IaaS, PaaS i SaaS: kompletan prikaz tri “as a a service” modela na Azure cloud-u

Nemanja Serafimović

08.05.2023

Microsoft Azure cloud platforma nudi brojne načine pružanja servisa (as a service) koji kompanijama pružaju fleksibilna i isplativa rešenja za njihove raznovrsne potrebe. U ovom članku, predstaviću vam neke od popularnih “as a service” modela na Azure-u, kao i njihove prednosti.

Infrastruktura kao servis (IaaS)

Infrastruktura kao servis (eng. Infrastructure as a service – IaaS) jedan je od tri osnovna tipa cloud-computinga i veoma je sličan on-premise načinu utilizacije tehnologije. Ovaj model omogućava kreiranje i korišćenje virtuelnih mašina, prostora za skladištenje podataka (storage) i mrežne infrastrukture na Azure platformi, na zahtev korisnika, u skladu sa trenutnim potrebama. Koristeći ga, korisnik se oslobađa brige o hardveru za koji je odgovoran Microsoft, a zadržava odgovornost za druge aspekte – operativne sisteme, aplikacije i podatke.

Ključne prednosti Azure IaaS modela

U nastavku su neke od glavnih prednosti korišćenja infrastrukture kao servisa na Azure cloud-u.

1. Skalabilnost

Azure vam omogućava da u svega par klikova, za nekoliko minuta, kreirate ili obrišete virtuelnu mašinu, storidž ili mreženi resurs. Drugim rečima, dobijate fleksibilnost u upravljanju resursima prema potrebama tako što možete da ih povećavate ili smanjujete, eliminišući pri tome brige oko održavanja fizičkog hardvera.

2. Fleksibilnost

Uz širok spektar unapred prekonfigurisanih operativnih sistema za virtuelne masine, kako za Windows tako i za Linux, korisnici mogu brzo da kreiraju virtuelne mašine za svoje potrebe. Pored toga, mogu da prilagođavaju virtuelne mašine specifičnim zahtevima – primera radi, da instaliraju svoj softver ili da menjaju sigurnosna podešavanja.

3. Isplativost

Azure “Pay-As-You-Go” model omogućava korisnicima da plaćaju naknadu na osnovu potrošnje, bez potrebe da unapred investiraju u hardver i planiraju nabavke.

4. Bezbednost

Korisnička infrastruktura zaštićena je od sajber napada uz najrazličitija bezbednosna rešenja, uključujući ugrađene firewall-ove i kontrole pristupa. Takođe, Azure održava bezbednost podataka uz enkripciju (u mirovanju i u tranzitu) pružajući na taj način dodatan sloj zaštite virtuelnih mašina i storidža, koji su kreirani na ovoj platformi.

Kada koristiti Azure IaaS?

Neki od najčešćih scenarija korišćenja Azure IaaS-a su:

 1. Razvoj i testiranje: Azure IaaS je idealan za kreiranje i testiranje novih aplikacija u bezbednom okruzenju, koje omogućava developerima da brzo implementiraju izmene pre nego što aplikacije odu u produkciju, skraćujući time-to-market (vreme potrebno za plasiranje proizvoda na tržište).
 2. Web Hosting: IaaS na Azure-u često se koristi za hostovanje web sajtova i web aplikacija, i prikladan je za kompanije svih veličina.
 3. Analitika: Uz mogućnost procesuiranja velike količine podataka, Azure IaaS pruža isplativo i skalabilno rešenje za sprovođenje analitičkih inicijativa.
 4. Oporavak od katastrofe (Disaster Recovery): Koristeći Azure IaaS može se lako kreirati Disaster Recovery rešenje za brz oporavak u slučaju prestanka rada primarnog data centra, bez potrebe da kompanija investira u izgadnju i održavanje sekundarne fizičke lokacije.

Suma sumarum

Uz robusna bezbedonosna rešenja, podršku za širok spektar operativnih sistema i “Pay-As-You-Go” model plaćanja, IaaS je idealan izbor za različite scenarije primene. Bez obzira da li je u pitanju manji biznis kome je potrebno svega nekoliko virtuelnih mašina ili veća kompanija sa kompleksnim zahtevima, IaaS omogućava korisnicima da stanu na crtu svojim poslovnim zahtevima, ali i tehnološkim trendovima, i ostanu konkurentni u modernom IT svetu.

Platforma kao servis (PaaS)

Ako tražite način da pojednostavite svoje operativne zadatke i povećate efikasnost, korišćenje Platforma kao servis (eng. Platform as a Service – PaaS) koncepta pravi je korak na tom putu. Kao jedan od vodećih PaaS provajdera, Microsoft Azure ima široku ponudu najrazličitijih servisa za kreiranje, implementaciju i upravljanje aplikacijama.

Ključni PaaS servisi

Azure PaaS pruža razvojnim timovima kompletnu platformu za kreiranje i hosting aplikacija, oslobađajući ih brige o pozadinskoj infrastrukturi. Za developere, to znači mogućnost da fokus usmere na aplikacije umesto na upravljanje serverom, storidžom i mrežnim komponentama. U nastavku ću navesti neke od PaaS servisa na Azure-u:

Azure App Service

Reč je o fully managed rešenju za koje je u potpunosti odgovoran Microsoft, a koje pruža platformu za razvoj i puštanje u rad veb i mobilnih aplikacija. Azure App Service podržava razne programske jezike, kao i niz framework-a, kao što su .Net, Javu, Node.js, Python i PHP.

Azure Function

Azure Function je serverless servis na Azure-u koji omogućava developerima da pokrenu male delove koda, (takozvane funkcije) u cloud-u, bez brige o infrastrukturi. Može se koristiti za kreiranje “event-driven” aplikacija koje reaguju na događaje kao sto su promene u podacima, poruke ili datoteke.

Azure Kubernetes Service

Azure Kubernates Service je “fully managed” servis za kreiranje i upravljanje kontejnerizovanim aplikacijama uz korišćenje Kubernetesa.

Azure Cosmos DB

Azure Cosmos DB je globalno distribuirani, multi-model baza podataka koji obezbeđuje visoku dostupnost i skalabilnost u svakom momentu. Podržava razne data modele, uključujući SQL, MongoDB, Cassandra i Graph.

Prednosti Azure PaaS servisa

 1. Manji IT troškovi – korišćenjem PaaS servisa, kompanije mogu da smanje kapitalna ulaganja u nabavku i održavanje sopstvenog hardvera i infrastrukture. Takođe, mogu da redukuju operativne troškove kao što su održavanje i nadogradnja servera.
 2. Veća agilnost – PaaS servis omogućava brzo povećavanje i smanjivanje resursa prema trenutnim potrebama. Koristeći ga, kompanije mogu pravovremeno da reaguju na tržišne promene, kao i na zahteve korisnika.
 3. Bolja produktivnost – PaaS smanjuje angažman i vreme koje se troši za upravljanje infrastrukturom, otvarajući razvojnim timovima prostor da se fokusiraju na razvoj kvalitetnih aplikacija.
 4. Unapređena bezbednost – Azure PaaS servis pruža sigurnu i sa standardima usaglašenu platformu za kreiranje i razvoj aplikacija, uz “built-in” bezbednosna svojstva kao što je Azure Active Directory za autentifikaciju i autorizaciju aplikativnih servisa.

Suma sumarum

Azure PaaS je moćna platforma za kreiranje, puštanje u rad i upravljanje aplikacijama. Prednosti ovog modela su višestruke – od manjih troškova preko veće agilnosti i produktivnosti pa do najvišeg nivoa bezbednosti. Uz širok spektar PaaS rešenja na Azure-u, svaka kompanija može da pronađe servis za svoje trenutne, ali i buduće potrebe.

Softver kao servis (SaaS)

Softver kao servis (eng. Software as a Service – SaaS) je model cloud računarstva koje omogućava pristup i korišćenje softvera na daljinu, putem interneta, bez potrebe za instalacijom i upravljanjem. Za hosting i upravljanje SaaS rešenjima nije zadužen korisnik, već provajder aplikacija. Jedan od takvih provajdera je, pogađate, Microsoft čiji spektar servisa uključuje Microsoft 365, Dynamics 365, Power Platform, Azure DevOps i Azure Marketplace. O ovim servisima pisaću detaljnije u nekom od sledećih tekstova – stay tuned.

Ključne prednosti Azure SaaS modela

 1. Skalabilnost: Azure omogućava lako skaliranje (povećavanje ili smanjivanje resursa) SaaS aplikacija u zavisnosti od trenutnih potreba.
 2. Isplativost: Azure Pay-As-You-Go model pomaže kompanijama da eliminišu ulaganja u skupoceni hardver, kao i softver, plaćajući samo za resurse koje koriste.
 3. Bezbednost: Azure koristi brojna rešenja za zaštitu SaaS aplikacija od sajber napada, uključujući firewall-ove, kontrolu pristupa i enkripciju.
 4. Integracija: SaaS aplikacije mogu da se integrišu sa drugim Microsoft servisima kao što su Office 365, Dynamics 365 i Power Platform. Na taj način, pojednostavljuje se rad i povećava produktivnost zaposlenih koji koriste ova rešenja.
 5. Visoka dostupnost: Azure-ova mreža data centara na globalnom nivou dostupna je korisnicima u svakom trenutku.

Suma sumarum

Azure SaaS je fleksibilan, isplativ i siguran način za razvoj i upravljanje softverskim aplikacijama, koji pojednostavljuje život kako developerima, tako i korisnicima rešenja.

Za kraj pogledajte jedan uporedni prikaz ovih modela na primeru jela koje svi volimo, pizze.

Najnoviji članci

Decenija Kubernetesa i transformacije cloud native landscape-a

Istražite desetogodišnje putovanje Kubernetesa i njegov uticaj na cloud-native landscape-a.

E-commerce hosting – najčešće greške

Kada je reč o hosting rešenju za vaš e-commerce vebsajt, teško da sebi možete da priuštite propuste.

6 koraka do disaster recovery plana

Nije tajna da u današnjem digitalnom dobu sva uspešna preduzeća funkcionišu oslanjajući se na informacione tehnologije.