Disaster recovery plan VS Backup: koje su ključne razlike?

marko

23.04.2020

Gubitak podataka, kršenje sigurnosti, nepredviđene katastrofe postaju česti slučajevi u modernom biznis svetu. Sve kompanijske informacije, odnosno podaci, moraju biti zaštićeni i dostupni u svakom momentu kako bi poslovanje moglo neometano da se nastavi.

Kompanije često ne pridaju potrebnu pažnju strategijama za oporavak podataka i IT sistema. Tek kad nastupi problem, vide se posledice minimalizovanja rizika koji proizilaze iz ranjivosti IT infrastruktura.

U jednom od ranijih tekstova pisali smo koja je razlika između Business continuity plana (Kontinuitet poslovanja) i Disaster recovery plana. U ovom blog postu saznaćete najvažnije razlike između Disaster recovery i backup plana.

Disaster recovery plan

Disaster recovery (DR) plan je deo Business continuity plana i odnosi se na strategijsko planiranje sa ciljem da sačuva kompaniju posle nepredviđene katastrofe ili ljudske greške. Ono obuhvata aspekt oporavka samog IT sistema – očuvanja podataka, pokretanja ključnih aplikacija, oporavka infrastrukture kompanije i tehnoloških komponenti; aktivnosti pre, tokom i posle katastrofe.

Izrada Disaster recovery plana podrazumeva veci broj aktivnosti kao sto su sagledavanje svih komponeti IT sistema, prioretizacija prema efektima na poslovanje, odredjivanje odgovarajucih RTO i RPO tacaka, evaluiranje opcija implementacije, izrada detaljnog plana odgovornosti i sl. 

Veoma bitan parametar za definisanje najboljeg DR rešenja jeste ispravna odluka oko potrebnog perioda oporavka (recovery time objective ‑ RTO) i tačke oporavka (recovery point objective ‑ RPO). To je poslovna odluka koju IT direktori treba dobro da razmotre sa ostatkom svog tima, uzimajući u obzir karakteristike poslovanja.

Izuzetno je bitno naglasiti da detaljan plan oporavka od katastrofe nije potreban samo u situacijama kada se dešava katastrofa. Može se koristiti za potrebe testing okruženja ali i u situacijama migracije ili redovnog održavanja sistema budući da se na njemu nalaze sve aplikacije i servisi.

Backup

Backup je proces u kojem se kreira kopija podataka na drugom mestu – serveru, disku i slično. U slučaju katastrofe, sekundarni fajl koji je napravljen može biti korišćen kako bi se povratili podaci, naravno ukoliko je backup urađen blagovremeno.  Osnovna svrha je da se povrate podaci koji su potencijalno izgubljeni usled nepredviđene greške ili katastrofe. Bolja opcija je svakako da postoji više formi backup rešenja, a ne samo jedno. 

Backup podataka je krucijalna stvar u navedenim situacijama i sastavni deo IT strategije svakog biznisa. Međutim, backup podataka nije isto sto i Disaster recovery plan.

Disaster recovery rešenje i Backup idu ruku pod ruku kako bi Business continuity plan bio potpun, ipak postoji vidna razlika između njih.

Jednostavno gledano – backup je kopiranje i cuvanje podataka, dok je Disaster recovery plan zapravo strategija koja daje garanciju oporavka ne samo podataka, već celokupnog IT sistema i infrastrukture kompanije. 

S obzirom na značaj koji IT sistem danas ima za poslovanje, definisano Disaster recovery rešenje i plan predstavlja jako bitan aspekt sigurnosti poslovanja.  Disaster recovery podrazumeva da ukoliko se nešto desi primarnom IT okruženju, alternativno okruženje može maltene istog momenta da podrži neometan rad kompanije. 

Dok backup ne funkcioniše po istom principu, backup ne pruža potrebne fizičke resurse za vraćanje podataka na mrežu već se odnosi samo na kopiju podataka koja se nalazi na jednom ili više mesta.

Planiranje

Planiranje backup-a je dosta jednostavnije jer je cilj da se povrate podaci i da se dođe do tačke oporavka odnosno RPO (recovery point objective). Sa druge strane, Disaster recovery podrazumeva sveobuhvatnu strategiju koja se naziva Disaster recovery strategija.


Ukoliko želite da saznate koji su koraci pri kreiranju Disaster recovery plana, pogledajte naše blogove na tu temu

Najnoviji članci

Decenija Kubernetesa i transformacije cloud native landscape-a

Istražite desetogodišnje putovanje Kubernetesa i njegov uticaj na cloud-native landscape-a.

E-commerce hosting – najčešće greške

Kada je reč o hosting rešenju za vaš e-commerce vebsajt, teško da sebi možete da priuštite propuste.

6 koraka do disaster recovery plana

Nije tajna da u današnjem digitalnom dobu sva uspešna preduzeća funkcionišu oslanjajući se na informacione tehnologije.