Начална Application услуги DevOps имплементация

DevOps имплементация

Ускорете иновацията и съкратете времето за предоставяне на нови услуги.

Свържете се със специалист

Проактивен DevOps партньо

За нас DevOps не е услуга, а начин на мислене.

От 2005 г. работим с компании от най-различни индустрии, на които помагаме да подобрят скоростта, надеждността, ефективността и гъвкавостта на процесите чрез автоматизация. Но това, че имаме дългогодишен опит с DevOp, не означава, че се придържаме към стари технологии и принципи. Напротив, ние постоянно надграждаме знанията и компетенциите си, за да помагаме на клиентите да изпреварят конкуренцията при доставката на софтуер.

  • 100+ инженери със сертификати за работа с Azure, AWS и Google cloud
  • Инфраструктурата като Code подход
  • Задълбочено познаване на DevOps

Компетентна помощ за внедряване на DevOps

Анализ и планиране

Консултантите ни анализират вашите приложения, инфраструктура и процеси, за да открият проблемните места, ключовите идентификатори на изпълнението и възможностите за подобрение. Въз основа на тези данни създаваме DevOps стратегия и избираме технологии и инструменти, съвместими с вашата среда.

Имплементация

В сътрудничество с вашите екипи ще проектираме и внедрим облачна инфраструктура за хостинг на вашите приложения с фокус върху специфичните развойни и продуктови изисквания и ще създадем delivery pipeline в съответствие с най-новите практики на DevOps. Също така ще ви помогнем да установите цялостна (end-to-end) сигурност чрез подхода DevSecOps.

Операции и докладване

Нашето мото е “continuous everything”. Ще бъдем на ваше разположение във всички фази на DevOps операциите – от постоянните подобрения, през оптимизацията на капацитетите и разходите, до мониторинга, анализа и решаването на текущите проблеми.

Инструментите, които използваме   

Облак

Amazon Web Services, Microsoft Azure

CI/CD 

Jenikins X, Tekton, Travis, Code Pipeline

Контейнеризация

Kubernetes, Docker, Docker Swarm, LXC

Контрол на версията на кода

Git, Github, Bitbucket

Автоматизация

Terraform, Ansimble

Мониторинг и логиране

Prometheus, Loki, Grafana, CloudWatch, Nagios

Нашите сертификати

4 стълба на успеха на DevOps

 

 

CI/CD пайплайн

Прилагането на най-добрите CI/CD практики е от ключово значение за поддържането на продуктивността на инженерните екипи и бързото осигуряване на нови функционалности. Нашите DevOps експерти ще ви помогнат да автоматизирате оперативните задачи, включително процесите на build, test и deploy, ще направят възможно своевременното откриване на бъгове и подобряването на развойните (development) процеси.

Infrastructure as Code

Процесът Infrastructure as Code (IaC) позволява на екипите за development и operations да автоматизират провизионирането, деплоймънта и мениджмънта на инфраструктурните ресурси, което подобрява скалирането и стабилността на ИТ средата. Експертите на Mainstream ще ви помогнат да приложите процеса с водещия IaC инструмент, Terraform-a.

Микросървиси

Микросървисите предоставят редица предимства: по-бързо развитие, улеснено внедряване на изменения и нови функционалности и автоматизация с помощта на технологията DevOps и DevSecOps. Опитът, придобит от работата ни върху различни проекти по модернизация на приложения, ще ви помага в процеса на преход от монолитна към микросървисна архитектура.

Оркестрация

Освен автоматизацията на задачите DevOps оркестрацията оптимизира процесите за по-бърз деплоймънт. Нашият подход към оркестрацията се основава на използването на доказани инструменти като Kubernetes, както и на детайлен анализ на вашите системи, процеси и предизвикателства при пускането на софтуера в производство.

Запознайте се със специалистите на Mainstream

Борис Везмар

AWS Team Lead

Борис е експерт по публични облачни системи с над 15-годишен опит в ИТ сектора. Зад гърба си има над 25 AWS проекта, включително проекти за миграция и архитектура на системи за международни клиенти. Главни области на неговите интереси са автоматизацията и практиките DevOps. Технологичните му компетентности, които непрекъснато разширява, включват Kubernetes, Terraform, Docker, Ansimble, Linux, Web Server, SCM, CI/CD и други актуални инструменти.

Свържете се с нас

Свързани услуги

DevOps операции

Осигурете непрекъснатост на бизнес процесите, сигурност, надеждност и стабилност на облачната инфраструктура.

Научете повече

Kubernetes

Елиминирайте сложността на процесите сетъп, инсталиране и конфигурация на Kubernetes и на допълнителните инструменти за автоматизация.

Научете повече