Cloud feasibility studija kao prvi korak ka digitalnoj transformaciji

Marija Vasiljević

18.09.2019

Činjenica je da se kompanije širom sveta suočavaju sa četvrtom digitalnom revolucijom, a njihovi napori usmereni su ka transformaciji poslovanja i implementaciji efikasnijih poslovnih rešenja.

Zahvaljujući mnogim novim dostignućima danas se možemo povezati na načine na koje nismo mogli ni da zamislimo pre samo 10 godina, a jedna od njih je i primena Cloud tehnologija.

Postoji veliki broj različitih definicija međutim ja najčešće koristim sledeću datu od strane Američkog nacionalnog instituta za standarde i tehnologiju – NIST (National Institute of Standards and Technology): -“Računarski oblak je model koji omogućava, svuda prisutan, pogodan mrežni pristup deljivim računarskim resursima (mreži, serverima, skladištu podataka, aplikacijama i servisima) i koji na zahtev korisnika uz minimalnu interakciju sa isporučiocem usluga mogu biti brzo stavljeni na raspolaganje korisniku ili otkazani.”

Zaključujemo da upotreba Cloud tehnologije omogućava povećanje kapaciteta i mogućnosti IT funkcije bez dodatnog investiranja u infrastrukturu, licence, osposobljavanje novog osoblja i zapošljavanje dodatnog osoblja.

Tokom karijere u IT reviziji i konsaltingu uverila sam se da Cloud kao tehnologija predstavlja odgovor na probleme budžeta i ograničenih resursa IT sektora, međutim bez obzira na veličinu organizacije ili industriju poslovanja, sam proces usvajanja Cloud strategije i implementacija iste predstavlja izuzetno izazovan i zahtevan proces. Vrlo često organizacije zaslepljene benefitima, koje ova tehnologija nosi sa sobom, zanemare veliki broj rizika sa kojima se mogu susresti tokom migracije.

Kakvo je stanje u Srbiji?

U poslednjih nekoliko godina sve je veći broj organizacija u Srbiji koje žele da iskoriste prednosti Cloud-a i pridruže se vodećim kompanijama koje su već započele proces digitalne transformacije. Izazovi koji se javljaju prilikom ove transformacije potiču ne samo od tehnoloških zahteva već i od poslovnih procesa, procedura i projektnog planiranja. Menadžeri su primorani da identifikuju, izaberu i isporuče adekvatna strategijska rešenja kako bi ispunili ključne poslovne ciljeve u što kraćem vremenskom roku na najisplativiji mogući način, dok razmatraju buduće potrebe i promene u organizaciji i tržištu. U ovoj ulozi, IT menadžeri sve više imaju ulogu brokera i integratora različitih unutrašnjih i eksternih mogućnosti, usluga i rešenja. Neretko organizacije nisu sigurne koje sve aspekte moraju da uzmu u obzir pri donošenju odluke pa se pred stakeholderima otvara veliki broj pitanja:

 • Za koji tip Cloud-a se odlučiti – javni, privatni ili hibridni?
 • Koja strategija je najpogodnija – rehost ili replatform?
 • Kako da sprovedemo migraciju?
 • Koje aplikacije imaju prioritet?
 • Kako tretirati legacy aplikacije?
 • Da li je Cloud tehnologija dovoljno bezbedna za naše poslovanje i podatke?

S obzirom da se Cloud migracija definiše kao proces parcijalnog ili celokupnog izmestanja digitalnih sredstava, servisa I IT resursa važno je staviti akcenat na poslovnu stranu i ukljčiti mnogo veći broj stakeholdera od samih zaposlenih u IT sektoru. Svaka organizacija koja se upusti u ovaj proces potrebno je da inicijalno sprovede analizu i proceni svoju spremnost za ovaj korak. Nedovoljno poznavanje može dovesti do neiskorišćenosti potencijala implementirane tehnologije ili čak do neuspeha projekta.

Kako može da pomogne Cloud feasibility studija

Analiza koja se koristi u ove svrhe naziva se Cloud feasibility studija i predstavlja prvi korak prilikom migracije na Cloud. Mainstram tim poseduje veliko iskustvo u ovoj vrsti projekata gde se metodologija sastoji iz dva dela:

 1. Analize opšte slike IT-a
 2. Procene aplikacije pojedinačno

U okviru prve analize vrše se procene: opštih karakteristika organizacije koje imaju uticaj na implementaciju Clouda, organizacionih stavova i zrelosti, kao i procena infrastrukturnih komponenti. U okviru druge analize procenjuje se spremnost svake aplikacije i definiše se ocena na osnovu predefinisanog modela ocenjivanja.  U skladu sa rezultatima obe analize na osnovu definisanog sistema odlučivanja generišu se preporuke po aplikaciji I kao rezultat dobija se:

 1. Akcioni plan – set koraka, prioriteta i timeline za prebacivanje na Cloud
 2. Plan optimizacije resursa po lokaciji
 3. Fleksibilno okruženje – arhitektura i operativni model definisani u skladu sa potrebama organizacije
 4. Procena troškova i Business Case

Ukoliko želite da saznate više o Cloud feasibility studiji i zainteresovani ste da vam pomognemo u sprovođenju strateških promena u cilju optimizacije i modernizacije vašeg IT sistema kontaktiraje nas na business@mainstream.rs i iskoristite benefite primene Cloud tehnologije.

Prijavite se na newsletter

Ukoliko želite da dobijate relevantne vesti i nove blog tekstove ostavite svoj kontakt.

Najnoviji članci

E-commerce hosting – najčešće greške

Kada je reč o hosting rešenju za vaš e-commerce vebsajt, teško da sebi možete da priuštite propuste.

6 koraka do disaster recovery plana

Nije tajna da u današnjem digitalnom dobu sva uspešna preduzeća funkcionišu oslanjajući se na informacione tehnologije.

Šta je cloud? Vodič kroz cloud computing

Cloud tehnologija je značajno uticala na način na koji kompanije promišljaju i upravljaju svojim IT resursima.