Мениджмънт на облачната система Microsoft Azure

Облачната инфраструктура е сърцето на вашите бизнес операции.

Ще помогнем за нейното подобрение по отношение на производителността, достъпността, ефективността на разходите и сигурността чрез денонощна помощ от страна на експерти, сертифицирани за Azure.

Запазете час за консултация

Защо да изберем Mainstream за мениджмънта на облачната система Azure?

Постоянна поддръжка

Евентуални проблеми в работата на инфраструктурата в Azure могат да окажат значително въздействие върху вашата дейност. Нашите експерти ще ви помогнат да ги решите, преди да се отразят върху вашите бизнес операции и потребителския опит, ще анализират причините им и ще предотвратят повторната им поява.

Експертни познания за Microsoft Azure

Благодарение на над 100 архитекти на решения, облачни инженери и DevOps експерти с практически опит в управлението на цялостни публични облачни и мултиоблачни деплоймънти осигуряваме на вашия екип експертна помощ в мениджмънта на облака Azure.

Цялостен жизнен цикъл от услуги в Azure

Нашите услуги покриват целия жизнен цикъл на инфраструктурата в Azure – от архитектурата и внедряването до поддръжка при мониторинг в реално време, детекция и отстраняване на проблеми, поддръжка на облачната инфраструктура, проактивно наблюдение и оптимизация на разходите, управление на сигурността и актуализациите.

Проактивен Azure партньор

Експертните познания на Mainstream по отношение на Azure ще осигурят на вашата компания:

  • Мониторинг в реално време, администриране на инциденти, докладване и бързо управление на промените
  • Усъвършенстване на инфраструктурата и процесите чрез автоматизация
  • Гарантирана денонощна поддръжка от страна на инженери, сертифицирани за облачни услуги
  • Наблюдение и оптимизация на разходите за Azure в реално време
Свържете се с нас

Нашите услуги

Експертите на Mainstream ще поемат всички дейности по управлението на Azure и ще осигурят оптимална производителност на облачната ви инфраструктура, за да можете да се фокусирате върху бизнеса си.

24/7/365 мониторинг и поддръжка

Помагаме ви да откриете и решите навреме потенциалните проблеми в работата на инфраструктурата в Azure чрез мониторинг в реално време, проактивно инспектиране и бързо реагиране на критичните инциденти, както и чрез определяне на процедури, гарантиращи, че подобни проблеми няма да се повторят.

Управление на сигурността

От анализ на уязвимостта до имплементиране на подобрени контроли за сигурност, нашите експерти ще предоставят съвети и ще предприемат необходимите действия за защита на вашите данни, приложения и инфраструктура в Azure или в хибридна среда.

Управление на инфраструктурата и сървърите

Поемаме отговорност за поддръжката на цялостната облачна инфраструктура Azure, което предполага постоянни подобрения, прилагане на най-добрите практики и редовно коригиране (patching).

Оптимизация на производителността и разходите

Ръководейки се от рамката на CloudOps, ще ви помогнем да откриете излишните или недостатъчно използваните ресурси, както и да преразпределите ресурсите по начин, който усъвършенства производителността и намалява разходите.

Безплатна консултация

Подобрете производителността и сигурността на вашата инфраструктура Azure с помощта на нашите експерти.

Запазете час за разговор

Сертификатите на Mainstream

Studija slučaja

Като една от водещите банки в Сърбия, AIK Banka се фокусира върху изграждането на дълготрайни взаимоотношения, които се основават на сигурност и доверие.

Прочетете проучването

Запознайте се с наш експерт по Azure

Неманя Серафимович

Microsoft Cloud инженер

Неманя е ИТ специалист с над 15-годишен опит. Участвал е в над 20 проекта Azure, включително миграция на инфраструктури и архитектура на решения в Azure Cloud, както и FinOps и SecOps проекти. Експерт е по микросървиси, DevOps инструменти и Microsoft технологии, както и SCCM, IIS и MS SQL.

Свържете се с нас

Свързани услуги

Миграция към Microsoft Azure

Нашите експерти ще ви помогнат да анализирате съществуващи ИТ системи, работни натоварвания и приложения и да определите най-добрите кандидати за миграция към Azure.

Научете повече

Managed AWS

Подобрете производителността, достъпността, рентабилността и сигурността на вашата AWS инфраструктура.

Научете повече