Инфраструктурата на Mainstream

Помагаме на клиентите да модернизират своята ИТ инфраструктура в надеждна среда чрез географски отделена и гъвкава инфраструктура с високо ниво на достъп.

8+

центрове за данни

Tier 3 и 4

със сертификати

99.99%

гаранция за достъп

24/7

мониторинг

Регионална екосистема от центрове за данни

Мрежата ни от центрове за данни в Югоизточна Европа предлага гъвкав избор от хостинг локации за работата на най-критичните системи и приложения.

Всичко
Центрове за данни
Офиси

Усъвършенствана облачна платформа

Облачната инфраструктура на Mainstream позволява на компаниите да заменят традиционния център за данни с гъвкава и подлежаща на скалиране среда, базирана на виртуализация с VMware.

 • Платформа, изградена върху архитектура на VMware
 • Изолирани ресурси за всеки потребител със съобразен с политиките достъп до компютърните ресурси, мрежите и сигурността
 • Интеграция с водещите инструменти за автоматизация
 • Цялостен (end-to-end) мониторинг на ресурсите и адаптирано докладване за потребителската среда

Проверени технологии и стандарти

Техническата ни платформа е разработена чрез използване на най-новите технологии на водещите световни производители на хардуер и софтуер като VMware, Cisco, Citrix, NetApp, Fujitsu и DELL и съответства на стандартите ISO27001 и ISO9001.

Безопасността на фокус

Криптиране на данните

Криптиране на приложения и данни

Disaster Recovery

дублиране между локациите на центровете за данни

Публични облачни партньорства

AWS

Като дългогодишен партньор на Amazon Web Services (AWS) разчитаме на солидните си познания за инфраструктурата на AWS и на опита си, когато помагаме при облачната, мултиоблачната и хибридната миграция и мениджмънта.

 • При изграждане на AWS инфраструктура прилагаме well-architected framework
 • Помощ при миграцията на локалната (on-premise) инфраструктура и приложенията в AWS облак
 • Цялостно управление на инфраструктурата на AWS
 • Оптимизиране на производителността и разходите.

Azure

На разположение на клиентите са нашите експертни познания за Microsoft Azure, както и услуги, обхващащи цялостния жизнен цикъл на инфраструктурата на Azure.

 • Архитектура и имплементиране на средата за workload трансформация в Azure
 • Постоянна помощ при мониторинга, управлението на инцидентите, докладването и управлението на промените
 • Усъвършенстване на инфраструктурата и процесите чрез автоматизация
 • Наблюдение и оптимизация на разходите за Azure в реално време.

Google Cloud

Нашите задълбочените познания за облачната инфраструктура на Google и денонощно администрирани услуги помагат на компаниите да използват една от водещите публични облачни платформи в своята дейност.

 • Помощ при архитектурата и дизайн, адаптиран за облачната среда Google
 • Имплементиране с фокус върху данните и приложенията и трансформацията към център за данни
 • Постоянна поддръжка при администрирането на Google Cloud
 • Мониторинг и оптимизация на разходите в Google Cloud.

Започнете своята ИТ модернизация в инфраструктурата на Mainstream

Използвайте нашата облачна платформа, за да внесете иновации в досегашния си начин на работа.

Свържете се с нас