Business Continuity i Disaster Recovery: Prioritet modernog biznisa

Katarina Marinković

25.06.2021

Jedno od pitanja sa kojim se često susrećemo je: kako održati poslovni kontinuitet i rezilijentost IT sistema? U saradnji sa kompanijom EY Serbia, organizovali smo radni doručak na kome su predavači Stefan Savić, Assistant Manager, EY Serbia, i Bojan Manojlović, IT Project Manager u Mainstreamu, kroz otvorenu diskusiju sa učesnicima ponudili konkretne odgovore, sveže perspektive i buduće trendove u ovom domenu.

Poslovni kontinuitet: ključni izazovi

Iako je značaj Business Continuity plana dobro poznat, sasvim je drugačije kada se on razmatra i kada zaista treba da se razvije i primeni u praksi. Govoreći na temu poslovnog kontinuiteta sa globalne perspektive, Stefan Savić je istakao najčešće izazove kompanija među kojima su:

 • Budžetska ograničenja
 • Nedostatak kvalifikovanih resursa
 • Ograničenja u upravljanju timovima
 • Nedovoljna podrška rukovodilaca
 • Manjak adekvatnih alata.

Neke od ovih prepreka, poput finansijskih, se mogu rešiti strateškim pristupom – definisanjem optimalnog rešenja usmerenog na ključne procese. Drugi zahtevaju promenu mentaliteta i stalnu edukaciju. Kada, na primer, podrška dolazi od menadžementa, to se preliva na čitavu organizaciju i osigurava uspešnost projekta. U domenu alata – konkretno analize IT sistema – je važna domenska ekspertiza koju će pružiti kvalifikovani stručnjaci.

Stefan Savić, EY

Kako do adekvatnog Business Continuity plana?

Poslovni rizici se, naravno, razlikuju od kompanije do kompanije, ali postoje i oni koji su većini zajednički. Razlog je jednostavan – nov način rada i sve veća važnost podataka. Stoga ne čudi što je čak 50% EY klijenata kao glavnu brigu istaklo sajber napade. Neplanirani telekomunikacioni prekidi su takođe istaknuti kao velika pretnja, za kojom sledi strah od curenja podataka. Sve ovo stvara potrebu za jasno definisanim, transparentnim i agilnim planovom za održavanje sigurnosti i poslovnog kontinuteta, čija realizacija podrazumeva sledeće korake:

 • Identifikacija stanja – sagledavanje potreba i kritičnih poslovnih procesa, kao i njihove zavisnosti od IT servisa. U ovoj fazi se analiziraju rizici sa aspekta verovatnoće i uticaja na organizaciju, a zatim rangiraju po važnosti.
 • Analiza uticaja na poslovanje (Business Impact Analysis) je sistemski postupak za utvrđivaje potencijalnog uticaja prekida u radu procesa na poslovanje.
 • Dizajn plana za održavanje poslovnog kontinuiteta uz fokus na kritičnim procesima i usaglašavanje sa klijentom.
 • Razvoj plana i ponovno usalgašavanje sa vlasnicima procesa i menadžmentom.
 • Praćenje uspostavljenog okvira – tesitranje, pregled plana i godišnja procena za analizu.

Obzirom na značaj tehnologija u modernom poslovanju, važan deo Business Continuity strategije je usmeren na IT infrastrukturu. A tu je, naglasio je u svojoj prezentaciji Bojan Manojović, došlo do velikih promena.

Disaster Recovery u vremenu promena

Kovid pandemija je podstakla transformaciju IT-ja sa aspekta koji se odnosi na pristup infrastrukturi i resursima u kontekstu nepredviđenih okolnosti. Šta ovo znači za Disaster Recovery?

Prvi korak ka adaptaciji Disaster Recovery plana novoj realnosti je razumevanje infrastrukturnih rizika. Za kompanije je važno da znaju može li se njihovim sistemima pristupati i upravljati na daljinu, bez fizičkog prisustva IT timova. Mnoge organizacije, koje su svoje primarne sisteme replicirale na sekundarnoj fizičkoj lokaciji, su obezbedile otpornost na predefiinisane scenarije katastrofe, ali ne i na promene opšteg tipa kao što je nov način rada. U takvom pristupu, nema nikakve garancije da je infrastruktura spremna da podrži veliki influks zaposlenih koji IT servisima (file i email storage, ERP, CRM itd.) više ne pristupaju lokalno, već sa udaljene lokacije. Izazovi ovog tipa su nastali neočekivano, pa su se tako i rešavali – u hodu. Danas to nije slučaj. Zahvaljujući hibridnim IT konceptima, kompanije danas mogu da primene sistemska rešenja za prilagođavanje novonastalim scenarijima pre nego što do njih dođe.

Bojan Manojlović, Mainstream

Reevaluacija poslovnog kontinuiteta kroz hibridni IT

Problemi sa održavanjem poslovnog kontinuiteta tokom pandemije nisu nastali usled prirodne katastrofe ili tehnoloških promena – glavni izazov je što se pomerilo težište korišćenja infrastrukture. Kako je objasnio Bojan Manojlović, danas postoji niz novih IT zahteva:

 • Poslovne aplikacije moraju da rade na hardveru svih proizvođača
 • U “remote” eri, kritične aplikacije ne smeju biti vezane za konkretne radne stanice
 • Sa izuzetkom određenih softvera, aplikacije treba da budu okrenute ka cloudu radi brže primene, efikasnijeg performansa i jednostavnosti korišćenja.

Svako ko želi da obezbedi kontinutet poslovanja treba da razmotri evoluciju ka funkcionalno različitim IT lokacijama. Koncept preslikavanja infrastrukture sa jednog na drugo mesto ima alternativu, a ona je kombinacija on-premise sistema, privatnog i javnog clouda.

Disaster Recovery danas

Koja infrastruktura je optimalna za vaše potrebe?

U vezi za pomenutim konceptom, nema gotovih recepata. Primera radi, pojedini Mainsitream klijenti su svoj put u cloud počeli implementacijom Disaster Recovery rešenja. Zatim su, uvideći transparentnost kontrole i bezbednosti, prebacili određene aplikacije na privatni cloud a druge zadržali u svom data centru. Pri tome, ne treba zanemariti ni javna cloud rešenja. Integracija sa on-premise okruženjem je na visokom nivou, a glavna prednost je uvođenje novih servisa – napredne analitike ili mašinskog učenja – koji su uglavnom razvijeni za public cloud okruženja.

Suština je, naglasio je Bojan Manojović, prepoznati najbolju opciju za konkretan IT servis. Moderna infrastrutura služi da se njom “žonglira”, da se stavi u kontekst biznisa – iskusni IT provajderi imaju ekspertizu i alate da odrede šta je za vaš slučaj najbolje.

Ključna poruka sa događaja je da poslovni kontinuitet počiva na adekvatnoj, fleksibilnoj infrastrukturi koja bi trebalo da omogući da se rizici i šteta koju će kompanija pretrpeti usled nepredviđene disrupcije svedu na minimum. Kako dolaze nepredvidiva vremena i novi zahtevi poslovanja, važno je i da se o Disaster Recovery-ju razmišlja kao o strateškom konceptu.
Kontaktirajte naše eksperte.


Prijavite se na newsletter

Ukoliko želite da dobijate relevantne vesti i nove blog tekstove ostavite svoj kontakt.

Najnoviji članci

Decenija Kubernetesa i transformacije cloud native landscape-a

Istražite desetogodišnje putovanje Kubernetesa i njegov uticaj na cloud-native landscape-a.

E-commerce hosting – najčešće greške

Kada je reč o hosting rešenju za vaš e-commerce vebsajt, teško da sebi možete da priuštite propuste.

6 koraka do disaster recovery plana

Nije tajna da u današnjem digitalnom dobu sva uspešna preduzeća funkcionišu oslanjajući se na informacione tehnologije.