Cloud tehnologije kao pokretač efikasne proizvodnje

Katarina Marinković

30.07.2021

Industrija proizvodnje je pod pritiskom da ispuni spektar rastućih zahteva – najpre na polju produktivnosti, a zatim i brzine dostave proizvoda. Kako cloud tehnologije mogu da pomognu proizvodnim kompanijama da reše ove izazove i ostvare bolju povezanost sa klijentima?

Konektivnost je stub na kome počiva efikasna proizvodnja. Kako bi je ostvarile, kompanije moraju da ispune tehničke standarde koji će eliminisati komunikacione barijere. Ilustracije radi, ako dođe do neplanirane katastrofe na lokaciji (on-site), firma koja koristi isključivo lokalni storidž može da izgubi vredne podatke, neophodne za komunikaciju sa klijentima. Trendovi ukazuju da su kompanije svesne da je vreme za tehnološku transformaciju – do 2023, skoro polovina softverskih rešenja koja se koriste u proizvodnom sektoru će biti smeštena na cloudu. Pri tome, prednosti migracije na cloud se ne ogledaju samo u većoj pouzdanosti sistema, već uključuju i faktore kao što su:

  • Optimizacija troškova. Cloud rešenja ne zahtevaju ulaganja u on-premise servere i prateću opremu.
  • Skalabilnost. Za razliku od fizičke infrastrukture, cloud resurse je moguće povećavati i smanjivati po potrebi.
  • Brže nadogradnje. Korišćenjem softvera na cloudu, kompanije prepuštaju brigu o ažuriraju softvera provajderu rešenja, čime se lokalni IT resursi oslobađaju za angažman na strateškim aktivnostima.
  • Pristup novim tehnologijama. Alati kao što je veštačka inteligencija, koji podržavaju inteligentnu proizvodnju, ne samo da su previše kompleksni za implementaciju i održavanje na lokaciji, već su često i razvijeni za primenu u cloud okruženju.

“Smart” proizvodnja je savremen pristup održavanju konektivnosti unutar proizvodnog lanca, zasnovan na migraciji postojećih i implementaciji novih softverskih rešenja na cloudu. Za više informacija o prednostima migracije sistema za kontrolu industrijskih procesa na virtuelno okruženje pročitajte naš “Vodič kroz SCADA sisteme na cloudu”.

Proizvodna transformacija u cloud okruženju – kako da stvorite vrednost od novih tehnologija?

Potencijal cloud tehnologija nije vezan za konkretan proces u proizvodnji. Možete ih integrisati i koristiti u raznim segmentima poslovanja – od IT-ja preko optimizacije i nadgledanja zaliha, pa sve do upravljanja produktivnošću. U nastavku su tri scenarija primene.

cloud za proizvodnju

Održavanje poslovnog kontinuiteta

Cloud rešenja se zasnivaju na visokodostupnoj infrastrukturi koja omogućava proizvodnim kompanijama da podignu rezilijentnost svojih sistema i aplikacija na viši nivo. Za organizacije koje poseduju više proizvodnih lokacija, Disaster Recovery na cloudu je idealno rešenje, jer skraćuje vreme testiranja i kompleksnost upravljanja oporavkom.

Automatizacija procesa

Upravljanje inventarom, vendorima, nabavkama i dostavom – svi ovi zadaci se mogu automatizovati uz primenu naprednih rešenja kao što je ERP, koja će na cloud infrastrukturi biti maksimalno dostupna (99.9%) i kojima se može pristupiti sa bilo koje lokacije uz internet konekciju.

Razvoj novih proizvoda

Tradicionalni proces razvoja uključuje manuelne prototipe, testiranje i eksperimentisanje. Koristeći nove alate na cloudu, proizvodne firme mogu da integrišu planiranje i razvoj u svoj proizvodni lanac i komunikaciju. Tehnologije poput veštačke inteligencije omogućavaju efikasnije razvojne procese uz “data-driven” prustup: analizu velike količine podataka iz različitih izvora. Na taj način se skraćuje vreme produkcije i stiče konkuretska prednost.

Software as a Service (SaaS) rešenja za proizvodnju

Cloud tehnologije se dele na tri glavna modela primene: Software as a Service (SaaS), Infrastructure as a Service (IaaS) i Platform as a Service (PaaS). Jedna od najvećih prednosti SaaS modela je jednostavnost korišćenja. Isporuka rešenja je takva da ne zahteva lokalne instalacije softvera, koji se hostuje na serverima SaaS provajdera. Korisnici se pretplaćuju na uslugu – bez potrebe da održavaju on-site servere.

Proizvodne kompanije mogu da iskoriste softverska rešenja isporučena u cloudu da sinhronizuju podatake na centralizovanoj lokaciji, podižući na taj način transparentnost operacija na viši nivo uz jednu verziju istine (single source of truth). Ali, postoje i drugi važni motivi za prelazak na SaaS model.

SaaS aplikacije za proizvodnju
SaaS aplikacije za proizvodnju
  • Bolja timska saradnja. Pristupanjem istim dokumentima u istom softveru, korisnici SaaS rešenja kolektivno učestvuju u procesima razmene informacija, što olakšava donošenje odluka i planiranje.
  • Efikasniji performans. Obzirom da su softverske aplikacije hostovane u modernim data centrima, koji se kontinurano nadgledaju i opremaju novim verizijama hardvera, vaše rešenje će u većini slučajeva pružiti optimalan performans.
  • Lakše usklađivanje sa promenama. Korišćenje SaaS softvera eliminiše probleme neažuriranog softvera, pojednostavljujući integraciju novih tehnologija i sistema za proizvodnju.

Zanima vas kako vaša kompanija može najefikasnije da iskoristi cloud tehnologije da unapredi proizvodne procese, komunikaciju i pouzdanost svakodnevnih operacija?
Kontaktirajte naše eksperte.

Prijavite se na newsletter

Ukoliko želite da dobijate relevantne vesti i nove blog tekstove ostavite svoj kontakt.

Najnoviji članci

E-commerce hosting – najčešće greške

Kada je reč o hosting rešenju za vaš e-commerce vebsajt, teško da sebi možete da priuštite propuste.

6 koraka do disaster recovery plana

Nije tajna da u današnjem digitalnom dobu sva uspešna preduzeća funkcionišu oslanjajući se na informacione tehnologije.

Šta je cloud? Vodič kroz cloud computing

Cloud tehnologija je značajno uticala na način na koji kompanije promišljaju i upravljaju svojim IT resursima.