Partnerstvo za oceno digitalne zrelosti

Podjetje Nelt ima kot vodilno podjetje v regiji na področju distribucije in logistike nenehno potrebo po inovacijah in inoviranju, da bi lahko izpolnilo pričakovanja svojih strank, optimiziralo svoje poslovanje in uspešno sledilo novim trendom. Z namenom izboljšanja poslovanja se je podjetje odločilo, da skupaj z zanesljivim partnerjem izvede oceno digitalne zrelosti in pripravi načrt za prihodnje projekte na svoji poti v digitalno transformacijo.

Cilji

 • Iskanje zanesljivih partnerjev, ki bodo zagotovili podporo skozi proces digitalizacije in digitalne transformacije.
 • Identifikacija rešitev in področij za izboljšave v skladu s trenutnimi in prihodnjimi zahtevami poslovanja.
 • Prihranitev časa, preprost pristop k opravljanju dnevnih nalog ter naprednejša ekipna komunikacija in komunikacija med ekipami ob analizah zrelosti.

Pristop

 • Opredelitev vseh poslovnih procesov in njihova analiza, temelječa na Microsoftovi metodologiji digitalne transformacije.
 • Analiza trenutnih in prihodnjih potreb, prikaz alternativnih rešitev in predlog optimalnega načrta.
 • Razumevanje trenutnega tehničnega stanja uporabnika ob razumevanju uporabe sistemov s strani poslovnih enot.
 • Primerjalna analiza (benchmarking), primerjava s podjetji iz iste in podobnih panog v Evropi in širše.
 • Podpora s strani Mainstreamovih in Microsoftovih strokovnjakov (subject matter experts) v postopku analize in oblikovanja priporočil.

Rezultati

 • Rezultat analize trenutne in ciljne stopnje digitalne zrelosti podjetja.
 • Prilagodljivost in zadovoljstvo stranke s tehničnega in poslovnega vidika.
 • Načrt za izboljšanje sistema v skladu z opredeljenimi tehnologijami in poslovnimi procesi.
 • Načrt prihodnjih rešitev z učinkovitejšim sodelovanjem in komunikacijo z obstoječimi partnerji in sodelavci.

Ocena digitalne zrelosti za podjetje Nelt Group

Podjetje Nelt Co Beograd (Nelt) je ustanovljeno leta 1992. Osnovna dejavnost je bila trgovina. Z leti se je Nelt razvil v vodilno podjetje na področju distribucije blaga široke potrošnje, tobačnih in farmacevtskih izdelkov, logističnih storitev in trženjskega marketinga v Srbiji. Kot nesporni lider na domačem trgu je podjetje usmerjeno tudi na širjenje in osvajanje tujih trgov.

Med projektnimi dejavnostmi je Mainstreamova ekipa v sodelovanju z Microsoftovimi strokovnjaki izvedla oceno digitalne zrelosti usmerjeno na identifikacijo digitalnih iniciativ dvojne transformacije kot osnovne paradigme na poti digitalizacije strank.

Prikaz – Dvojna transformacija

Na podlagi opredeljenega obsega je projektna ekipa z anketiranjem CxO položajev zbrala potrebne podatke od stranke, ki so predstavljali podlago za opredelitev temeljev za projekt ocene digitalne zrelosti podjetja. Nato so bili organizirani sestanki s ključnimi lastniki procesov. Opravljena je bila analiza trenutne in ciljne stopnje digitalne zrelosti.

Projekt v številkah:

 • 15 delavnic
 • 7 procesnih področij (prodaja, logistika, storitve za stranke, finance, analiza podatkov, IT-strategija in transformacija, HR)
 • 26 udeležencev iz podjetja Nelt
 • 9 svetovalcev iz podjetji Mainstream in Microsoft

Povzetek projekta za Nelt Group

Nelt je vodilno podjetje v Srbiji na področju logistike in distribucije. Ima dobro razvit in kakovosten vodstveni kader, ki se ponaša z vrhunskimi strokovnjaki. Nelt Group ima v svoji organizacijski strukturi tudi sektor Strategije in transformacije, ki se zelo uspešno ukvarja z digitalizacijo in izboljšanjem poslovanja.

Stabilno poslovanje je podjetju zagotovilo ugled zanesljivega poslovnega partnerja, usmerjenega predvsem na potrebe svojih strank. Da bi šli v korak s časom in novimi tehnologijami, se je podjetje odločilo za vlaganje v proces digitalizacije.

Digitalna transformacija je proces, v katerem se z uvedbo različnih digitalnih tehnologij ustvarjajo ali spreminjajo obstoječi poslovni procesi, kultura in pričakovanja strank, vse z namenom doseganja poslovnih ciljev in izpolnitve zahtev trga. Podjetje Nelt, kot eden od vodilnih inovatorjev na domačem trgu distribucije in logističnih storitev, je pristopilo k digitalizaciji svojega poslovanja.

Podjetje Mainstream sicer že več let uspešno sodeluje s podjetjem Nelt in je prepoznano kot zanesljiv partner. Podjetju Nelt smo zagotovil podporo v procesih:

 • Ocene infrastrukturnih zmogljivosti (kapacitet) in njihove optimizacije.
 • Analize izvedljivosti implementacije tehnologije v oblaku.

Logičen naslednji korak po teh uspešnih projektih je bila izvedba celovite ocene digitalne zrelosti podjetja ter ustvarjanje načrta za prihodnje obdobje. Zaključek, do katerega smo prišli s podjetjem Nelt pri analizi, je, da je mogoče dodatno poenostaviti procese, prihraniti čas in povečati produktivnost z uvedbo ustreznih sprememb in digitalizacijo.

Potek projekta za Nelt Group

Na uvodnem, predprojektnem (kick off) sestanku so bile opredeljene organizacijske enote in procesna področja, ki so bila v žarišču analize. Nato smo pristopili k:

 • Analizi poslovanja (analizi načrtovanih dejavnosti in trenutnih težav ter želenih uspehov).
 • Oceni zrelosti in k svetovanju s strokovnjaki ciljnih področij.
 • Prioritizaciji iniciativ v sodelovanju s stranko.
 • Ustvarjanju in predstavitvi poročil o digitalni zrelosti z načrtom implementacije.

Mainstream je za tovrstno analizo razvil svojo metodologijo, temelječo na Microsoftovi metodologiji digitalne transformacije in štirih ključnih stebrih:

1.Povezati se s strankami (Engage Your Customer – EYC)
2.Okrepiti vloge zaposlenih (Empower Your Employees – EYE)
3.Optimizirati operacije (Optimise Your Operations – OYO)
4.Preoblikovati svoje izdelke (Transform Your Product – TYP)

Prikaz – Metodologija digitalne transformacije

Med analizo je bila izvedena ocena vseh ključnih poslovnih procesov, identificirane so bile trenutne težave kot tudi želeno stanje. Na podlagi tega smo iniciative razvrstili v enega izmed stebrov, nato pa tudi določili njegovo stopnjo zrelosti. Ocene zrelosti so se gibale od 1 do 5: 1- Zamuda; 2- Prilagajanje; 3- Sledenje; 4- Inoviranje in 5- Vodstvo.

Prikaz – Stopnje digitalne zrelosti

Celoten projekt je izveden v treh fazah:
1.Analiza in identifikacija prostora za digitalizacijo
2.Združevanje iniciativ za digitalizacijo
3.Prednostna razvrstitev iniciativ in načrtovanje nadaljnjih korakov

Prikaz – Potek projekta ocene digitalne zrelosti

Na podlagi zunanjih in notranjih vhodnih podatkov ter identificiranih stopenj zrelosti in želenih področij za prihodnje izboljšave je bilo identificiranih 80 področij za digitalno izboljšanje. Na podlagi identificiranih predlogov področij za digitalno izboljšanje po analizi z ekipo sektorja za Strategijo in transformacijo je bilo 46 iniciativ izbranih za nadaljnjo oceno. Kot rezultat še ene delavnice z ekipo S&T ter svetovanja s strokovnjaki (subject matter experts) iz tujine in na podlagi pomembnosti iniciativ ter lahkotnosti njihove implementacije je bilo 9 iniciativ opredeljenih kot ključne strateške iniciative, medtem ko je bilo 22 digitalnih iniciativ vključenih v načrt implementacije.

Po opredelitvi strateškega dokumenta je podjetje Mainstream nadaljevalo z zagotavljanjem podpore Neltu v procesu nadaljnjega razvoja iniciativ in iskanja zanesljivih partnerjev, ki bi lahko uspešno izvedli načrtovane projekte digitalizacije in digitalne transformacije.

Nelt Group

v številkah

4.000
zaposlenih
11
trgov
80+
partnerjev
100+
strank v logistiki

Vtisi o sodelovanju

"Digitalna zrelost pomembno vpliva na našo konkurenčno prednost v vseh ključnih parametrih poslovanja. S primerjavo trenutne situacije, želenega stanja in obstoječih tehnoloških rešitev smo opredelili iniciative, ki nam bodo omogočile, da jo nenehno izboljšujemo."

Milan Bukorović

CTO, Nelt Group

Druge študije primerov

Od skupnega gostovanja do oblačne skalabilnosti

Eden glavnih ciljev projekta je bil zagotoviti skalabilnost IT-infrastrukture, ki bi lahko spremljala dinamično rast poslovanja.

Oblak gostovanje za napredno elektronsko poslovanje

Raziščite, kako je Tehnomanija dosegla visoko dostopen sistem brez kritične točke odpovedi, z 99,99-odstotno dosegljivosti »uptime« na mesec in zanesljivo infrastrukturo.

Managed Hosting kot odgovor na izzive

Odkrijte, kako je rešitev Mainstream Enterprise Cloud izboljšala IT-sistem podjetja Ringier Axel Springer ob visoki dostopnosti in z optimalnimi IT-stroški.