Cloud tehnologija: Glavne prednosti za kompanije

marko

03.01.2019

Cloud tehnologija je prisutna već više od 20 godina i nastavlja da se razvija velikom brzinom, nalazeći pritom široku primenu u poslovnom svetu. Sve veći broj kompanija u cloud tehnologiji vidi pouzdanog saveznika, naročito kada je reč o pospešivanju nivoa konkurentnosti na tržištu, optimizaciji troškova i poboljšanju sveukupne efikasnosti poslovanja.

Prema najnovijem izveštaju kompanije RightScale, čak 96% anketiranih biznisa koristi neki vid cloud tehnologije. Pritom, velika preduzeća prednjače u pogledu strateškog planiranja i količine budžeta koju namenjuju implementaciji cloud rešenja u budućnosti. Verovatno se pitate koji su konkretni načini na koje cloud tehnologija može da pomogne vašoj kompaniji?

Postoji niz cloud benefita koji se međusobno prepliću i nadopunjuju, a danas smo za vas izdvojili one glavne i objasnili njihovu suštinu.

Brzina i fleksibilnost poslovanja

zaposleni u mainstream data centru

Kada je reč o prednostima cloud tehnologije, fleksibilnost je pri vrhu liste, kao i faktor brzine. Pre pojave cloud-a, kompanije su morale da investiraju značajna sredstva u opremu, softvere i sisteme za skladištenje podataka, na samom početku poslovanja ili u slučaju značajnijih proširenja i promena kako bi osigurale nastavak poslovanja u slučaju IT katastrofe.

Ovo je često podrazumevalo dvostruke troškove. Međutim, cloud tehnologija podrazumeva postojanje najmanje dva data centra uz međusobnu automatsku replikaciju podataka, što ne samo da je uklonilo teret nepotrebnih troškova, već je i omogućilo dragocenu fleksibilnost. Cloud tehnologija u stanju je da isprati rast kompanija: u pitanju je sistem koji je u potpunosti skalabilan, te je moguće po potrebi brzo i lako povećati ili smanjiti kapacitete.

U prošlosti, fluktuacije u pogledu obima posla zahtevale su dodatna ulaganja u prilagođavanje infrastrukture kako bi se adekvatno odgovorilo na novonastale poslovne potrebe. Takođe, fleksibilnost se ogleda i u sledećem: cloud sistemu moguće je pristupiti sa bilo koje lokacije (dakle, off-site); potrebna je samo internet konekcija, čime je zaposlenima olakšan posao i pristup informacijama.

  • Brzina koju omogućuje cloud kao okruženje u kojem programeri razvijaju aplikacije
  • Brzina lansiranja proizvoda na tržište

Povećanje dostupnosti i sigurnosti podataka (bolja bezbednost IT sistema)

U poređenju sa lokalnim serverima, cloud tehnologija nudi znatno veći nivo bezbednosti. Kao što smo pomenuli, podaci se čuvaju off-site, zbog čega je cloud danas postao sastavni deo disaster recovery strategije.

IT katastrofe se mogu desiti uprkos pažljivim ulaganjem u njihovu prevenciju. Složićete se: nesrećni slučajevi poput elementarnih nepogoda ili fizičkog oštećenja hardvera, ipak se ne mogu u potpunosti iskontrolisati. Međutim, uz cloud tehnologiju, IT katastrofe ne vode do gubljenja podataka zahvaljujući backup sistemima i kontinuiranoj međusobnoj replikaciji podataka.

Pritom, celokupan IT sistem je bezbedan zahvaljujući metodi šifrovanja koja se bazira na kompleksnim algoritmima i podrazumeva postojanje jedinstvenog identifikacionog ključa koji omogućava pristup sistemu. S obzirom da je za bezbednost odgovorna treća strana koja pruža cloud uslugu, na kompanijama je da odaberu pouzdanog partnera koji ima neophodnu stručnost i kapacitete da redovno iznese neophodne bezbednosne revizije sistema i reaguje ukoliko primeti bilo kakve neregularnosti ili ranjivosti. Takođe, treća strana je odgovorna za definisanje i dokumentovanje strategija (poput Data Loss Prevention i sl.) u saradnji sa kompanijom, kako bi svaka operativna procedura bila zabeležena.

U kontekstu tradicionalnih IT infrastruktura, krađa kompanijskog laptopa bi predstavljala veliku opasnost, ne samo u pogledu materijalnog oštećenja, tj. ukradene opreme. Ono mnogo vrednije su osetljivi podaci unutar tog laptopa. Čak i da se ovo desi, ne bi trebalo da brinete: cloud tehnologija vam pomaže da predupredite mogućnost data breach-a, budući da se podaci nalaze u zaštićenom okruženju.

Dostupnost različitih opcija
(public, private, hybrid cloud)

Cloud tehnologija dostupna je u tri različite forme: public cloud, private cloud i hybrid cloud. U zavisnosti od vrste podataka kojima vaša kompanija upravlja, kao i nivoa bezbednosti i pristupa sistemu, jedna od ovih opcija odgovaraće vam više nego druga.

Public cloud

Public cloud tehnologija omogućava dostupnost infrastrukture u svakom trenutku off-site, uz internet konekciju. Kada je reč o deljenim resursima, public cloud pokazuje odličan nivo efikasnosti, ali je kao struktura ranjiviji u poređenju sa private cloud-om.

Public cloud odlična je opcija za kompanije koje se na svakodnevnom nivou suočavaju sa stalnim opterećenjem onlajn aplikacija koje koristi veliki broj zaposlenih (npr. mejlovi). Prikladna je i za kompanije koje iznose projekte u kojima učestvuje više različitih strana i od čije saradnje zavisi krajnji rezultat, kao i za one kompanije koje traže pouzdanu platformu za efikasan razvoj softvera i aplikacija.

Veliki broj servera osigurava stabilnost i stalnu dostupnost sistema, skalabilnost je gotovo neorganičena, a troškovi su niski. Takođe, sve što se tiče održavanja prepušta se service provider-u, te se kompanija rešava tereta brige o sistemu.

Private cloud

Private cloud bazira se na resursima koje ekskluzivno koristi jedna kompanija ili organizacija. U pitanju je privatna digitalna infrastruktura koja se može nalaziti na fizičkoj lokaciji kompanije (u okviru data centra) ili se može bezbedno hostovati na nekoj drugoj lokaciji za koju je odgovorna treća strana koja pruža cloud uslugu.

Važno je naglasiti da private cloud rešenje podrazumeva hardversku i softversku opremu posvećenu isključivo kompaniji sa kojom je sklopljen ugovor. Ovim se olakšavaju buduće aktivnosti koje se tiču prilagođavanja i menjanja IT infrastrukture novonastalim potrebama, te kompanije imaju veću kontrolu nad okruženjem.

Prema tome, private cloud pruža dodatnu fleksibilnost, nudeći pritom visok nivo skalabilnosti (poput public cloud-a), ali uz pojačanu bezbednost – budući da se resursi ne dele između više različitih strana već je u pitanju zatvoren sistem.

Hybrid cloud

Kao što sam naziv kaže, hybrid cloud kombinuje elemente public i private cloud-a, tako da idealno objedinjuje prednosti obe opcije. Ovakvo okruženje dozvoljava kretanje podataka i aplikacija između private i public cloud-a. U ovom kontekstu, public cloud može se koristiti za potrebe poput onlajn aplikacija koje koriste veliki broj zaposlenih, a gde nije neophodan visok nivo zaštite. Private cloud bi se mogao koristiti za procesuiranje i bezbedno skladištenje osetljivih podataka, kao što su finansijski izveštaji.

Kada je reč o hybrid cloud-u, postoji i mogućnost alociranja jednog dela resursa sa private cloud-a na public cloud u momentima kada je to nužno za neometan nastavak poslovanja. Ovo je veoma korisno pogotovo za kompanije koje ne tolerišu downtime čak ni u ekstremnim uslovima. Na primer, onlajn biznisi koji se bave prodajom (dakle, e-commerce kompanije) moraju da imaju odlično osmišljen sistem koji je u stanju da iznese visoke zahteve i velika opterećenja u malom vremenskom periodu, kao što se dešava recimo za vreme velikih rasprodaja (npr. Black Friday) ili popusta.

Optimizacija troškova i povećanje efikasnosti

Eksternalizacijom IT sistema trećoj strani, vaša kompanija se oslobađa troškova održavanja sistema, bilo da je reč o strujnom napajanju, troškovima koje nameće nužno unapređivanje hardverske opreme ili ulaganju u IT kadar unutar kompanije.

Takođe, cloud tehnologija podrazumeva manja kapitalna ulaganja, zahvaljujući pay-as-you-grow principu. Zahvaljujući ovakvom modelu pretplate, kompanije su pošteđene uzalud bačenog novca i plaćaju samo onoliko prostora i specifičnih feature-a koje zaista i iskoriste.

Cloud tehnologija može se koristiti u okviru jednog od tri modela:

  • IaaS (Infrastructure as a Service)
  • PaaS (Platform as a Service)
  • SaaS (Software as a Service)

U prvom slučaju (IaaS), kompanije plaćaju cloud uslugu po korišćenju, što je najčešće ograničeno određenim vremenskim periodom – satom, nedeljom ili mesecom. Neki cloud provider-i u okviru ovog modela naplaćuju i količinu potrošenog storage prostora na virtualnim serverima.

U slučaju modela PaaS, naplaćuje se korišćenje cloud tehnologije po aplikaciji ili po količini gigabajta potrošenih po satu.

Najzad, SaaS model podrazumeva naplatu usluge na osnovu iskorišćenog prostora ili specifičnih feature-a sistema.

Ovakva racionalna raspodela resursa igra značajnu ulogu u kontekstu kompanijskih ušteda, te doprinosi boljoj efikasnosti poslovanja. Pogledajmo kako to izgleda u praksi, na primeru ugledne trgovinske kompanije Gomex, koja je prepoznala kompaniju Mainstream kao pouzdanog IT partnera i cloud provider-a.

Gomex je veoma uspešna kompanija koja je zabeležila neverovatan uspeh u 2017. godini, ostvarivši rast prometa od skoro 20% i rekordne prihode. Međutim, bilo je neophodno unaprediti postojeću IT infrastrukturu koja bi mogla da isprati ovaj poslovni razvoj.

Nakon analize poslovnih potreba, mogućih rešenja i ukupnih troškova, zaključili smo da Mainstream Enterprise Cloud najbolje odgovara na sve izazove koje smo zajednički identifikovali. I zaista, nakon prebacivanja postojećeg rešenja u dodeljeni private cloud kompanije Mainstream, na obostrano zadovoljstvo zabeleženi su znatno niži troškovi infastrukture u poređenju sa prethodnim in-house rešenjem. Uz to, celo okruženje bilo je znatno bezbednije i omogućilo je kompaniji Gomex da se fokusira na razvoj drugih segmenata poslovanja.

Bolja produktivnost i ušteda vremena

Istraživanja su pokazala da cloud rešenja mogu da doprinesu povećanju nivoa produktivnosti u opsegu između 35% i 40%, a da saradnje preko cloud-a mogu povećati efikasnost internih poslovnih operacija za čak 90%.

Rukovodioci koji su dovoljno hrabri da pokažu malo fleksibilnosti i dopuste svojim zaposlenima da s vremena na vreme rade od kuće, mogu da očekuju velike poslovne koristi od ovakvog pristupa. Cloud sistem omogućuje neometanu poslovnu saradnju više različitih sektora, neovisno o tome da li se komunikacija odigrava unutar kancelarije ili sa više različitih lokacija.

S druge strane, jednostavnost pristupa cloud sistemu štedi vreme i živce. Onome ko ima dara da vidi širu sliku jasno je koliko je neprekinut proces izvršenja nekog zadatka važan za motivaciju zaposlenog, kao i za ravnotežu između poslovnog i privatnog života. S obzirom na trenutno deljenje fajlova i mogućnost unošenja izmena bez ikakvih prepreka, cloud tehnologija je poput ulja koje podmazuje ogromnu mašineriju vašeg poslovanja.

Na današnjem tržištu, kompanije moraju biti agilne kako bi preživele. Neophodna je brzina u kontinuiranom pospešivanju postojećih internih politika i procesa, ali i usluga, proizvoda, korišćenih alata, softvera i tehnologija. Jedna od ključnih prednosti cloud tehnologije je upravo u tome: ona omogućava bolju saradnju i podstiče preduzimljivost kada je reč o kompanijskim inicijativama, pružajući pritom sve podatke u sekundi.


Zainteresovani ste da ispitate mogućnosti implementacije cloud rešenja u svoju kompaniju? Dozvolite Mainstream kompaniji da vam pomogne! Zajedno možemo smanjiti troškove vaših IT operacija do 30%: kontaktirajte nas radi Cloud Feasibility studije, pridružite se uspešnim biznisima!

Najnoviji članci

Decenija Kubernetesa i transformacije cloud native landscape-a

Istražite desetogodišnje putovanje Kubernetesa i njegov uticaj na cloud-native landscape-a.

E-commerce hosting – najčešće greške

Kada je reč o hosting rešenju za vaš e-commerce vebsajt, teško da sebi možete da priuštite propuste.

6 koraka do disaster recovery plana

Nije tajna da u današnjem digitalnom dobu sva uspešna preduzeća funkcionišu oslanjajući se na informacione tehnologije.