Data lake: 3 takeaway-a sa premium događaja

marko

06.12.2018

Mainstream je drugi put po redu, u partnerstvu sa IDC Adriatics i NetApp-om, organizovao edukativni događaj na temu “Data Lake – realnost savremenog poslovanja”. Na pitanja šta je Data Lake, kako se formira i kako poslovanje podići na viši nivo uz pomoć novih tehnologija, govorili su Nenad Božić iz Smart Cat-a, kao i Bojan Manojlović ispred Mainstream-a. U prijatnoj atmosferi u okviru hotela Hyatt Regency, pristuni su imali prilike da isprate oba izlaganja, i saznaju:

  • Šta predstavlja koncept Data Lake-a i benefite koje donosi za uspešno moderno poslovanje
  • Zašto je Cloud idealno okruženje za Data Lake koncept
  • Da li je ovo idealan momenat da svoje poslovanje prebacite na Cloud
  • Data Lake primena u praksi

U savremenom poslovanju, svaka informacija je vrednost ako je na pravi način iskorišćena. Data Lake omogućava transformaciju i konsolidaciju svih podataka, struktuiranih i nestruktuiranih ali i internih i eksternih, na jedno mesto kako bi se one mogle bolje i lakše analizirati. Benefiti su brojni, među kojima je bolji uvid u podatke, preciznije planiranje, predviđanje na osnovu podataka iz prošlosti, skalabilnost, dok kompanije zadržavaju sigurnost podataka. Kako biste stekli uvid sa događaja, izdvojili smo tri takeaway-a:

1) Značaj Data Lake-a u savremenom poslovanju 

U prethodnih nekoliko godina došlo je do novih zahteva u pogledu informacija. Shodno njihovoj ekspanziji i sve većoj dostupnosti, raste potreba za konsolidacijom i lakoćom pristupa. To podrazumeva rast značaja njihovog prikazivanja u kombinaciji sa drugim podacima, kako internih tako i eksternih, čemu značajno doprinosi veliki broj javno dostupnih informacija. Više nije dovoljno posedovati samo osnovne podatke o poslovnim procesima ili korisniku, već je potrebno prikupljati i analitiku koja se tiče njihove međuzavisnosti ili ponašanja.

Sve to je stvorilo potrebu da se velika količina podataka transformiše i konsoliduje, kako bi se mogla izvršiti njihova optimalna predikcija. Upravo to omogućava biznisima da budu agilniji, preciznije planiraju, donose ispravne poslovne odluke i unaprede svoje sisteme, proizvode i usluge u skladu sa potrebama samog preduzeća i korisnika.

2) Indikatori koji govore da je vašem poslovanju potreban DL

Glavni indikatori da je vašem poslovanju poteban Data Lake se odnose na vreme koje je potrebno da bi se izvršilo prikupljanje i analiza podataka. To se najbolje primećuje ukoliko izveštaji analize podataka zahtevaju mnogo vremena, tehnički tim se konstantno žali i uključivanje novih izvora informacija u bazu traje predugo.

Upravo zato je Data Lake odlično rešenje, jer vam omogućava da centralizujete sve podatke interne i eksterne, što skraćuje potrebno vreme za njihovo prikupljanje i obradu, a to stvara mogućnost da svoju bazu koristite za predikciju i time biznis vodite na osnovu podataka, a ne na osnovu osećaja.

3) Cloud kao jedino adekvatno reše je za DL 

Da bismo mogli adekvatno da obavljamo Data Lake analize, podaci se moraju izmestiti u Cloud, kao okruženje gde su takve analize moguće. Ovakvo rešenje pruža sigurnost i pouzdanost koja se zasniva na sveoubuhvatnom znanju i iskustvu koje poseduje provajder Cloud usluga. Takođe neki od glavnih razloga su skalabilnost i agilnost, koji kompanijama omogućavaju fleksibilnu infrastrukturu koja prati zahteve Data Lake-a i podataka u njemu, a koji zatim omogućavaju bolji monitoring, ali i predviđanje budućih  događaja.

Za razliku od konvencionalnih monitoring alata koji su neefikasni, prema rečima Bojana Manojlovića, ultimativni monitoring alat bi bio sistem koji za svaki konkretan događaj, prikazuje ostale događaje koji se sa njim nalaze u uzročno-posledičnoj vezi. Da bi to funkcionisalo, potrebna je veštačka inteligencija iza koje treba da postoji fleksibilna i centralizovana baza podataka, koju pruža Cloud sistem.

Nakon izlaganja predavači su pozdravljeni aplauzom, a događaj je završen rečenicomOno što je Cloud bio pre 10 godina, danas je to Data Lake…. Ovo je bio samo jedan u nizu edukativnih događaja koje Mainstream planira da organizuje u budućnosti.

Prijavite se na newsletter

Ukoliko želite da dobijate relevantne vesti i nove blog tekstove ostavite svoj kontakt.

Najnoviji članci

Decenija Kubernetesa i transformacije cloud native landscape-a

Istražite desetogodišnje putovanje Kubernetesa i njegov uticaj na cloud-native landscape-a.

E-commerce hosting – najčešće greške

Kada je reč o hosting rešenju za vaš e-commerce vebsajt, teško da sebi možete da priuštite propuste.

6 koraka do disaster recovery plana

Nije tajna da u današnjem digitalnom dobu sva uspešna preduzeća funkcionišu oslanjajući se na informacione tehnologije.