Optimizacija Disaster Recovery rešenja

AIK Banka, kao jedna od vodećih banaka u Srbiji, fokusirana je na izgradnju dugoročnih odnosa baziranih na sigurnosti i poverenju. Svaki minut nedostupnosti sistema predstavlja rizik za realizaciju prihoda, produktivnost i reputaciju među klijentima. Menadžment AIK banke prepoznao je neophodnost unapređenja i optimizacije postojećeg disaster recovery rešenja.

Ciljevi

 • Uspostavljanje pouzdanog disaster recovery rešenja koje bi obezbedilo kontinuitet poslovanja i zamenilo postojeću
 • Integracija sistema AIK Banke i Jubanke
 • Modernizacija platforme bez promene u korišćenim tehnologijama i topologiji
 • Optimizacija programa licenciranja
 • Bolje rešenje, a manji TCO (total costs of ownership).

Pristup

 • Unapređenje sistema u skladu sa definisanim tehnologijama i poslovnim procesima
 • Analiziranje trenutnih i budućih potreba, prikaz alternativnih rešenja i predlog optimalnog plana migracije
 • Realizacija rešenja uz efikasnu saradnju I komunikaciju sa postoječim partnerima i saradnicima
 • Preuzimanje odgovornosti za funkcionisanje i dostupnost samog servisa u okviru dogovorenog SLA

Rezultati

 • Pouzdano i optimalno disaster recovery rešenje u uskladu sa postojećim procesima rada, tehnologijom i partnerima
 • 40% niži troškovi IT infrastrukture u odnosu na in-house rešenje
 • Virtualizovan sistem Jubanke i integrisan u sistem AIK banke
 • Fleksibilnost i zadovoljstvo klijenta, i iz tehničkog i iz poslovnog ugla

AIK Banka jedna je od vodećih banki u Srbiji koja je stabilnim poslovanjem stekla ugled pouzdane finansijske institucije, usmerene na potrebe svojih klijenata. Prateći korak s vremenom, banka već niz godina ulaže u razvoj digitalnih servisa i sigurnih rešenja u domenu elektronskog i mobilnog bankarstva.

Kao jedan od svojih strateških ciljeva, AIK Banka je postavila jačanje pozicije na domaćem i regionalnom tržištu kroz realizaciju kapitalnog učešća u Gorenjskoj banci a.d., a od aprila 2017. godine postala je potpuni vlasnik Alpha Bank Srbije ( kasnije preimenovane u Jubanku a.d.).

Zajedničkim snagama, dve banke su definisale nove tržišne ciljeve, pre svega u pogledu povećanja broja i kvaliteta usluga, optimizacije operativnih troškova i podizanja celokupnog poslovanja na viši nivo.

Međutim, AIK banka je istovremeno morala da se posveti i unapređenju IT infrastrukture, kao i integraciji u potpunosti različitih IT sistema dveju banaka.

Početak saradnje sa AIK Bankom

AIK Banka je u toku svog poslovanja prošla više ciklusa obnavljanja IT opreme i prilagođavanja regulativnom okviru, te je bila u potrazi za pouzdanim partnerom koji ima potrebno iskustvo, stručnost i kapacitete za realizaciju najboljeg IT rešenja.

U februaru 2017. godine, AIK Banci smo u okviru inicijalne prezentacije predložili dve inicijative koje bi postale osnov procesa digitalne transformacije banke:

 • Unapređenje infrastrukture kroz konsolidaciju i hostovanje disaster recovery sistema
 • Outsourcing radnih stanica i service desk-a putem VDI tehnologije

U ovoj inicijalnoj fazi saradnje, postignut je dogovor da se uđe u dalju razradu rešenja kako bi ono bilo maksimalno prilagođeno specifičnoj situaciji u kojoj se AIK Banka tada nalazila, tj. kompleksnom procesu preuzimanja Alpha Banke. U pitanju su bile dve institucije koje su na potpuno različite načine upravljale troškovima i imale sasvim drugačiji pirstup IT infrastrukturi i troškovima.

AIK Banka je u trenutku otpočinjanja saradnje već imala disaster recovery lokaciju koja je bila potpuno operativna. Međutim, manjak prostora za skladištenje i nedovoljna efikasnost sistema iz ugla skalabilnosti predstavljali su poprilične probleme.

IT izazovi i specifični zahtevi AIK Banke

AIK Banka je u trenutku otpočinjanja saradnje već imala disaster recovery lokaciju koja je bila potpuno operativna. Međutim, manjak prostora za skladištenje i nedovoljna efikasnost sistema iz ugla skalabilnosti predstavljali su poprilične probleme.

Bilo je neophodno unaprediti postojeće rešenje. Neki od glavnih problema bili su:

 • Neadekvatan data centar za disaster recovery i teret in-house održavanja sistema
 • Nedostatak resursa za proširenje IT infrastrukture
 • Zastarela oprema; 2018. godina je godina kada oprema izlazi iz amortizacije (VMware 5) i postojala je potreba da se pređe na novo rešenje (VMware 6)

Sa druge strane, Jubanka nije ni imala virtualizovan sistem, već veliki broj fizičkih servera stare generacije. Čuvanje istorijskih podataka Jubanke bio je jedan o suštinskih zahteva AIK Banke, što nije bio jednostavan zadatak s obzirom da su se ovi podaci nalazili kako lokalno, tako i u Atini.

AIK Banka je želela bolje disaster recovery rešenje koje bi bilo skalabilnije i sa optimizovanim troškovima.

Bilo je neophodno:

 • Modernizovati postojeću platformu bez narušavanja postojećih tehnologija i topologija
 • U potpunosti integrisati IT sisteme dveju banaka
 • Implementirati pouzdano i performativno disaster recovery rešenje
 • Optimizovati program licenciranja
 • Ponuditi bolje rešenje za manji TCO

Definisanje optimalnog DR rešenja i njegova implementacija

S obzirom da je slučaj AIK Banke bio složen i da je bilo neophodno uključiti više različitih aktera, celokupan proces saradnje trajao je 14 meseci. Ovo jeste neuobičajeno dugačak proces, ali su i okolnosti bile specifične.

Proces je bio podeljen u tri faze:

 • Analiza i predlog alternativnih rešenja
 • Izbor najboljeg rešenja i plan migracije
 • Implementacija i testiranje DR rešenja

Najviše vremena odlazi na proces analize najefikasnijeg rešenja, kako bi sve uključene strane razumele prednosti implementacije. IT tim AIK banke, na čelu sa IT direktorkom Biljanom Atanasković, pokazao je da prepoznaje značaj i mogućnosti koje nove tehnologijemogu doneti unapređenju budućem poslovanja banke. kao i stručnost i posvećenost za realizaciju veoma zahtevnih IT projekata i promena.

U prvoj fazi Mainstream je analizirao IT infrastrukture obe banke i svoje zaključke i predloge izneo u okviru detaljnog business case-a. Na osnovu toga predloženo je optimalno disaster recovery rešenje hostovano u Mainstream Enterprise Cloud okruženju, kao rešenje za unapređenje infrastrukture i optimizaciju troškova. Nakon prezentacije i prihvatanja projekta od strane menadžmenta, prešlo se u fazu migracije i realizacije rešenja. Sama migracija sistema se izvodi efikasno, prema detaljno definisanom planu i u ovom konkretnom slučaju je trajala svega četiri meseca.

Proces implementacije rešenja došao je sa nizom izazova, od kojih je većina bila direktno povezana sa tekućim aktivnostima spajanja Jubanke sa AIK Bankom i sa tehničkom migracijom koju je bilo nužno izvesti bez velikog ometanja ritma poslovanja.

Uz to, projekat eksternalizacije je zahtevao vreme: bilo je potrebno pripremiti dokumentaciju za regulatora IT tim AIK Banke je u kratkom vremenskom periodu morao da izvrši veliki broj aktivnosti u kratkom roku.

Efikasnost DR rešenja za AIK Banku

Hosting rešenje koje smo implementirali pokazalo se idealnim za specifičan slučaj AIK Banke. Uporednom analizom in-house rešenja i Mainstream hostovanog rešenja, zaključili smo da petogodišnje kumulativne uštede za kompletan projekat iznose 42%, što je odličan rezultat.

Projekat je doneo i niz nekvantitivnih benefita:

1.Unapređenje efikasnosti i efektivnosti IT operacija

 • Proaktivna podrška i rana detekcija i rešavanje HW i SW problema
 • Single point of contact – smanjivanje broja partnera sa kojima je potrebno komunicirati​
 • Mogućnost većeg fokusa na druge IT aktivnosti koje će doneti veću vrednost banci
 • Predvidivi troškovi IT-a
 • Fleksibilnost u daljem rastu

2. Umanjenje rizika IT operacija

 • Garantovani nivo dostupnosti i isporuke usluge u skladu sa potpisanim SLA
 • Izolovano infrastrukturno okruženje u TIER 3 data centru
 • Brz oporavak u slučaju gubitka dela ili kompletnog data centra
 • Redovno zanavljanje opreme
 • Zadržavanje kvaliteta pruženih usluga kroz kontinuiranu tehničku edukaciju zaposlenih

Uz Mainstream Enterprise Cloud (privatni cloud), omogućena je optimizacija IT troškova, pre svega usled prelaska sa CAPEX-a na OPEX. Zahvaljujući ovoj fleksibilnosti, omogućeno je bolje raspolaganje resursima i rasterećeno ulaganje u razvoj drugih segmenta poslovanja, što je bio i jedan od ključnih zahteva AIK Banke.

S obzirom da banka operiše sa poverljivim i osetljivim podacima, neophodno je da postoji visoka zaštita podataka. Čak i u najgorem scenariju poput gubitka dela ili kompletnog data centra, podaci su bezbedni zahvaljujući međusobnoj replikaciji data centra.

Potpisivanjem SLA (Service Level Agreement) ugovora sa AIK Bankom, kompanija Mainstream je u potpunosti preuzela brigu o infrastrukturi i svim podešavanjima, pružajući pritom naprednu podršku uz zagarantovanu stalnu dostupnost sistema, 24/7. Ovim je ostvaren je single point of contact, što je znatno pojednostavilo komunikaciju i olakšalo procese.

Saznajte kako Mainstream može da unapredi Vaše poslovanje.

Kontaktirajte nas na business@mainstream.eu ili popunite našu kontakt formu.

Ostale studije slučaja

Kako je AI startup unapredio dostupnost aplikacije i optimizovao troškove AWS infrastukture 

Jedan od glavnih ciljeva bio je da se obezbedi visoka dostupnost Blockade Labs aplikacije uz EC2 instance na Amazon Web Services (AWS) cloud-u.

Od shared hostinga do cloud skalabilnosti

Jedan od ciljeva projekta bio je da se klijentima Sava Osiguranja obezbedi vrhunsko online iskustvo uz 24/7 dostupnost sajta i optimalne performanse veb prodavnice.

Kako je regionalni retail lider unapredio skalabilnost i pouzdanost core biznis aplikacija

Jedan od glavnih ciljeva projekta bio je da se obezbedi skalabilnost IT infrastrukture kako bi se ispratio dinamičan rast poslovanja.