Početna Banking servisi Banking Disaster recovery

Banking Disaster Recovery

Dostignite novi nivo operativne rezlijentnosti uz cloud Disaster Recovery.

Kontaktirajte stručnjaka

Naši klijenti

Smanjite poslovni rizik, osigurajte regulatornu usklađenost

 

Na konkurentnom finansijskom tržištu, neometan rad kritičnih IT sistema koji podržavaju online bankarstvo, kartična plaćanja i druge usluge nije opcija već imperativ. Ruku pod ruku sa korisničkim iskustvom je zakonska usklađenost - ispunjavanje standarda za upravljanje poslovnim kontinuitetom.  Da bi stale na crtu ovim zahtevima, finansijskim institucijama je potreban iskorak sa legacy Disaster Recovery rešenja na pouzdanije, skalabilnije sisteme. Oslanjajući se na DR rešenja u cloud-u, banke, platne institucije druge FSI organizacije mogu da učine svoje poslovanjem otpornijim na rizik, ali i da ostvare dodatnu prednost: optimizaciju hardverskih troškova.

Mainstream Disaster Recovery rešenja za finansijske institucije 

 

Kao partner, spajamo domensku ekspertizu, najnovije tehnologije i podršku za implementaciju i holističko upravljanje DR rešenjem u cloud-u.

Kompletna podrška

Naši multidisiplinarni timovi su tu da vam pomognu da ostvarite prednosti koje ne samo da ispunjavaju već i prevazilaze početne DR zahteve. Pored arhitekture rešenja, naša usluga uključuje planiranje i koordinaciju projektnih aktivnosti, testiranje i podršku za unapređenja i modifikaciju sistema nakon implementacije.

Regulatorna usklađenost

Uz napredne recovery mogućnosti i redovno DR testiranje, pomažemo finansijskim insti-tucijama da smanje izloženost riziku i osiguraju adekvatnu usklađenost sa regulativama Narodne Banke Srbije.

Manji DR troškovi

Izbegnite nepotrebne investicije u hardver, dodatnu opremu i licence za DR rešenje i pretvorite CAPEX u OPEX uz predvidljive mesečne troškove DR usluge.

Skalabilnost

Uz on-demand povećavanje i smanjivanje kapaciteta na Mainstream Cloud-u, vaša kompanija može brzo da isprati svaki novi zahtev za povećanjem DR resursa u skladu sa potrebama na primarnoj lokaciji, bez dugotrajnih procedura nabavke.

Naše usluge

 • DR sizing i dizajn arhitekture
 • Izrada Business continuity plana I podrška za implementaciju i realizaciju
 • Izrada Business impact analize, DR plana I dokumentacije sa instrukcijama
 • Infrastructure as a Service (IaaS) za DR na privatnom ili javnom cloud-u
 • Administracija infrastrukture
 • Patching infrastrukture i implementacija bezbednosnih unapređenja
 • 24x7 monitoring sistema ili monitoring u dogovorenim periodima (custom service window)
 • Upravljanje incidentima i drugim ITSM procesima
 • Redovno testiranje DR rešenja i DR plana
 • Izveštavanje
 • Kontuniirana evaluacija i unapređenja DR dokumentacije i arhitekture.
Kontaktirajte nas

Regionalna cloud platforma

Mainstream Cloud usluge se isporučuju iz 8+ data centara u Jugoistočnoj Evropi, uključujući data centre u Srbiji, Bugarskoj, Sloveniji i Grčkoj. Naša infrastruktura u regionu je dizajnirana da obezbedi visoku dostupnost, bezbednost, troškovnu efikasnost i usklađenost sa vodećim stručnim praksama.

SVE
DATA CENTRI
KANCELARIJE

Želite DR na public cloud-u? 

Tu smo da vas pomognemo da zaštitite svoje kritične workloadove, aplikacije i sisteme na AWS, GCP i Oracle cloud platfomama.

Public Cloud

Upoznajte našeg eksperta

Goran Milošević

Banking Cloud Director

Goran je ekspert sa preko 27 godina IT iskustva tokom kojih je prešao put od inženjera i presales konsultanta do menadžera velikih timova. U proteklom periodu bio je angažovan na projektu transformacije core banking sistema za jednu od vodećih banaka u Srbiji gde je pružao strateško vođstvo Mainstream Banking timu kao Program Manager.

Kontaktirajte nas