Managed Cloud

Бързо, лесно и без риск – мигрирайте в облак и постигнете ново ниво на гъвкавост, надеждност и достъп на вашите ИТ системи и приложения – с помощта на експерти.

Свържете се със специалист

Време ли е да прехвърлите ИТ инфраструктурата и приложенията си в облак?

Независимо от индустрията, трансформацията на бизнеса е неминуем процес.

Затова мигрирането в облак може да бъде перфектното решение за вашата компания, ако:

  • Искате да елиминирате сривовете в работата на приложенията и да осигурите най-високо ниво на потребителска удовлетвореност – и за вътрешни, и за външни потребители.
  • Нуждаете се от по-високо ниво на гъвкавост при използването и актуализацията на ИТ ресурсите.
  • Търсите начин да намалите инвестициите и оперативния товар за управлението на ИТ инфраструктурата, без да компрометирате нито изпълнението, нито сигурността.

Фокусирайте се върху бизнеса си с услугата Managed Cloud

Освободете се от грижите за ИТ инфраструктурата и насочете екипите си да работят върху инициативи за развитие. Услугата Managed Cloud предоставя надеждна среда за хостинг на вашите системи и приложения, както и експертна помощ за поддръжката, денонощен мониторинг на изпълнението и сигурността, администриране и подобряване на системите.

Целева ИТ инфраструктура с гарантирани ресурси

99,9% гарантиран достъп

Цялостна поддръжка за управлението на облачната среда

Ключови предимства на нашето решение:

  • Бързо и лесно прехвърляне на приложенията и инфраструктурата в облак.
  • Специализирана поддръжка за мигриране и модернизация на персонализираните (custom) приложения.
  • Внедряване на най-добрите практики за сигурност.
  • Мултидисциплинарен експертен екип за мигриране, архитектура на системите, управление и оптимизация на облачните ресурси.
  • Постоянни подобрения на инфраструктурните процеси.
  • Денонощен оперативен мониторинг на системите и проактивно разрешаване на проблемите.

Нашите клиенти

Мрежата от центрове за данни на Mainstream в Югоизточна Европа

Всичко
Центрове за данни
Офиси

Сценарии за използване

Осигуряване на непрекъснатост на бизнес процесите

Направете крачката от традиционно решение за възстановяване след бедствие към облачно решение и елиминирайте сривовете в работата на критичните системи и риска от загуба на данни.

Миграция на корпоративните приложения в облак

Подобрете изпълнението, ефективността и надеждността на корпоративните софтуери с гарантиран достъп до инфраструктурата, динамично скалиране на ресурсите според изискванията на приложението и модернизация на архитектурата на решението.

Разработка на cloud-native приложения

Със сигурна и подлежаща на скалиране среда, за чиято поддръжка отговаря екипът на Mainstream, компаниите имат възможност да разработват нови и да актуализират наличните приложения с допълнителни облачни функционалности, без да се налага да се грижат за управлението на инфраструктурата и сигурността.

Запознайте се с наш експерт

Боян Манойлович

System Architect

Боян е експерт по интернет, облачни и хостинг услуги с над 15 години опит. Отговаря за управлението на проекти, координацията на техническия екип, анализа на нуждите на клиентите, дизайна на комплексната хостинг инфраструктура и управлението на капацитетите. Негова специалност са технологиите Cisco и VMware.

Свързани услуги

Управляван хостинг

Осигурете най-високо ниво на достъп и изпълнение на уеб приложенията във всеки един момент.

Научете повече

Възстановяването след бедствие

Направете крачката от традиционното към персонализирано и гъвкаво облачно решение за възстановяване при бедствие.

Научете повече