Kompleksnost kao neprijatelj broj 1: izazovi i procedure za upravljanje hibridnim cloudom

Premda sve više organizacija prelazi na cloud, korišćenje on-premise sistema i dalje je deo IT strategije brojnih kompanija.

Najčešći izazovi multi-cloud strategije

Cloud tehnologije beleže rapidan rast na globalnom nivou – i kada je u pitanju njihovo usvajanje i kada je u pitanju razvoj.