Najčešći izazovi multi-cloud strategije

marko

15.12.2020

Cloud tehnologije beleže rapidan rast na globalnom nivou – i kada je u pitanju njihovo usvajanje i kada je u pitanju razvoj. Ovo je, naravno, uzročno-posledično; sa sve više kompanija koje su se upustile u digitalnu transformaciju, jasno je da cloud servisi postaju ključni aspekt modernizacije poslovnih procesa i optimizacije infrastruktura.

Cloud provajderi i te kako su svesni činjenice da interesovanje i upotreba rastu, čak su i ubrzani usled pandemije virusa Covid-19. Kvalitet i opseg servisa koji su na raspolaganju omogućava kompanijama da prilagode tehnologije i strategiju na cloudu svojim ciljevima. Među popularnijima u poslednje vreme ističe se multi-cloud, pristup koji nudi brojne prednosti ali potencijalno nosi sa sobom i brojne izazove.

Šta je multi-cloud?

U jednom od prethodnih tekstova dotakli smo se multi-clouda i razlike u odnosu na ostale 3 strategije upotrebe cloud rešenja: privatni, javni i hibridni. Multi-cloud je cloud computing strategija kojom se različiti provajderi cloud servisa smeštaju na jednu mrežnu arhitekturu. Brojni su razlozi da se jedna kompanija opredeli za ovaj pristup, poput isplativosti, fleksibilnosti i pouzdanosti.

Činjenica je, međutim, da osim brojnih, nespornih prednosti, multi-cloud strategija potencijalno znači i izazove oko njene implementacije i održavanja. Iako se mnogi slažu da predstavlja budućnost migracije i najizvesniju dugoročnu strategiju organizacije resursa na cloudu, korišćenje više od jednog cloud rešenja nije jednostavno; naprotiv. Organizacija i održavanje takvog okruženja je svojevrsni izazov, koji kompanije moraju prevazići ukoliko žele uspeh u cloud svetu. Zbog čega je izazov? Pa, osim što moraju da vode računa o aplikacijama, resursima i radnim procesima na različitim cloud platformama, data centrima i lokacijama, IT timovi zaduženi za multi-cloud imaju zadatak i da upravljaju troškovima, obezbede sigurnost i unaprede operativnost.

Hajde da malo detaljnije pogledamo koji su to najčešći izazovi pred kompanijama koje su se opredelile da svoje okruženje podele na više cloud platformi.

Odabir pravih cloud servisa po vašim potrebama

Jedna od glavnih prednosti multi-cloud strategije je takozvani cherry picking, odnosno mogućnost odabira funkcionalnosti i servisa od najrazličitijih provajdera, koji služe baš vašim potrebama. Ali, to što je izbor veliki, ne znači da je lak. I zato, jedan od prvih izazova jeste identifikacija, odabir i raspoređivanje optimalnih servisa u svakom cloud okruženju. Kako to učiniti? Preporuka je uvek konsultacija sa stručnjacima koji imaju širu sliku i veliko iskustvo sa najrazličitijim cloud provajderima, te znaju kako da vaše ciljeve prevedu u optimalnu multi-cloud infrastrukturu. Možda će ona u vašem slučaju biti hibridna; a možda su AWS, Azure i Google najisplativije rešenje. Ukoliko spadate u enterprise kompanije, vrlo je verovatno da bi jedan deo vaših resursa trebalo smestiti na cloud platformu kreiranu baš za poslovne korisnike kojima su prioritet sigurnost i tehnička izvrsnost. Ono što je izvesno jeste da prvi korak ka najboljem rešenju podrazumeva stručne konsultacije za dobijanje odgovora na sva pitanja koja imate i koja ćete tek imati.

Napravite prvi korak ka uspešnoj multi-cloud strategiji. Zakažite stručne konsultacije sa Mainstream timom.

Uklapanje kockica

U većini slučajeva, multi-cloud okruženja kreiraju se da bi zamenila legacy IT infrastrukture koje su godinama služile svrsi. Ova tranzicija nije laka i da bi bila uspešna, zadatak kompanija i njihovih IT timova je da odabrane, raznovrsne cloud servise uklope u jednu funkcionalnu i održivu sredinu. To je lakše reći nego uraditi, pa je fokus na planiranje i ekspertski kreiranu strategiju tim veći. Mapiranje multi-cloud strategije uključuje definisanje seta najvažnijih alata, sredstava i kapaciteta za menadžment clouda i operacija. Tu spadaju i orkestracija i automatizacija, predvidive operacije i kalkulacija troškova.

Ne zaboravimo na kapacitete. Vaša multi-cloud arhitektura ima za cilj ne samo da modernizuje i unapredi postojeću infrastrukturu, već i da podrži brojne nove tehnologije koje multicloud okruženja donose. Za optimalnu isplativost na duže staze, to znači da zadatak „uklapanja kockica“ ima i aspekt dugoročnog planiranja.

Rukovođenje troškovima u kompleksnom okruženju

Troškovi i optimizacija istih jedan je od krucijalnih elemenata u menadžmentu bilo kog okruženja na cloudu. Što je više cloud platformi, više je i razloga da se dodatno obrati pažnja na potrošnju i osigura efikasnost zbog koje ste se možda i opredelili za digitalnu transformaciju.

Koliko god da će vaše novo okruženje biti automatizovano, efikasno i isplativo, nažalost ne postoji troškovni auto-pilot. Kontrola troškova je neophodan i izuzetno važan zadatak, čije ispunjenje zavisi od dobro postavljene arhitekture sa jasno definisanim KPI-jevima koji se redovno prate. I ovde preporučujemo stručnu konsultaciju, budući da ćete tako osigurati jednostavnost, transparentnost i standardizaciju, čime se sprečava da već kompleksno multi-cloud okruženje postane previše zahtevno za održavanje.

Veća otpornost infrastrukture na napade

Na globalnim listama najvećih izazova migracije na cloud, sigurnost i usklađenost drže visoko mesto. Dodajte na to višestruke cloud platforme, i strah od problema će se srazmerno uvećati.

Sama kompleksnost multi-cloud arhtekture zahteva da se bezbednosti pristupi sa posebnom pažnjom i uz pomoć iskusnih arhitekti i security stručnjaka. Svaka od odabranih cloud platformi nudi svoje alate i kontrolne procese koje je neophodno uskladiti sa internim modelom kompanije. Sigurnosna strategija zato treba da obuhvati kontrolu pristupa, identity management, procenu rizika i najbolje bezbednosne prakse primenjive kako preventivno, tako i reaktivno. Otpornost samih aplikacija i resursa smeštenih u multi-cloud okruženje jednako je važna; zato, proaktivno stručno savetovanje treba da uključi preporuke za redizajn najvažnijih softvera kako bi se ojačala njihova rezilijentnost na napade.

Rezultati vredni truda

Nakon što uzmete u obzir sve navedene aspekte i upustite se u kreiranje svoje multi-cloud putanje, imajte na umu da su multi-cloud izazovi zapravo pitanje pravog pristupa i odabira pouzdanog partnera. Pravilno postavljena, multi-cloud strategija nudi dugoročnu poslovnu efikasnost i otvara vrata brojnim prilikama koje samo dinamično cloud okruženje može da ponudi – samo multiplicirano.

Prijavite se na newsletter

Ukoliko želite da dobijate relevantne vesti i nove blog tekstove ostavite svoj kontakt.

Najnoviji članci

E-commerce hosting – najčešće greške

Kada je reč o hosting rešenju za vaš e-commerce vebsajt, teško da sebi možete da priuštite propuste.

6 koraka do disaster recovery plana

Nije tajna da u današnjem digitalnom dobu sva uspešna preduzeća funkcionišu oslanjajući se na informacione tehnologije.

Šta je cloud? Vodič kroz cloud computing

Cloud tehnologija je značajno uticala na način na koji kompanije promišljaju i upravljaju svojim IT resursima.