход при решаването на проблеми и разнообразният му опит са резултат от работата му в Компютърния център на Електротехническия факултет в Белград. В Mainstream е участвал в дизайна на Managed web хостинг на системи и внедряването на над 1000 Linux сървъра.

Свържете се със специалист

Най-често задавани въпроси

 • Защо се нуждая от Kubernetes?

  Микросървисната архитектура предполага голям брой (понякога дори хиляди) контейнери, които се намират в различна инфраструктура. Deployment, управлението, свързването, настройването и мониторингът на контейнерите не само изисква обемно ангажиране на IT ресурси, но и съкращава времето за пласиране на приложенията на пазара (time to market).

   

  Kubernetes съдържа вградени команди за реализация на тези процеси, което позволява на компаниите по-бързо да изграждат и пускат в действие различни приложения, да ги подреждат, да следят функционирането им и автоматично да реагират на неизправности и да управляват жизнения им цикъл.

 • Кога не се използва Kubernetes?

  Използването на Kubernetes не се препоръчва, ако вашето приложение е сравнително опростено, нямате нужда от възможност за скалиране и не планирате актуализации на монолитното си приложение.

 • Има ли алтернативи на Kubernetes?

  Въпреки че Kubernetes е най-застъпената и най-ефективна технология за оркестриране на контейнери, има и алтернативи. Една от тях е Docker Swarm, която е по-лесна за инсталиране, но предоставя по-малка функционалност, както и по-ниско ниво на автоматизация в сравнение с Kubernetes. Ако се нуждаете от поддръжка за използването на този инструмент, можете да се свържете с нас.

Свързани услуги

Внедряване на DevOps

Цялостната поддръжка за внедряване на DevOps ще ускори иновациите и ще съкрати времето за пускане на приложения и услуги.

Научете повече

DevOps операции

Осигурете непрекъснатост на бизнес процесите, сигурност, надеждност и стабилност на облачната инфраструктура.

Научете повече