Upoznajte Mainstream infrastrukturu 

8+

data centara

Tier 3 i 4

sertifikacije

99.99%

dostupnost

24/7

monitoring

Regionalni ekosistem data centara

Naša mreža data centara u Jugoističnoj Evropi pruža fleksibilnost izbora hosting lokacije za pokretanje najkritičnijh sistema i aplikacija.

Sve
Data centri
Kancelarije

Napredna cloud platforma

Mainstream Cloud infrastruktura omogućava kompanijama da tradicionalni data centar zamene fleksibilnim i skabilnim okruženjem, zasnovanim na VMware virtuelizaciji.

 • Platforma izgrađena na VMware arhitekturi
 • Izolovani resursi za svakog korisnika, uz policy-driven pristup računarskim resursima, mrežama i bezbednosti
 • Integracija sa vodećim alatima za automatizaciju
 • End-to-end monitoring resursa I prilagođeno izveštavanje o korisničkom okruženju

Proverene tehnologije i standardi

Naša tehnička platforma je razvijena uz korišćenje najnovijih tehnologija vodećih svetskih proizvođača hardvera i softvera, kao što su VMware, Cisco, Citrix, NetApp, Fujitsu, i DELL, uz usklađenost sa ISO27001 i ISO9001 standardima.

Bezbednost u fokusu

Enkripcija podataka

Workload enkripcija

Disaster Recovery

replikacija između data centar lokacija

Public cloud partnerstva

AWS

Kao dugogodišnji Amazon Web Services (AWS) partner, spajamo temeljno poznavanje AWS infrastrukture i iskustvo u pružanju podrške za public, multi-cloud i hybrid cloud migraciju i menadžment.

 • Primena well-architected framework-a za izgradnju AWS infrastrukture
 • Podrška za migraciju on-premise infrastrukture i aplikacija na AWS cloud
 • Kompletno upravljanje AWS infrastrukturom
 • Optimizacija performansi i troškova.

Azure

Pružamo klijentima specijalizovanu Microsoft Azure ekspertizu i usluge koje obuhvataju kompletan lifecycle Azure infrastrukture.

 • Arhitektura i implementacija okruženja za workload transformaciju na Azure-u
 • Stalna podrška za monitoring, upravljanje incidentima, izveštavanje i upravljanje promenama
 • Unapređenje infrastrukture i procesa kroz automatizaciju
 • Praćenje i optimizacija Azure troškova u realnom vremenu.

Google Cloud

Naše duboko poznavanje Google cloud infrastrukture i 24×7 managed servisi pomažu kompanijama da jednu od vodećih public cloud platformi stave u službu svog poslovanja.

 • Podrška za arhitekturi i dizajn prilagođenog Google Cloud okruženja
 • Implementacija sa fokusom na workload i data centar transformaciju
 • Kontinuirana podrška za Google Cloud menadžement
 • Monitoring i optimizacija troškova na Google Cloud-u.

Pokrenite IT modernizaciju na Mainstream infrastrukturi

Iskoristite našu cloud platformu da unesete inovaciju u dosadašnji način rada.

Kontaktirajte nas