Начална Banking servisi Banking Disaster recovery

Banking Disaster Recovery

Постигнете ново ниво на оперативна гъвкавост чрез облачно решение за възстановяване след бедствие.

Свържете се с нас

Нашите клиенти от финансовия сектор

Намалете бизнес риска, осигурете си нормативно съответствие

На конкурентния финансов пазар безпрепятствената работа на критичните ИТ системи, поддържащи онлайн банкирането, картовите плащания и останалите услуги, вече не е пожелателно, но е и задължително. Ръка за ръка с потребителския опит върви и законовото съответствие – изпълнението на стандартите за управление на непрекъснатостта на работата. За да се справят с изискванията, финансовите институции трябва да преминат от наследените решения за възстановяване след бедствие към системи, подлежащи на по-добро скалиране. Като разчитат на облачно решение за възстановяване след бедствие, платежните институции от финансовия сектор могат не само да направят дейността си по-устойчива на рискове, но и да получат допълнително предимство: оптимизация на разходите за хардуер.

Решение за възстановяване след бедствие на Mainstream за финансови институции

Като партньор ние обединяваме експертните познания в областта, най-новите технологии и помощта за внедряването и цялостно управление на облачното решение за възстановяване след бедствие.

 

Цялостна помощ и поддръжка

Нашите мултидисциплинарни екипи са на разположение да ви помогнат да постигнете предимства, които не просто изпълняват, но и превъзхождат първоначалните DR изисквания. Освен архитектура на решението услугата включва планиране и координация на проектни дейност, тестване и помощ за подобряване и модификация на системите след внедряване.

Съответствие с нормативните изисквания

С усъвършенствано решение за възстановяване и редовно тестване на решението за възстановяване след бедствие ние помагаме на финансовите институции да намалят изложеността си на рискове и да си гарантират адекватно съответствие с нормативните изисквания на Народната банка на Сърбия.

По-ниски разходи за възстановяване след бедствие

Избегнете ненужните инвестиции в хардуер, допълнително оборудване и лицензи за решение за възстановяване след бедствие и превърнете CAPEX в OPEX с предвидими месечни разходи за DR услуга.

Възможност за скалиране

С увеличаване и намаляване на капацитетите при поискване в Mainstream Cloud компанията ви може бързо да проследи всяко ново изискване за увеличаване на DR ресурсите според нуждите в първичната локация без дълги процедури по доставка.

Нашите услуги

 • DR sizing и дизайн на архитектурата
 • Изготвяне на план за непрекъснатост на работата и помощ за внедряването и реализацията
 • Изготвяне на Business impact анализ, DR план и документация с указания
 • Infrastructure as a Service (IaaS) за DR в частен или публичен облак
 • Администриране на инфраструктурата
 • Patching на инфраструктурата и имплементация на подобрения на сигурността
 • 24x7 мониторинг на системите или мониторинг в уговорени периоди (custom service window)
 • Управление на инциденти и други ITSM процеси
 • Редовно тестване на решението и плана за възстановяване след бедствие
 • Докладване
 • Непрекъснато оценяване и усъвършенстване на документацията и архитектурата на решението за възстановяване след бедствие.
Свържете се с нас

Инфраструктурата на Mainstream Cloud

Mainstream Cloud услугите се доставят от 8+ центъра за данни в Югоизточна Европа, включително центрове за данни в Сърбия, България, Словения и Гърция. Нашата инфраструктура в региона е проектирана да гарантира висока достъпност, сигурност, ефективност на разходите и съответствие с водещите професионални практики.

Всичко
Центрове за данни
Офиси

Искате ли да използвате публичен облак за решението за възстановяване при бедствие?

На разположение сме да помогнем да защитите критичните си работни процеси, приложения и системи в облачните платформите AWS, GCP и Oracle.

Public Cloud

Запознайте се със специалистите на Mainstream

Горан Милошевич

Директор на банков облак

Kontaktirajte nas