Velika četvorka: privatni vs. javni vs. hibridni vs. multi-cloud

marko

15.10.2020

Ako bismo želeli jednom rečju da opišemo prednosti cloud tehnologija, ta reč bi bila – efikasnost. Cloud tehnologije koristimo kako bismo troškove infrastrukture i upravljanja sveli na minimum, a kvalitet IT servisa koje koristimo i nudimo pojačali na maksimum.

Sve je više strategija koje možete odabrati za organizaciju IT usluga koristeći pogodnosti arhitekture cloud-a. Najčešće čujemo pitanja i zahteve za pojašnjenjem privatni vs javni cloud. Za kreiranje one optimalne, neophodno je razumeti prednosti sve četiri vrste cloud computing-a, gledano iz perspektive njegove upotrebe.

Privatni cloud 

Ova vrsta cloud-a se sastoji od IT resursa koje koristi isključivo jedna kompanija ili organizacija. Privatni cloud se fizički može nalaziti u data centru u okviru vaše firme ili može biti hostovan od strane cloud provajdera. Svakako kod privatnog oblaka, servisi i infrastruktura se uvek održavaju u privatnoj mreži, pri čemu su hardver i softver namenjeni isključivo vašoj organizaciji.

Na ovaj način, private cloud rešenje se može u potpunosti prilagoditi potrebama poslovanja vaše kompanije. Ovo rešenje je karakteristično za državne kompanije, banke, osiguravajuće kuće, ali i ostale srednje i velike kompanije koje imaju potrebu za pojačanom kontrolom nad svojim IT okruženjem.

Prednosti privatnog clouda:

 • Fleksibilnost – s obzirom da vaša kompanija može prilagoditi cloud okruženje specifičnim potrebama poslovanja
 • Kontrola – resursi se ne dele sa drugim kompanijama čime se može steći viši nivo kontrole i privatnosti IT okruženja
 • Održavanje – u slučaju angažovanja cloud provajdera nemate potrebu za održavanjem vašeg privatnog clouda

Upravo Enterprise cloud predstavlja efikasno rešenje za poslovne korisnike koji žele visok nivo kontrole i sigurno izmeštanje infrastrukture u cloud >>

Javni cloud

Javni cloud (public cloud) je strategija na koju prvo pomislimo kada spominjemo cloud computing. Ovo znači da ćete koristiti javnu, komercijalnu cloud infrastrukturu ponuđenu od strane javnog cloud provajdera, kao što su Amazon Web Services, Microsoft Azure ili Google Cloud Platform.

U javnom oblaku delite isti hardver, storage i mrežne uređaje sa drugim kompanijama, dok resursima pristupate i upravljate putem veb pretraživača.

Glavne prednosti korišćenja javnog oblaka:

 • Isplativost – nema potrebe za kupovinom hardvera ili softvera, plaćate samo uslugu koju koristite
 • Skalabilnost – imate gotovo neograničenu skalabilnost po pitanju angažovanja dodatnih resursa
 • Pouzdanost – velika mreža servera širom sveta omogućuje vam da smanjite rizik od prekida kontinuiteta poslovanja

Vaša infrastruktura na javnom cloudu biće efikasna samo ukoliko se njom adekvatno upravlja. Saznajte više o ekspertskim public cloud uslugama >>

Hibridni cloud

Hibridni cloud predstavlja ‘’brak’’ između vaše privatne infrastrukture i javnog cloud-a koji koristite. Ovo je poželjan način za kompanije da prenesu jedan deo svojih usluga na javni cloud, zadržavajući privatnu infrastrukturu. Postoje rešenja koja lagodno i sigurno povezuju privatne i javne „oblake“.

Glavni razlog je potreba za skladištenjem najosetljivijih podataka unutar privatnog cloud okruženja, dok se i dalje koriste prednosti koje provajder javnog cloud-a nudi. Na taj način, dobijate najbolje od oba pristupa.

Benefiti hibridnog rešenja:

 • Kontrola – vaša kompanija može da koristi privatni cloud za osetljive podatke i aplikacije od visokog prioriteta
 • Skalabilnost – možete sa lakoćom iskoristiti public cloud za angažovanje dodatnih resursa kada su vam potrebni
 • Isplativost – kompromisom između benefita privatnog i javnog clouda možete optimizovati IT troškove

Ne postoji jedno cloud rešenje koje odgovara svima. Mainstream Enterprise cloud kombinuje vrhunske karakteristike private i hybrid rešenja za potpuno prilagođavanje potrebama baš vašeg biznisa. Saznajte više >>

Multi-cloud

Multi-cloud strategija obuhvata korišćenje više od jednog cloud rešenja i uglavnom podrazumeva korišćenje infrastruktura javnog cloud-a od više različitih provajdera, sa ili bez privatnog cloud-a. Naglasak je, naravno, na korišćenju različitih public cloud platformi.

U zavisnosti od aplikacija koje koristite, različite cloud platforme mogu predstavljati bolji izbor. Shodno tome multi-cloud strategija predstavlja način da optimizujete troškove, performanse i rizik korišćenjem različitih cloud platformi.

Glavne prednosti su:

 • Isplativost – odabirom vendora koji nudi najbolju cenu po učinku za određenu aplikaciju držite troškove pod kontrolom
 • Pouzdanost – mnoge kompanije koriste različite cloud platforme za svoj disaster recovery plan, na taj način diverzifikujete rizik
 • Fleksibilnost – korišćenjem različitih cloud platformi vaša kompanija može lakše izbeći vendor lock-in situaciju, čime nije vezana samo za jednog provajdera

Prvi korak ka svakom cloudu je isti

Koje god da su vaše potrebe i motivi da deo ili kompletno poslovanje prebacite na neki cloud, prva stanica na tom putu je definisanje cloud strategije. Od pristupa digitalnoj transformaciji do akcionog plana, uz adekvatnu cloud strategiju bićete sigurni da je vaša infrastruktura efikasna, isplativa i optimalna za vaše potrebe.

Najnoviji članci

E-commerce hosting – najčešće greške

Kada je reč o hosting rešenju za vaš e-commerce vebsajt, teško da sebi možete da priuštite propuste.

6 koraka do disaster recovery plana

Nije tajna da u današnjem digitalnom dobu sva uspešna preduzeća funkcionišu oslanjajući se na informacione tehnologije.

Šta je cloud? Vodič kroz cloud computing

Cloud tehnologija je značajno uticala na način na koji kompanije promišljaju i upravljaju svojim IT resursima.