Политика за личните данни

Увод

В настоящия документ „Политика за личните данни“ предоставяме информация относно начина, по който обработваме Вашите лични данни, когато посещавате сайта www.mainstream.eu (наричан за краткост: „Уебсайта“) и се свързвате с нас чрез запитване в Уебсайта, когато Вашият работодател реши да работи с нас, както и в други случаи, които ще бъдат подробно обяснени по-долу.

Лични данни представляват данните, свързани с физическо лице, чиято самоличност пряко или непряко се идентифицира или може да се идентифицира чрез тях. Например това са Вашето собствено и фамилно име, адрес, имейл адрес, номер на банкова сметка, телефонен номер и др.

Ако Уебсайтът съдържа линк към други сайтове или услуги, молим Ви да се запознаете с отделните политики за личните данни на тези сайтове или услуги.

Администратор на личните данни

Ние сме компания Мейнстрийм доо Белград, със седалище: ул. „Нушичева“ № 15, 11 000 Белград (наричана за краткост: „Mainstream“ или „ние“), и сме администратор на Вашите лични данни. Това означава, че като администратор ние определяме целта и начина на обработване на Вашите лични данни. Ако имате въпроси относно Вашите лични данни, които обработваме, може да се свържете с нас на следния имейл адрес:

kontaktlice.gdpr@mainstream.eu.

Mainstream е компания, предлагаща хостинг, облачни и други ИТ услуги по поддръжка (наричани за краткост: „Услугите“). За да можем да предоставим Услугите, обработваме определени данни на нашите клиенти в качеството си на оператор, но изключително в съответствие с техните указания и от тяхно име. В случаите, когато като обработващ лични данни обработваме данни на наши клиенти с цел предоставяне на услуги, ние сключваме необходимите по закон договори за обработване на данни и предприемаме съответните технически и организационни мерки за запазване целостта на тези данни. Тъй като при предоставяне на Услугите ние се явяваме обработващ личните данни на нашите клиенти, Ви молим да се запознаете с отделните политики за личните данни на тези лица като администратори на лични данни.

Видове данни, които обработваме, и цел на обработването

Обработваме няколко категории лични данни в няколко различни ситуации.

Ако чрез наличната на Уебсайта ни форма за контакт зададете въпрос за нашите услуги или искате да изпратите мнение или друго съобщение за нашата дейност, данните, които събираме от Вас, са собствено и фамилно име, служебен имейл и името на компания, в която работите, за да можем да отговорим възможно най-точно на Вашето запитване.

Ако се запишете за участие в уебинарите, които организираме чрез приложението Zoom, ще изискаме от Вас собственото и фамилното име, имейла и името на компанията, за да можем да проведем уебинара, да изпратим специализирани материали и др. За подробности относно това как приложението Zoom обработва личните данни, най-учтиво молим да се запознаете с тяхната политика за личните данни.

Ако Вашият работодател работи с нас, ще обработваме например данните Ви за контакт и работната Ви позиция, за да можем да установим служебни отношения, да предоставим Услугите и да получим възнаграждение за тях. Ще имаме право да запазим минимум Вашите данни за контакт и след прекратяване на сътрудничеството си с Вашия работодател, за да можем периодично да Ви информираме по имейл за наши оферти и изгодни предложения във връзка с Услугите, за което имаме законен интерес. В този случай винаги можете да поискате от нас да прекратим обработването на Вашите данни за целите на директния маркетинг, като натиснете линка „Отписване“, след което ще преустановим връзка с Вас.

Ако присъствате на събития на нашата компания, е възможно да бъдете заснети, за което ще бъдете специално предварително уведомени при пристигането си на събитието. Имаме законен интерес да публикуваме снимки от наши публични събития на нашия Уебсайт или в нашите профили в социалните мрежи, за да информираме обществеността за целта на конкретното събитие. Във всеки един момент имате право да поискате от нас да премахнем публикувана Ваша снимка от нашия Уебсайт или от социалните мрежи чрез имейла ни за контакт: kontaktlice.gdpr@mainstream.eu, след което ще я изтрием, ако са изпълнени законовите условия за това.

Ако физически посетите наш офис, от съображения за сигурност регистрираме влизанията в нашите офиси и по този повод ще запишем собственото и фамилното Ви име, номера на личната карта и компанията, от която идвате.

Ако кандидатствате за работа при нас, ще поискаме от Вас Вашата автобиография (CV), за да извършим процеса по подбор на персонал и назначаване на подходящи кадри. Ако не бъдете избрани за позицията, ще прекратим обработването на Вашите данни, освен ако не преценим, че Вашият профил може е подходящ за някаква позиция в бъдеще. Само в този случай имаме законен интерес да запазим Вашето CV и да се свържем с Вас.

Цел на обработването и правно основание

Вашите данни, които събираме, за да установим сътрудничество с нашите клиенти (Вашия работодател) и за да получим възнаграждение за предоставяните от нас Услуги, се обработват на основание сключване или изпълнение на договор.

Ако продължим да съхраняваме Вашите данни за контакт и след прекратяване на служебното ни сътрудничество, то заради нашия законен интерес – за да можем да Ви изпращаме информация за нашите Услуги, за които основателно вярваме, че могат да представляват интерес за организацията, в която работите.

Също така на основание нашия законен интерес ще можем да обработваме снимки, на които се намирате и които са заснети на наши публични бизнес събития. Заради нашия законен интерес можем да запазим и Вашата автобиография, която сте ни изпратили при кандидатстване за работа в нашата компания, ако вярваме, че в бъдеще бихме могли да Ви наемем на работа.

От съображения за сигурност имаме законен интерес да водим регистър на външните посетители на нашите офиси.

Ако се свържете с нас с цел установяване на потенциално бизнес сътрудничество, обработваме Вашите данни на основание сключване и изпълнение на договор. В случай че се свържете с нас, за да изразите мнението си, обработваме Вашите данни на основание нашия законен интерес.

Ако сте се съгласили да обработваме Вашите данни, във всеки един момент може да оттеглите даденото съгласие.

С кого споделяме Вашите данни?

Можем да споделяме Вашите данни изключително с партньори, които ни помагат или подпомагат предоставянето на нашите Услуги (партньори със съответната ИТ инфраструктура, чрез която Услугите се предоставят или заплащат, или онлайн обслужване, улесняващо обработването на данните). Гарантираме, че партньорите ни, напр. оператори, подизпълнители или администратори, са задължени с договор да имат достъп само до необходимите данни, както и да предприемат нужните технически и организационни мерки, с които да осигурят защитата на данните в съответствие със закона.

Защита на целостта на данните

Полагаме усилия Вашите данни да бъдат защитени. Във връзка с това внедрихме съответните технически и организационни мерки за защита на Вашите лични данни от неправомерно обработване, случайна загуба, повреждане или унищожаване. За да защитим целостта на Вашите данни например, предоставяме достъп до тях само на определени лица от нашата организация и използваме съответните кодове, които редовно се променят.

Колко време съхраняваме данните Ви?

Събираме и съхраняваме Вашите лични данни само докато е налице обективна нужда от това, след което ги изтриваме и прекратяваме обработването им.

Данните, които събираме чрез формата за контакт на сайта ни например, се съхраняват за максимален срок от една година. Една година съхраняваме и данните, които събираме, когато се регистрирате за участие в наш уебинар.

Съхраняваме данните за контакт на служителите на нашите клиенти, докато трае нашето сътрудничество, както и до изтичането на необходимите законови срокове след прекратяване на сътрудничеството.

Ако не сте получили работата, за която сте кандидатствали в нашата компания, а смятаме, че сте кандидат, който потенциално може да бъде подходящ за подобна позиция, ще съхраняваме Вашата автобиография една година, след което ще я изтрием.

Ако сте присъствали на събития на нашата компания и сте били заснети, съхраняваме снимките една година, след което ги изтриваме.

Ако физически посетите наш офис и запишем данните Ви в регистъра на влизанията и излизанията, съхраняваме данните една година, след което ги изтриваме.

Вашите права във връзка с личните данни

Във връзка с обработването на Вашите лични данни имате следните права:

  • Ако желаете да получите копие от обработваните от нас Ваши лични данни, можете да се обърнете към нас с искане да Ви предоставим такова копие.
  • Ако смятате, че обработваните от нас Ваши лични данни са неточни или непълни, можете да се обърнете към нас с искане за коригиране или допълване на данните.
  • Ако искате справка или достъп до Вашите лични данни, може да се обърнете към нас с искане за достъп или справка.
  • Ако желаете да ограничите обработването на Вашите лични данни или искате да ги изтрием и прекратим тяхното обработване, може да се обърнете към нас със съответното искане, а ние ще го изпълним в съответствие със закона.
  • В случаите, когато сте се съгласили да обработваме Вашите данни, може да оттеглите предоставеното съгласие по всяко време, след което ще прекратим тяхното обработване.
  • Ако вече не желаете да получавате имейли, с които да Ви информираме за различни изгодни предложения във връзка с нашите Услуги, може да се отпишете, като кликнете върху линка „Отписване“ (eng. „unsubscribe“), който се намира в края на всеки имейл.
  • Имате право да поискате от нас да Ви изпратим предоставените от Вас лични данни в структуриран, обичайно използван и електронно четим вид, както и имате право неограничено да ги предоставите на друг администратор на лични данни в съответствие със закона.
  • Ако смятате, че е обосновано, имате право във всеки един момент да ни изпратите възражение срещу обработването на данните, което е необходимо за реализирането на нашите законни интереси и ако са налице законовите основания за това, ще прекратим обработването на данните.
  • Имате право във всеки един момент да внесете възражение срещу обработването на личните Ви данни, които се обработват за нуждите на директната реклама, включително и изготвянето на профил.
  • Ако обработването на личните Ви данни се извършва автоматизирано, имате право да поискате да се намеси човек, да изразите мнение във връзка с решение, взето изключително въз основа на автоматизирано обработване, или да оспорите решението в съответствие със закона.

Горепосочените права може да осъществите, като се свържете с нас по имейл: kontaktlice.gdpr@mainstream.eu

Надзорен орган

Надзорният орган за защита на личните данни е Комисарят по въпросите на информацията от обществено значение и защитата на личните данни на Република Сърбия, до когото може да внесете и жалба съгласно закона.

Към Органа може да се обърнете на адрес: Bulevar kralja Aleksandra 15, 11000 Beograd,, Република Сърбия, по имейл на office@poverenik.rs или на телефон:

+381 11 3408 900.

Изменения и допълнения на Политиката за личните данни

Ако решим да променим Политиката за личните данни, ще публикуваме измененията на настоящата страница. Ако новите изменения на Политиката за личните данни изискват нови начини за обработване на личните данни, за което по закон е необходимо Вашето съгласие, допълнително ще поискаме от Вас такова съгласие.

Информация за обработката на личните ви данни от Albacross

Информираме ви за обработката на лични данни от името на Albacross Nordic AB („Albacross“).

Информацията, събрана от бисквитките, поставени на вашето устройство, които се квалифицират като лични данни, ще бъде обработвана от Albacross, платформа, предлагаща услуги за идентификация на посетители и целево рекламиране с офиси в Стокхолм и Краков. Моля, вижте по-долу за пълните данни за контакт.

Целта на обработката на личните данни е да позволи на Albacross да подобри услуга, предоставяна на нас и на нашия уебсайт (например услугата „Intent“), като добави данни към тяхната база данни за компаниите. Базата данни на Albacross ще се използва освен за „Intent Data“ и за целево рекламиране към компании, за което данните ще бъдат прехвърляни на доставчици на данни от трети страни. За яснота, целевото рекламиране се отнася до компании, а не до физически лица.

Данните, които се събират и използват от Albacross за постигане на тази цел, са информация за IP адреса, от който сте посетили нашия уебсайт, и техническа информация, която позволява на Albacross да различава различните посетители от същия IP адрес. Albacross съхранява домейна от входния формуляр, за да свърже IP адреса с вашия работодател.

За пълна информация относно обработката на лични данни, моля, вижте Политиката за поверителност на Albacross.

Albacross Nordic AB Companyreg. no 556942-7338
Tegelbacken 4A
111 52 Стокхолм, Швеция
www.albacross.com – contact@albacross.com