Cloud услуги

Платформата Mainstream Cloud

Подобрете производителността, нивото на достъп, сигурността и ефективността на ключовите приложения.

Научете повече

Управляван хостинг

Осигурете най-високо ниво на достъп и изпълнение на уеб приложенията във всеки един момент.

Научете повече

Управляван облак

Прехвърлете своите системи и приложения в облак и се освободете от грижите за инфраструктурата с помощта на експерти.

Научете повече

Архивирането като услуга

Уверете се, че ценните корпоративни данни и услуги ще бъдат винаги на разположение.

Научете повече

Оптимизация на облачните разходи

Намалете разходите за използване на ресурси в AWS, Azure или GCP облак с решението Spot by NetApp.

Научете повече

Възстановяването след бедствие

Направете крачката от традиционното към персонализирано и гъвкаво облачно решение за възстановяване при бедствие.

Научете повече

Файлове в облака Mainstream

Защитете фирмените данни без разходи за покупка и управление на сторидж системите.

Научете повече

Managed file transfer

Obezbedite automatizovan i siguran prenos velike količine poslovnih podataka uz napredno MFT rešenje.

Научете повече