Tvoj vodič kroz AWS sertifikaciju

Računarstvo u oblaku više nije Novotarija već Neminovnost.

AWS, Azure i Google Cloud: Koja je najbolja cloud platforma za vaše poslovanje?

Amazon Web Services, Microsoft Azure i Google Cloud vodeći su cloud provajderi na globalnom tržištu.

Kompleksnost kao neprijatelj broj 1: izazovi i procedure za upravljanje hibridnim cloudom

Premda sve više organizacija prelazi na cloud, korišćenje on-premise sistema i dalje je deo IT strategije brojnih kompanija.

Optimizacija troškova public clouda

Rešili ste da migrirate na cloud, svesni fleksibilnosti i privučeni modelom plati onoliko koliko koristiš.

Najčešći izazovi multi-cloud strategije

Cloud tehnologije beleže rapidan rast na globalnom nivou – i kada je u pitanju njihovo usvajanje i kada je u pitanju razvoj.

Velika četvorka: privatni vs. javni vs. hibridni vs. multi-cloud

Cloud tehnologije koristimo kako bismo troškove infrastrukture i upravljanja sveli na minimum, a kvalitet IT servisa koje koristimo i nudimo pojačali na maksimum.