Managed Hosting kot odgovor na izzive

Z digitalno preobrazbo so se podjetju Ringier Axel Springer odprle številne nove možnosti, predvsem glede novih načinov monetizacije vsebine, ki omogočajo kakovostno in verodostojno novinarstvo ter izboljšanje samih sistemov obveščanja in distribucije na več različnih platformah. S podjetjem Ringier Axel Springer smo začeli sodelovati leta 2010. Z izbiro naših storitev polno upravljanega gostovanja (Fully Managed Hosting) nam je podjetje izkazalo popolno zaupanje.

Cilji

 • Zastarela oprema v zasebnem podatkovnem centru podjetja Ringier Axel Springer v tem trenutku ni zagotavljala ustrezne podpore poslovnim načrtom in hitremu razvoju podjetja.
 • Sistem mora biti uporabno skalabilen.
 • Vsi podatki morajo biti maksimalno zaščiteni, celotno okolje, izolirano in varno.
 • Ne sme obstajati kritična točka odpovedi (single point of failure).
 • Prilagodljivost glede možnosti uporabe infrastrukture in optimizacija IT-stroškov.

Pristop

 • Strokovne ekipe obeh podjetij so opredelile vse tehnične in poslovne potrebe in opravile analizo stroškov.
 • Predlagana je optimalna rešitev za specifične izzive podjetja: Mainstream poslovni oblak (Enterprise Cloud).
 • Učinkovita integracija, migracija in preizkušanje sistema.
 • Implementacija optimalne rešitve za varnostno kopiranje podatkov (back-up).
 • Zagotovljena 99,99-odstotna dosegljivost (uptime).
 • Prevzemanje odgovornosti za delovanje in dostopnost storitve v okviru dogovorjene pogodbe o ravni storitev (SLA).

Rezultati

 • Izboljšana infrastruktura je zagotovila varnost in varno shranjevanje podatkov v izoliranem okolju oblaka.
 • Dostopnost podatkov tudi v primeru IT-katastrofe.
 • Dolgoročni partnerski odnos, ki temelji na aktivni vključenosti ekipe podjetja Mainstream v vseh fazah načrtovanja povečanja zmogljivosti.
 • Optimizirani IT-stroški zaradi prehoda s CAPEX-a na OPEX.
 • S prenosom polne odgovornosti za delovanje sistema na ekipo strokovnjakov Mainstream je podjetje Ringier razbremenilo svoje notranje vire.

Ringier Axel Springer je vodilna medijska in založniška hiša v Srbiji, ki se ponaša s številnimi tiskanimi in digitalnimi izdajami, ki jim je uspelo pritegniti največje število bralcev. Kot eno izmed uspešnejših medijskih podjetij danes posluje v Srednji in Vzhodni Evropi in upravlja portfelj, ki ima več kot 200 spletnih in tiskanih medijskih znamk v Srbiji, na Madžarskem, Slovaškem, Poljskem, v Litvi, Latviji in Estoniji.

Ringier Axel Springer ima v svojem timu močno ekipo talentov, ki nenehno spremljajo potrebe svojih uporabnikov in njihove navade. Z razvojem in širjenjem spleta so se spremenila tudi pričakovanja bralcev in bistvena struktura medijskega prostora. Z zaznavanjem teh temeljitih sprememb se je podjetje Ringier Axel Springer odločilo, da bistveno poveča vlaganje v razvoj spletnih portalov, ki pa so danes vodilni na medijskem trgu Srbije in med najbolj obiskanimi portali v regiji (Blic.rs, Zena.rs, Noizz.rs, Pulsonline.rs, Ana.rs, Nekretnine.rs in dr.).

S sledenjem strategiji razvoja in digitalizaciji se je podjetje Ringier Axel Springer osredotočilo na krepitev svojega tržnega položaja in dobičkonosno rast. S širjenjem navzkrižnih medijev (cross-media) in nadaljnjim razvojem digitalnih izdaj, kot tudi z vlaganjem v digitalne rešitve in v nove poslovne modele – podjetje uspešno sledi svoji politiki inovacij in tako ohranja svojo visoko konkurenčno pozicijo. Z zagotavljanjem integriranih rešitev in izpolnjevanjem potreb sodobnega medijskega trga Ringier Axel Springer oblikuje tudi prihodnost digitalnih medijev.

Vendar digitalizacija ne prihaja brez izzivov.

Začetek sodelovanja s podjetjem Ringier Axel Springer

Z digitalno preobrazbo so se podjetju Ringier Axel Springer odprle številne nove možnosti, predvsem glede novih načinov monetizacije vsebine, ki omogočajo kakovostno in verodostojno novinarstvo ter izboljšanje samih sistemov obveščanja in distribucije na več različnih platformah.

S podjetjem Ringier Axel Springer smo začeli sodelovati leta 2010. Z izbiro naših storitev polno upravljanega gostovanja (Fully Managed Hosting) nam je podjetje izkazalo popolno zaupanje.

Mainstream je kot zanesljiv partner v obdobju največje digitalne rasti podjetja uspešno gostil vseh 13 medijskih izdaj podjetja. Vzemimo samo Blic kot primer, ki je v času, ko smo postali uradni ponudnik spletnega gostovanja, imel samo 300.000 obiskov, danes pa jih šteje več kot 3 milijone.

Že leta 2015 smo poglobili sodelovanje, ko se je podjetje Ringier dokončno odločilo, da del svojih IT-operacij zaupa zunanjemu izvajalcu.

Skozi dialog s strokovno ekipo podjetja smo opredelili vse tehnične in poslovne potrebe, proučili več različnih možnosti in opravili analizo stroškov in skupaj identificirali najboljšo IT-rešitev za konkretno težavo – Mainstream poslovni oblak (Enterprise Cloud),  kot zanesljiva, hitra in varna platforma.

IT-izzivi in specifične zahteve podjetja Ringier Axel Springer

Podjetje Ringier Axel Springer je v tem času v svojih zasebnih prostorih imelo le en podatkovni center. Sčasoma je nastopil trenutek, ko preprosto ni bilo več virov, ki bi sledili rasti podjetja, in je bilo treba opremo nujno zamenjati, saj je bila že na koncu svoje amortizacije;

Pred začetkom sodelovanja je podjetje Ringier Axel Springer opredelilo določene zahteve, ki jih mora izpolniti sistemska rešitev:

1. Skalabilnost

Sistem mora biti uporabno skalabilen, tj., da je v vsakem trenutku možno brez težav dodati še več podatkov. Skalabilnost omogoča nemoteno nadaljevanje vseh poslovnih operacij ne glede na spremembe, saj se obstoječe rešitve uporabljajo za povečanje zmogljivosti.

2. Visoka stopnja zaščite

Vsi podatki morajo biti maksimalno zaščiteni, celotno okolje izolirano in varno. Kar se doseže z uporabo virtualnih strežnikov in posebne tehnologije NGFW (naslednja generacija požarnih zidov), ki izvaja podroben nadzor sistema in ga varuje pred morebitnimi zlonamernimi dejavnostmi, s čimer je zmanjšano tveganje za hekerske napade.

3. Ne sme obstajati kritična točka odpovedi (single point of failure)

Da bi bil sistem visoko dostopen in zanesljiv, ne sme vsebovati kritične točke odpovedi, ne na programski kot tudi ne na strojni ravni. Torej, v sistemu ne sme obstajati nobeno mesto oz. točka, katere odpoved bi lahko popolnoma zrušila sistem. Celovitost in zaščita podatkov sta najvišje prioritete za nemoteno delovanje podjetja.

Idealna rešitev: Mainstream poslovni oblak (Enterprise Cloud)

Ob upoštevanju omenjenih zahtev smo identificirali Mainstream Enterprise Cloud kot idealno rešitev za specifičen primer podjetja Ringier Axel Springer.

Mainstream Enterprise Cloud rešitev vključuje dva podatkovna centra (1 primarni, 1 za obnovo po katastrofi -disaster recovery) z medsebojno replikacijo. Gre za interni mehanizem za zaščito podatkov z občasno replikacijo podatkov v drugem podatkovnem centru; podprta sta shranjevanje in replikacija najpogostejših tipov baz. Torej, podatki so shranjeni offsite in se v primeru katastrofe lahko varno prenesejo, s čimer so v celoti ohranjeni in zaščiteni.

Poleg tega rešitev Mainstreamov poslovni oblak (Enterprise Cloud) omogoča:

Pored toga, Mainstream Enterprise Cloud rešenje omogućava

 • Izjemno hitrost in visoke zmogljivosti za vse IT-vire;
 • Učinkovitejšo uporabo IT-virov;
 • Zmanjšanje operativnih stroškov;
 • Povečanje kapacitete za nemoteno delovanje sistema v primeru visokega povpraševanja (npr. veliko število obiskovalcev na spletni strani v kratkem časovnem obdobju).

Še pomembnejše pa je bistvo, da se pogodba o ravni storitve (Service Level Agreement) sestavlja glede na specifične potrebe vsake stranke, da sta s posebej prilagojeno pogodbo zajamčeni tudi dostopnost in zmogljivost na ravni storitve kot tudi napredna podpora v vsakem trenutku oz. 24/7.

Proces implementacije rešitve

Kot vsi projekti, ki imajo za svoj fokus IaaS (infrastructure as a service), je tudi proces implementacije Mainstream Enterprise Cloud rešitve zahteval precej časa. Izvajanje projekta je trajalo 6 mesecev, da se je v celoti izvedel, pri čemer so upoštevane vse vnaprej določene faze.

Pri projektu so poleg ekipe podjetja Mainstream sodelovale tudi strokovne ekipe podjetja Ringier Axel Springer, projekt pa je potekal je v naslednjih fazah:

 • Usklajevanje in končna opredelitev zasnove projekta.
 • Priprava infrastrukture na podlagi zasnove.
 • Opredelitev točnih rokov in dejavnosti, saj je šlo za migracijo več kot 100 virtualnih strojev.
 • Izvajanje brezhibne migracije, brez motenj uporabnikov in napak.
 • Integracija Mainstreamovega oblačnega sistema s sistemi podjetja Ringier Axel Springer.
 • Zaključna faza sistema.
 • Preizkušanje sistema.
 • Faza dokumentiranja.
 • Nadzorovanje (monitoring) sistema.

Implementacija rešitve Mainstream Enterprise Cloud omogoča odpravo ozkih grl, ki se običajno pojavijo pri konfiguraciji, razširitvi in zamenjavi tradicionalnih IT-sistemov in komponent, saj je celotno infrastrukturo preprosto upravljati z virtualnim strežnikom.

Učinkovitost rešitve Mainstream Enterprise Cloud za podjetje Ringier Axel Springer

Ringier Axel Springer ima kot ugledno medijska hiša veliko odgovornost do celotne javnosti, svojih 3,5 milijona bralcev, zaposlenih, poslovnih partnerjev ter delničarjev. Poleg vprašanj, ki zadevajo novinarsko neodvisnost, oglaševanje, družbeno odgovornost in poslovno etiko, deležnike podjetja zanima tudi varnost podatkov in digitalna preglednost.

Rešitev Mainstream Enterprise Cloud zagotavlja varnost podatkov po najvišjih industrijskih standardih in njihovo varno hranjenje, na podlagi občasne replikacije podatkov v drugem podatkovnem centru. Tako ta tehnologija zavzema pomembno mesto v strategiji obnove po katastrofi (disaster recovery), saj zagotavlja kontinuiteto vseh poslovnih operacij, celo v primeru katastrofe.

Poleg tega je Mainstream poslovni oblak (Enterprise Cloud) vrhunska tehnologija, ki omogoča optimizacijo IT-stroškov, predvsem zaradi prehoda stroškov s CAPEX na OPEX. Podjetje ima možnost uporabe infrastrukture, takšne kot je (»as is«), vendar pa tudi zagotovljeno takšno prilagodljivost, da v skladu s poslovnimi potrebami lahko hitro in preprosto spremeni potrebne kapacitete. Takšna infrastruktura omogoča večji nadzor nad financami in natančnejše napovedovanje IT-stroškov.

S prenosom polne odgovornost za dostopnost in varnost IT-sistema na Mainstream je podjetje Ringier Axel popolnoma razbremenilo svoje interne vire in zaposlenim omogočilo, da se v celoti osredotočijo na izboljšanje drugih segmentov poslovanja in inovacije.

Ringier v številkah

3.5
milijona bralcev v Srbiji
200
spletnih in tiskanih izdaj v CEE

Druge študije primerov

Od skupnega gostovanja do oblačne skalabilnosti

Eden glavnih ciljev projekta je bil zagotoviti skalabilnost IT-infrastrukture, ki bi lahko spremljala dinamično rast poslovanja.

Oblak gostovanje za napredno elektronsko poslovanje

Raziščite, kako je Tehnomanija dosegla visoko dostopen sistem brez kritične točke odpovedi, z 99,99-odstotno dosegljivosti »uptime« na mesec in zanesljivo infrastrukturo.

Managed Hosting kot odgovor na izzive

Odkrijte, kako je rešitev Mainstream Enterprise Cloud izboljšala IT-sistem podjetja Ringier Axel Springer ob visoki dostopnosti in z optimalnimi IT-stroški.