Početna Cloud servisi Back up as a service

Backup as a Service

Budite sigurni da će vaši kritični podaci i servisi biti uvek dostupni uz Backup as a Service uslugu.

Kontaktirajte stručnjaka

Zašto Mainstream backup as a service?

Personalizovani backup

Naša backup as a service usluga prilagođava se zahtevima svakog pojedinačnog klijenta i uključuje ekspertizu za definisanje optimalnog rešenja koje ispunjava vaš Recovery Time Objective (RTO) i Recovery Point Objective (RPO).

Dostupnost podataka

Vaši poslovni podaci su uskladišteni u Mainstream Tier 3 data centrima, uz garantovanu dostupnost od 99.99%, primenu vodećih standarda i dokazane 3-2-1 metodologije za backup i oporavak.

Lokalni hosting

Naša mreža data centara širom Jugoistične Evrope pruža fleksibilnost izbora lokacije za hosting backup rešenja u Srbiji, Bugarskoj, Sloveniji i Grčkoj.

Kompletna usluga

Mainstream Backup as a Service usluga obuhvata instalaciju i konfiguraciju infrastrukture, podršavanje izolovanog okruženja, isporuku backup rešenja, testiranje i stalnu optimizaciju platformskih podešavanja.

Ekspertsko upravljanje

Rasteretite se briga oko upravljanja backup-om uz proaktivno održavanje sistema i backup procesa, 24 7 nadgledanje i podršku Mainstream eksperata za rešavanja svih vrsta problema.

Bezbednost vaših podataka je naš prioritet

Znamo koliko su podaci vredni i važni za optimalno poslovanje vaše kompanije. Naša usluga je dizajnirana sa ciljem da obezbedi najviši nivo zaštite, integriteta dostupnosti podataka uz:

  • Backup na nivou cloud-a, fizičkih i virtuelnih mašina
  • Namensku platformu za virtuelizaciju sa garantovanim resursima
  • Višestruke internet linkove
  • ISEC VPN konekciju ka korisniku.
Upoznajte Mainstream infrastrukturu

Zaštitite svoje poslovanje uz pouzdan backup na cloud-u

Iskoristite kompletno, pouzdano i skalabilno backup rešenje na cloudu da zaštitite svoj najvažniji resurs – podatke.

Prednosti našeg rešenja:

  • Fleksibilni backup planovi
  • Ekspertiza za implementaciju backup rešenja u public cloud i hybrid cloud okruženjima
  • Mogućnost brzog proširivanja resursa
  • Podrška sertifikovanih inženjera za troubleshooting i oporavak
  • 24x7x365 monitoring svih backupa i redovno izveštavanja.

Backup na cloud-u po vašem izboru

Mainstream Cloud

Saznajte više

Amazon Web Services

Saznajte više

Microsoft Azure

Saznajte više

Google Cloud

Saznajte više

Povezane usluge

Disaster recovery

Napravite iskorak sa tradicionalnog na personalizovano, fleksibilno Disaster Recovery rešenje u cloud-u.

Posetite stranicu