Managed Hosting като отговор на предизвикателствата

За Ringier Axel Springer цифровата трансформация откри множество възможности, най-вече по отношение на нови начини за осигуряване на приходи от съдържание, които позволяват качествена и надеждна журналистика, както и усъвършенстване на системите за информация и разпространение на няколко различни платформи. Нашето сътрудничество започна през 2010 г., когато Ringier Axel Springer ни се довери, като избра нашите напълно управлявани хостинг услуги.

Цели

 • Остарялото оборудване в частния център за данни на Ringier Axel Springer не осигуряваше адекватна поддръжка на бизнес плановете на компанията и на текущия темп на развитие.
 • Системата трябва да може да се мащабира.
 • Всички данни трябва да бъдат максимално защитени, а цялата среда трябва да бъде изолирана и защитена.
 • Не трябва да има единична точка на отказ.
 • Гъвкавост по отношение на използването на инфраструктурата и оптимизиране на разходите за ИТ.

Подход

 • Експертният екип на двете компании определи всички технически и бизнес нужди и извърши анализ на разходите.
 • Беше предложено оптимално решение за специфичните предизвикателства на компанията: Mainstream Enterprise Cloud.
 • Ефективна системна интеграция, миграция и тестване.
 • Внедрено оптимално решение за архивиране с цел сигурност на данните.
 • Гарантирано 99,99% време за безотказна работа.
 • Поемане на отговорността за функционирането и достъпността на самата услуга като част от споразумението за ниво на обслужване (SLA)

Резултати

 • Подобрената инфраструктура позволява сигурност и защитено съхранение на данни в изолирана облачна среда.
 • Данните са достъпни дори в случай на ИТ авария.
 • Установено е дългосрочно партньорство, в което екипът на Mainstream участва активно във всички фази на планиране на изграждането на капацитет.
 • Оптимизирани разходи за ИТ благодарение на преминаването от CAPEX (капиталови разходи) към OPEX (оперативни разходи).
 • Ringier премахна натоварването от вътрешните си ресурси, като прехвърли пълната отговорност за функционирането на системата на екипа от експерти на Mainstream.

Ringier Axel Springer е водеща медийна и издателска група в Сърбия, чието портфолио включва множество печатни и дигитални издания, които привличат най-голяма аудитория. Като успешна медийна компания, понастоящем тя оперира в Централна и Източна Европа, управлявайки 200 онлайн и печатни медийни марки в Сърбия, Унгария, Словакия, Полша, Литва, Латвия и Естония.

Ringier Axel Springer разполага със силен екип от талантливи служители, който непрекъснато проверява нуждите и навиците на своите клиенти. С развитието и разпространението на интернет очакванията на аудиторията и основната структура на медийното пространство се промениха.

Осъзнавайки тази радикална промяна, Ringier Axel Springer инвестира сериозно в развитието на интернет портали, които днес са лидери на сръбския медиен пазар и едни от най-посещаваните портали в региона (Blic.rs, Zena.rs, Noizz.rs, Pulsonline.rs, Ana.rs, Nekretnine.rs и др.).

Следвайки стратегия за развитие и цифровизация, Ringier Axel Springer се фокусира върху укрепване на пазарните си позиции и печеливш растеж. Чрез разширяване на междумедийните връзки и по-нататъшно развитие на цифровите издания, както и чрез инвестиране в цифрови решения и нови бизнес модели, компанията продължава да въвежда иновации и остава силно конкурентоспособна. Предлагайки интегрирани решения и отговаряйки на нуждите на съвременния медиен пазар, Ringier Axel Springer формира бъдещето на цифровите медии.

Цифровизацията обаче идва със своите предизвикателства.

Начало на сътрудничество с Ringier Axel Springer

За Ringier Axel Springer цифровата трансформация откри множество възможности, най-вече по отношение на нови начини за осигуряване на приходи от съдържание, които позволяват качествена и достоверна журналистика, както и усъвършенстване на системите за информация и разпространение на няколко различни платформи.

Сътрудничеството ни започна през 2010 г., когато Ringier Axel Springer ни се довери, като избра нашите напълно управлявани хостинг услуги. След това Mainstream успешно хостваше всички 13 медийни публикации на тази компания и беше надежден партньор в периода на най-голям цифров растеж. Погледнете например Blic, който по времето, когато станахме официален доставчик на хостинг, имаше 300 000 посещения, а днес е с над три милиона.

Още през 2015 г. задълбочихме сътрудничеството си, когато Ringier реши да изнесе една част от ИТ операциите си и да ги повери на Mainstream.

Чрез диалог с експертния екип на компанията определихме всички технически и бизнес нужди, разгледахме множество различни варианти и извършихме анализ на разходите, за да определим съвместно най-доброто ИТ решение за конкретния проблем.

В този пример от практиката, това беше решението Mainstream Enterprise Cloud – надеждна, бърза и сигурна платформа.

ИТ предизвикателства и специфични изисквания на Ringier Axel Springer

По онова време Ringier Axel Springer разполагаше само с един център за данни, разположен в техните частни помещения. По това време стана необходимо да се поднови оборудването, което претърпя значително износване; просто не съществуваха повече ресурси, които да следват растежа на компанията.

Преди началото на сътрудничеството Ringier Axel Springer дефинира определени изисквания, на които трябваше да отговаря системното решение:

1. Мащабируемост

Системата трябва да бъде мащабируема, т.е. да е възможно да се добавят повече данни по всяко време без прекъсване. Мащабируемостта позволява непрекъснато протичане на всички бизнес операции, независимо от евентуални промени, тъй като за увеличаване на производителността се използват съществуващите решения.

2. Висока степен на защита

Всички данни трябва да бъдат напълно защитени, а цялата среда да е изолирана и сигурна. Това се постига чрез използване на виртуални сървъри и специална технология за защитна стена от следващо поколение (NGFW), която следи подробно системата и я защитава от потенциални злонамерени действия, като по този начин минимизира риска от хакерски атаки.

3. Не трябва да има единична точка на отказ

За да се гарантира високо ниво на достъпност и надеждност, системата не трябва да съдържа единична точка на отказ нито в софтуера, нито в хардуера. Ето защо в системата не трябва да има звено, чийто срив би довел до пълен срив на системата. Целостта и защитата на данните са от първостепенно значение за безпроблемното функциониране на компанията.

Идеално решение: Mainstream Enterprise Cloud

Имайки предвид тези изисквания, определихме Mainstream Enterprise Cloud като идеалното решение за Ringier Axel Springer.

Решението Mainstream Enterprise Cloud има два центъра за данни (основен и за възстановяване след бедствия) с репликация между тях. Това е вътрешен механизъм за защита на данните, който включва периодично репликиране на данните в друг център за данни; поддържа се съхранението и репликирането на най-разпространените видове бази данни. По този начин данните се съхраняват извън обекта и могат да бъдат безопасно изтеглени в случай на бедствие, което ги прави напълно запазени и защитени.

Освен това решението Mainstream Enterprise Cloud позволява:

 • Изключителна скорост и висока производителност за всички ИТ ресурси
 • По-ефективно използване на ИТ ресурсите
 • Намаляване на оперативните разходи
 • Повишен капацитет за безпроблемна работа на системата в случай на голямо натоварване (напр. голям брой посетители на уебсайта за кратък период от време)

Най-важното е, че нашето споразумение за ниво на обслужване (SLA) е съобразено с конкретните нужди на всеки клиент и гарантира достъпност и производителност на ниво услуга, както и разширена поддръжка по всяко време на денонощието.

Процес на внедряване на решението

Подобно на всички проекти, които се фокусират върху „инфраструктура като услуга“ (IaaS), процесът на внедряване на решението Mainstream Enterprise Cloud отне време. За пълното изпълнение на проекта бяха необходими общо шест месеца, като се следваха предварително определените етапи.

Експертният екип на Ringier Axel Springer и екипът на Mainstream си сътрудничиха по проекта в съответствие със следните етапи:

 • Координиране и определяне на окончателния дизайн на проекта
 • Подготовка на инфраструктурата въз основа на проекта
 • Определяне на ясни крайни срокове и дейности, тъй като проектът включваше миграция на повече от 100 виртуални машини
 • Миграцията се случва без да се пречи на потребителя и трябва да бъде завършена безупречно, без пропуски (не се допуска прекъсване на работата)
 • Интегриране на облачната система Mainstream със системите на Ringier Axel Springer
 • Заключителна фаза на миграцията
 • Тестване на системата
 • Фаза на документиране
 • Наблюдение на системата

Когато става въпрос за внедряване на решението Mainstream Enterprise Cloud, проблемните места, които обикновено възникват при конфигурирането, разширяването и подмяната на традиционните ИТ системи и компоненти, могат да бъдат елиминирани, тъй като цялата инфраструктура е лесна за управление благодарение на виртуалните сървъри.

Ефективността на решението Mainstream Enterprise Cloud за Ringier Axel Springer

Като надеждна медийна компания Ringier Axel Springer отговаря за 3,5 млн. читатели, но и за цялата общественост, а също и за своите служители, бизнес партньори и акционери. В допълнение към въпросите, свързани с журналистическата независимост, рекламата, социалната отговорност и трудовата етика, нейните акционери се интересуват и от защитата на данните и цифровата прозрачност.

Решението Mainstream Enterprise Cloud гарантира сигурност на данните в съответствие с най-високите индустриални стандарти и тяхното защитено съхранение благодарение на периодично репликиране на данните в друг център за данни. Ето защо тази технология заема важно място в стратегията за възстановяване след бедствия, тъй като осигурява непрекъснатост на всички бизнес операции, дори в случай на бедствие.

Освен това Mainstream Enterprise Cloud е превъзходна технология, която позволява оптимизиране на разходите за ИТ, най-вече поради преминаването от CAPEX към OPEX. Компанията има възможност да използва инфраструктурата в сегашния ѝ вид и по гъвкав начин да променя бързо и лесно необходимия капацитет в съответствие с текущите бизнес нужди. Това позволява по-добър контрол върху финансите и по-точно прогнозиране на разходите за ИТ.

Тъй като екипът на Mainstream е изцяло отговорен за достъпността и сигурността на ИТ системата, Ringier Axel Springer премахна натоварването от вътрешните си ресурси, което позволи на служителите да се съсредоточат върху подобряването на бизнеса и иновациите.

Други казуси

От споделен хостинг до скалиране в облак

Една от главните цели на проекта беше да осигури на клиентите на компанията Sava Osiguranje висококачествен потребителски опит чрез 24/7 достъп и оптимално функциониране на електронния магазин във всеки един момент, независимо от броя на посещенията.

Cloud хостинг за развит електронен търговец

Високодостъпна система без единична точка на отказ, създадена с месечна гаранция за безотказна работа от 99,99% и денонощно наблюдение.

Managed Hosting като отговор на предизвикателствата

Нашето сътрудничество започна през 2010 г., когато Ringier Axel Springer ни се довери, като избра нашите напълно управлявани хостинг услуги.