Decenija Kubernetesa i transformacije cloud native landscape-a

Mainstream

06.06.2024

Danas (6.juna) obeležavamo značajan trenutak u istoriji cloud-a: 10-godišnjicu Kubernetesa. Od svog nastanka, Kubernetes je transformisao način na koji upravljamo i implementiramo rešenja u cloud-u, te je zaslužio jedan kratak osvrt na svoj razvojni put od 2014. do danas. 

Evolucija Kubernetes-a 

Kubernetes, Guglovo čedo koje sada održava Cloud Native Computing Foundation (CNCF), prerastao je iz skromnog internog projekta u industrijski standard. Kada je lansiran, Kubernetes je imao za cilj da automatizuje implementaciju, skaliranje i upravljanje kontejnerizovanim aplikacijama. Time je doneo novi nivo efikasnosti i fleksibilnosti u cloud infrastrukturu, omogućavajući programerima da se fokusiraju na pisanje koda umesto na upravljanje serverima. 

Transformacija je reč koja je obeležila proteklu deceniju za Kubernetes; nije reč samo o orkestraciji kontejnera, već o promeni celokupnog razvojno-operativnog okvira. Zahvaljujući Kubernetesu, development timovi lakše su prešli sa monolitne na mikroservisnu arhitekturu, poboljšali skalabilnost i ubrzali inovaciju u razvoju svojih aplikacija. 

Zbog čega volimo Kubernetes  

Automatizacija koja čuva vreme i resurse 

Kubernetes je doneo revoluciju u automatizaciji orkestracije kontejnera, omogućavajući nam da implementiramo aplikacije u kontejnere i bez problema njima upravljamo preko klastera mašina. Ova inovacija značajno je poboljšala iskorišćenost resursa i skalabilnost. Automatizacija mnogih manuelnih zadataka koji su bili podložni greškama, bila je prekretnica koja je donela samopouzdanje u implementiranju najsloženijih rešenja. 

Magija self-healing-a 

Jedna od najimpresivnijih, karakteristika Kubernetes-a je njegova built-in sposobnost samoisceljenja (self-healing). Kada nod u Kubernetesu postane unhealthy, kontroler označava sve podove na tom nodu i oni se prebacuju na druge, zdrave nodove uz pomoć scheduler-a. Proces uključuje periodičan pod health check, evikciju podova, i ponovno raspoređivanje podova na zdrave čvorove. Ovo je ogroman korak napred za dostupnost i pouzdanost aplikacija jer smanjuje vreme neaktivnosti na minimum i obezbeđuje dostupnost servisa, čak i kada pojedinačne komponente zakažu.  

Jednostavnije upravljanje uz deklarativnu konfiguraciju  

Kubernetes koristi deklarativnu konfiguraciju za upravljanje aplikacijama. Mi opisujemo željeno stanje sistema, a Kubernetes održava to stanje, pojednostavljujući složene procese implementacije. Ova funkcionalnost nam je pojednostavila način na koji upravljamo infrastrukturom i umanjila šanse za human error. 

Cloud native evolucija kao legacy Kubernetesa 

Uticaj Kubernetesa na cloud native ekosistem je monumentalan – ova tehnologija je de facto postala standard za orkestraciju kontejnera. Osim što je kroz usvajanje mikroservisne arhitekture uticao na agilnost i skalabilnost aplikacija, Kubernetes je podstakao rast DevOps metodologije, čime je prevaziđen jaz između development i operativnih timova. 

Kubernetes je uspešno adresirao nekoliko ključnih izazova u cloud native prostoru. Efikasnim upravljanjem kontejnerizovanim aplikacijama, omogućio je organizacijama da lako skaliraju svoju infrastrukturu, obezbedio je konzistentno funkcionisanje aplikacija u različitim okruženjima, od lokalnih data centara do public cloud-a, dok je pojednostavljivanjem upravljanja kompleksnim aplikacijama automatizovao zadatke kao što su skaliranje, failover i rollout implementacija.  

Krajnji skor? Efikasnija upotreba resursa, veća pouzdanost aplikacija i konzistentnost okruženja, ključna za sve koji žele da usvoje hybrid i/ili multi-cloud pristup.    

Od legacy-ja do budućnosti: kuda ide Kubernetes? 

Nema sumnje da će i decenije pred nama biti obeležene dominacijom ove tehnologije u domenu upravljanja (i pojednostavljenja upravljanja) aplikacijama.  

U godinama koje dolaze, očekivano je da će Kubernetes nastaviti da proširuje svoje funkcionalnosti na edge computing, omogućavajući rad aplikacije sa niskim latency-jem i jakim performansama u oblastima poput su IoT i telko. Kombinovanje Kubernetes-a sa serverless paradigmom povećava fleksibilnost, omogućavajući programerima da se više fokusiraju na kod, a manje na upravljanje infrastrukturom. Ne zaboravimo da se Kubernetes sve više koristi za upravljanje AI/ML workload-ima, pružajući skalabilnu i efikasnu infrastrukturu za data processing i model training. 

 

 

Imate pitanja?

Tu smo da ponudimo odgovore, pružimo savet ili konsultaciju.

Najnoviji članci

Decenija Kubernetesa i transformacije cloud native landscape-a

Istražite desetogodišnje putovanje Kubernetesa i njegov uticaj na cloud-native landscape-a.

E-commerce hosting – najčešće greške

Kada je reč o hosting rešenju za vaš e-commerce vebsajt, teško da sebi možete da priuštite propuste.

6 koraka do disaster recovery plana

Nije tajna da u današnjem digitalnom dobu sva uspešna preduzeća funkcionišu oslanjajući se na informacione tehnologije.