6 koraka do disaster recovery plana

Nije tajna da u današnjem digitalnom dobu sva uspešna preduzeća funkcionišu oslanjajući se na informacione tehnologije.

Šta je cloud? Vodič kroz cloud computing

Cloud tehnologija je značajno uticala na način na koji kompanije promišljaju i upravljaju svojim IT resursima.

Managed Services – prednosti za poslovanje

U eri globalizacije i neprestanog razvoja tehnologije, moderne kompanije se susreću sa nizom izazova.

Kompletan vodič za ransomware prevenciju

Ukoliko ste već istraživali kako da se zaštitite od ransomware napada, sigurno ste čuli da su preventivne aktivnosti efikasnije od reaktivnih.

Kompleksnost kao neprijatelj broj 1: izazovi i procedure za upravljanje hibridnim cloudom

Premda sve više organizacija prelazi na cloud, korišćenje on-premise sistema i dalje je deo IT strategije brojnih kompanija.

Business Continuity i Disaster Recovery: Prioritet modernog biznisa

Jedno od pitanja sa kojim se često susrećemo je: kako održati poslovni kontinuitet i rezilijentost IT sistema?

Kontinuitet poslovanja i Disaster Recovery: dva stuba sigurnog biznisa

Pojmovi disaster recovery i business continuity se često pominju zajedno, a neretko i smatraju sinonimima.

Managed Cloud Servisi: 5 glavnih prednosti

Sve više kompanija se opredeljuje da svoje najvrednije IT resurse smesti u cloud. Tu, međutim,  tek počinje priča o optimalnoj infrastrukturi.

Cloud trendovi koje očekujemo u 2021

Mogućnost rada u pokretu, brzog skaliranja resursa prema zahtevima tržišta i uspostavljanja poslovnog kontinuiteta se pokazala kao ključan element za prevazilaženje krize, izazvane kovid 19 pandemijom.

Business Impact analiza – preduslov uspešnog Disaster Recovery rešenja

BIA se fokusira na posledice prekida ključnih poslovnih funkcija i kvantifikuje finansijske i nefinansijske posledice povezane sa incidentima i nesrećama, odnosno utvrđuje važnost pojedinačnih poslovnih komponenti i predlaže odgovarajuću raspodelu resursa za mere zaštite.

Disaster recovery plan VS Backup: koje su ključne razlike?

Gubitak podataka, kršenje sigurnosti, nepredviđene katastrofe postaju česti slučajevi u modernom biznis svetu.

Kontinuitet poslovanja i disaster recovery – dva plana za siguran biznis

Pojmovi disaster recovery plan i plan osiguranja kontinuiteta poslovanja (business continuity plan) često se pominju zajedno, a neretko i smatraju sinonimima.