Начална Banking услуги Mainstream banking cloud

Mainstream Banking Cloud

Мигрирайте и модернизирайте ИТ инфраструктурата и приложенията за банкиране в облачна среда, гарантираща високо ниво на достъп, подобрена производителност и защита на бизнес данните.

Свържете се със специалист

Облак, адаптиран за нуждите на финансовия сектор

Пред индустрията на финансовите услуги (FSI) стоят специфични предизвикателства при усвояването на облачните технологии: осигуряване на защита на данните, хармонизиране с нормативните предписания и стандартите и комплексна модернизация на наследените банкови системи. Нашата облачна платформа решава предизвикателствата, като предоставя:

  • гарантиран достъп до данните във вътрешно изолирана система
  • възможност за локален хостинг и установяване на DR локация на по-значителна дистанция или дори в друга държава
  • модерна и подлежаща на скалиране ИТ инфраструктура за хостинг на основните приложения за банкиране.

Регионална мрежа от центрове за данни

Екосистемата ни от центрове за данни предлага на клиентите от банковия сектор хостинг на техните ИТ инфраструктури и приложения както локално, така и в други държави в Югоизточна Европа.

8+ Tier 3 и 4

центъра за данни

99.99 %

гарантиран достъп

ISO 27001

съответствие със стандарт

Защо да изберем Mainstream Banking Cloud?

Гарантиран достъп до данните

Платформата предоставя хостинг на цялостни банкови системи с 99,99% гарантиран достъп до използваната инфраструктура.

Възможност за скалиране

С подлежащата си на скалиране архитектура платформата ни предоставя гъвкавост в употребата и актуализацията на ИТ ресурсите за постигане на оптимална производителност на основните банкови услуги и останалите приложения.

Модернизация

Освен най-модерната хардуерна и софтуерна инфраструктура Mainstream Banking Cloud поддържа микросървисна архитектура и Infrastructure as Code достъп за автоматизация и стандартизация на процесите.

Експертно управление

Облачните експерти на Mainstream непрекъснато работят върху оптимизацията и усъвършенстването на функционалностите на платформата Banking Cloud, поддържането на сигурността и съответствието с индустриалните и пазарните нормативни предписания.

Искате ли да ускорите трансформацията на вашата банка в сигурна облачна среда?

Оперативна поддръжка при управлението на банкови приложения и операции

Чрез познаване на FSI процесите и експертизата ни за деплоймънт, мониторинг, оптимизация на изпълнението и решаване на проблеми в работата на приложенията, които се използват в банковата дейност като системи за core banking, internet banking, mobile banking, instant payment и card management, други дигитални канали за разплащания, DMS и т.н., Mainstream помага на клиентите да осигурят непрекъснатост на дневните операции и неограничен потребителски опит. Също така можем да ви предоставим поддръжка в областта на управлението на услуги, ръководството и сигурността.

Нашите клиенти

Запознайте се с наш експерт

Горан Милошевич

Banking Cloud Director

Горан е експерт с над 27-годишен трудов стаж в ИТ, в който е извървял пътя от инженер и presales консултант до мениджър на големи екипи. През изминалия период работеше върху проекта за трансформация на системата за основни банкови услуги на една от водещите банки в Сърбия, където стратегически ръководеше екипа на Mainstream Banking като Program Manager.

Свържете се с експерт

Как Mainstream помогна на Ерсте Бнк да модернизира системата си за основни банкови услуги (core banking).

Прочетете изследването