Disaster Recovery

Защитете важните фирмени данни и осигурете непрекъснатост на бизнес процесите с помощта на надеждното, персонализирано и разходно ефективно, облачно решение Disaster Recovery.

Запазете час за безплатна консултация

Защо ви е нужно облачното решение Disaster Recovery?

Сигурност на данните

За разлика от традиционните решения облачните решения Disaster Recovery предоставят вградени функционалности за сигурност като криптиране на данни.

Бързо възстановяване

Дублирането на данни в географски разделени центрове за бази данни гарантира, че винаги ще имате достъп до критичните системи и данни, дори и в случай на бедствие.

По-ниска начална инвестиция

Облачното решение Disaster Recovery елиминира разходите по изграждане и поддръжка на вторично местоположение за възстановяване.

Нашият подход

Нашите облачни експерти ще работят заедно с вашия IT екип и ще ви помагат във всички фази на изграждането и поддръжката на адаптираното спрямо вашите нужди решение Disaster Recovery.

Анализ и цели

Заедно с вас ще определим критичните бизнес процеси, приложения, планираното време за възстановяване (Recovery Time Objective) и планираната точка на възстановяване (Recovery Point Objective), ще анализираме наличните технологии и ще направим анализ на разходите, ползите и потенциалните рискове.

Дизайн, внедряване и тестване

Експертите на Mainstream проектират архитектурата на Disaster Recovery, внедряват и тестват договореното облачно решение.

Управление

След внедряване на избраното решение Disaster Recovery нашият екип поема отговорността за неговото управление, наблюдение и постоянно усъвършенстване.

Запазете час за безплатна консултация

Осигурете наличност на критични данни и услуги с персонализирано решение за възстановяване след авария в облака.

Предимствата на нашето решение:

  • Системи Disaster Recovery и standby са базирани на най-новата технология и се хостват в центрове за бази данни Tier 3
  • Възможност за бързо увеличаване на ресурсите в зависимост от изискванията
  • Денонощна независима система за мониторинг и докладване
  • Вътрешно изолирана система на всички нива
  • 24/7/365 експертна поддръжка
  • Прилагане на най-добрите експертни практики по стандарт ISO 27001

Disaster Recovery в избран от вас облак

Изследване на казус

Как банка AIK подобри непрекъснатостта на бизнес процесите и намали разходите за инфраструктура благодарение на решението Mainstream Disaster Recovery.

Прочетете проучването

Свързани услуги

Архивирането като услуга

Уверете се, че ценните корпоративни данни и услуги ще бъдат винаги на разположение.

Научете повече