Optimizacija rešitve za obnovitev po nesreči

AIK Banka kot ena od izmed vodilnih bank v Srbiji se osredotoča na gradnjo dolgoročnih odnosov, temelječih na varnosti in zaupanju. Zato vsaka minuta nedostopnosti bančnega sistema predstavlja tveganje za izgubo produktivnosti, dohodka in ugleda med njenimi strankami. Vodstvo AIK Banke je pravočasno prepoznalo potrebo po izboljšanju in optimizaciji obstoječe rešitve za obnovo po nesreči (disaster recovery).

Cilji

 • Vzpostavitev zanesljive rešitve za obnovo po nesreči, ki bi zagotovila kontinuiteto poslovanja in zamenjala obstoječo opremo.
 • Integracija sistemov AIK Banke in Jubanke.
 • Posodabljanje platforme brez spremembe uporabljenih tehnologij in topologije.
 • Optimizacija programa za licenciranje.
 • Boljša rešitev in manjši skupni stroški lastništva (TCO/ total costs of ownership).

Pristop

 • Izboljšanje sistema v skladu s predpisanimi tehnologijami in poslovnimi procesi.
 • Analiza trenutnih in prihodnjih potreb, prikaz alternativnih rešitev in predlog optimalnega načrta migracije.
 • Izvedba rešitve z učinkovitim sodelovanjem in komunikacijo s trenutnimi partnerji in sodelavci.
 • Prevzemanje odgovornosti za delovanje in dostopnost same storitve v okviru dogovorjenega SLA.

Rezultati

 • Zanesljiva in optimalna rešitev za obnovo po nesreči v skladu z obstoječimi delovnimi procesi, tehnologijo in partnerji.
 • 40 % nižji stroški IT-infrastrukture v primerjavi z »in-house« rešitvijo.
 • Virtualiziran sistem Jubanke, integriran v sistem AIK Banke.
 • Večja prilagodljivost in zadovoljstvo strank, tako tehnično kot poslovno.

AIK Banka je ena izmed vodilnih bank v Srbiji, ki si je s stabilnim poslovanjem pridobila ugled zanesljive finančne institucije, osredotočene na potrebe svojih strank. Banka že več let vlaga v razvoj digitalnih storitev in varnih rešitev na področju elektronskega in mobilnega bančništva.

Kot enega izmed svojih strateških ciljev je AIK Banka postavila okrepitev svojega položaja na domačem in regionalnem trgu s kapitalskim sodelovanjem v Gorenjski banki, d. d. Od aprila 2017 je popolna lastnica Alpha Bank Srbije (kasneje preimenovane v Jubanko a.d.).

S skupnimi močmi sta banki določili nove tržne cilje, predvsem v smislu povečanja števila in kakovosti storitev, optimizacije operativnih stroškov ter dviga celotnega poslovanja na višjo raven.

Hkrati pa se je AIK Banka morala osredotočiti na izboljšanje IT-infrastrukture in popolno integracijo različnih IT-sistemov obeh bank.

Začetek sodelovanja z AIK Banko

AIK Banka je iskala zanesljivega partnerja s potrebnimi izkušnjami, strokovnostjo in kapacitetami za izvajanje najboljše IT-rešitve.

V februarju 2017 smo AIK Banki v okviru začetne predstavitve predlagali dve pobudi, ki bi postali temelj procesa digitalne transformacije banke:

Izboljšanje infrastrukture s konsolidacijo ter gostovanje sistema za obnovo po nesreči.

Najem (outsourcing) zunanjih delovnih postaj in service deska s pomočjo tehnologije VDI.

V začetni fazi sodelovanja je dosežen dogovor o nadaljnjem razvoju rešitve, ki bi bila čim bolj prilagojena specifični situaciji, v kateri se je AIK Banka takrat nahajala, tj. kompleksnem procesu prevzema Alpha Banke. Šlo je za dve instituciji, ki sta popolnoma drugače upravljali stroške in sta imeli popolnoma različen pristop k IT-infrastrukturi in stroškom.

IT-izzivi in specifične zahteve AIK Banke

AIK Banka je na začetku sodelovanja že imela popolnoma operativno lokacijo obnove po nesreči. Vendar pa so prostorsko pomanjkanje za skladiščenje in nezadostna učinkovitost sistema z vidika skalabilnosti predstavljali precejšnje težave.

Izboljšati je bilo treba obstoječo rešitev. Nekatere od glavnih težav so bile:

 • Neustrezen podatkovni center za obnovo po nesreči
 • Breme vzdrževanja sistema v podjetju (in house)
 • Pomanjkanje virov za razširitev IT-infrastrukture
 • Zastarela in amortizirana oprema, že v letu 2018 (VMware 5),
 • Potreben je bil prehod na novo rešitev (VMware 6)

Po drugi strani Jubanka sploh ni imela virtualiziranega sistema, temveč veliko število fizičnih strežnikov stare generacije. Shranjevanje zgodovinskih podatkov Jubanke je bila ena izmed temeljnih zahtev AIK Banke, kar ni bilo enostavno, saj so se ti podatki nahajali tako lokalno kot v Atenah.

AIK Banka si je želela boljšo rešitev za obnovo po nesreči, z optimiziranimi stroški, ki bi bila bolj skalabilna.

Ob tem je bilo treba:

 • posodobiti obstoječo platformo brez motenja obstoječih tehnologij in topologij;
 • v celoti integrirati IT-sistema obeh bank;
 • implementirati zanesljivo in zmogljivo rešitev za obnovo po nesreči;
 • optimizirati program za licenciranje;
 • ponuditi boljšo rešitev za nižji TCO.

Opredelitev optimalne DR rešitve in njena implementacija

Glede na to, da je bil primer AIK banke kompleksen in je bilo treba vključiti več različnih akterjev, je celoten proces sodelovanja trajal 14 mesecev. Kar je neobičajno dolg proces, vendar so bile specifične tudi okoliščine.

 Proces je bil razdeljen na tri faze:

 • analiza in predlog alternativnih rešitev,
 • izbira najboljše rešitve in načrt migracije in
 • implementacija in testiranje rešitev za DR.

Največ časa je bilo namenjenega procesu analize najučinkovitejše rešitve, da bi vse vpletene strani razumele prednosti implementacije. IT-ekipa AIK banke, ki jo vodi IT-direktorica Biljana Atanasković, je pokazala, da prepoznava pomen in potencial, ki jih nove tehnologije lahko prinesejo za izboljšanje prihodnjega poslovanja banke ter, da ima strokovno znanje in predanost za izvajanje zelo zahtevnih IT-projektov in sprememb.

V prvi fazi je Mainstream analiziral IT-infrastrukturi obeh bank in svoje zaključke in predloge predstavil v okviru podrobnega poslovnega primera. Na podlagi tega je bila predlagana optimalna rešitev za obnovo po nesreči, kot rešitev za nadgradnjo infrastrukture in optimizacijo stroškov. Po predstavitvi in sprejemu projekta s strani vodstva je sledila faza migracije in realizacije rešitve. Sama migracija sistema se je izvajala učinkovito, po natančno določenem načrtu in v tem konkretnem primeru je trajala le štiri mesece.

Proces implementacije rešitve so spremljali razni izzivi, od katerih je bila večina neposredno povezana z združevanjema Jubanke z AIK Banko ter s tehnično migracijo, ki jo je bilo treba izvesti brez večjega motenja poslovnega ritma.

Poleg tega je projekt eksternalizacije zahteval čas: pripraviti je bilo treba dokumentacijo za regulatorja. IT-ekipa AIK Banke je morala v kratkem časovnem obdobju izvesti veliko število dejavnosti.

Učinkovitost DR rešitve za AIK Banko

Gostujoča rešitev, ki smo jo implementirali, se je izkazala za idealno za specifičen primer AIK Banke. Z vzporedno analizo rešitev v lastni režiji in Mainstream gostovane rešitve smo ugotovili, da petletni kumulativni prihranki za celoten projekt znašajo 42 %, kar je odličen rezultat.

Projekt je prinesel tudi številne nekvantitativne koristi:

1.Izboljšanje učinkovitosti ter učinkovitosti IT-operacij

 • Proaktivna podpora in zgodnje odkrivanje in reševanje težav s HW in SW.
 • Ena kontaktna točka – zmanjšanje števila partnerjev, s katerimi je treba komunicirati.
 • Možnost večje osredotočenosti na druge IT-dejavnosti, ki banki prinesejo večjo vrednost.
 • Predvidljivi IT-stroški.
 • Prilagodljivost pri nadaljnji rasti.

2. Zmanjšanje tveganja IT-operacij

 • Zagotovljena raven razpoložljivosti in dostave storitev v skladu s podpisanim SLA.
 • Izolirano infrastrukturno okolje v TIER 3 podatkovnem centru.
 • Hitro okrevanje v primeru izgube dela ali celotnega podatkovnega centra.
 • Redno obnavljanje opreme.
 • Kontinuirano tehnično izobraževanje zaposlenih, da bi se ohranila kakovost zagotovljenih storitev.

Mainstream Enterprise Cloud (zasebni oblak) je omogočil optimizacijo IT-stroškov, predvsem zaradi prehoda s CAPEX-a na OPEX. Nova prilagodljivost je omogočila boljše razpolaganje z viri in razbremenjeno vlaganje v razvoj drugih segmentov poslovanja, kar pa je bila tudi ena od ključnih zahtev AIK Banke.

Glede na to, da banka upravlja zaupne in občutljive podatke je visoka zaščita podatkov nujna. Celo v najslabšem scenariju, kot je izguba dela ali celotnega podatkovnega centra, so podatki varni zaradi medsebojne replikacije podatkovnih centrov.

S podpisom pogodbe SLA (Service Level Agreement) z AIK Banko je podjetje Mainstream v celoti prevzelo skrb za infrastrukturo in vse nastavitve, ob istočasnem izvajanju napredne podpore s sistemom dostopnim 24/7. S tem je dosežena enotna kontaktna točka 8 (single point of contact), kar je v veliki meri poenostavilo komunikacijo in olajšalo procese.

Odkrijte, kako lahko Mainstream izboljša vaše poslovanje.

Kontaktirajte nas na business.si@mainstream.eu ali izpolnite naš kontaktni obrazec.

Druge študije primerov

Kako je start-up AI izboljšal dostopnost aplikacij in optimiziral stroške infrastrukture AWS

Jedan od glavnih ciljeva bio je da se obezbedi visoka dostupnost Blockade Labs aplikacije uz EC2 instance na Amazon Web Services (AWS) cloud-u.

Od shared hostinga do cloud skalabilnosti

Jedan od ciljeva projekta bio je da se klijentima Sava Osiguranja obezbedi vrhunsko online iskustvo uz 24/7 dostupnost sajta i optimalne performanse veb prodavnice.

Kako je regionalni retail lider izboljšal skalabilnost in zanesljivost core poslovnih aplikacij

Eden glavnih ciljev projekta je bil zagotoviti skalabilnost IT-infrastrukture, ki bi lahko spremljala dinamično rast poslovanja.