Saznanja koja možda nemate o cloudu, a imaju ih kompanije koje ga već koriste

Katarina Marinković

17.11.2021

Razmišljate o migraciji na cloud? Niste jedini. Uz složenu godišnju stopu rasta (CAGR) od 17.5%, očekuje se da će globalno tržišta clouda dostići 832.1 milijardi do 2021.1 Ali ove cifre ne znače mnogo za razumevanje prednosti i uloge cloud tehnologija u digitalizaciji i unapređenju poslovanja. Kako cloud pojednostavljuje usvajanje novih poslovnih alata? Da li postoji oproban put migracije koji se može primeniti na sve scenarije? Šta primena cloud koncepta znači za krajnje korisnike?

Koristeći iskustva kompanija koje su prepoznale potencijal cloud tehnologija pokušaćemo da odgovorimo na ova pitanja.

1. Cloud je pokretač inovacije

Pored migracije postojeće infrastrukture i aplikacija, cloud tehnologije otvaraju prilike za korišćenje naprednih alata poput veštačke inteligencije i mašinskog učenja, koji zahtevaju velike infrastrukturne kapacitete. S tim u vezi, mnoge kompanije vide cloud kao priliku: da eksperi-mentišu i isprobaju nove alate bez kapitalnih (često finansijskih neodrživih) ulaganja u fizičku in-frastrukturu. Prema rečima Ivana Karlovića, Data Analytics i Master Data Directora u Norwegianu:

“Tehnologije kao što je cloud nam omogućavaju da budemo fleksibilniji. Ne moramo unapred da računamo na velike investicije, možemo da isprobamo alat – je li dobar ili nije? Nekada se jurilo kao teretni voz, zahvaljujući cloudu danas je sve lakše, danas možemo ciljano da rešavamo probleme i dinamički menjamo planove.”

Jedna od značajnih prednosti clouda jeste mogućnost implementacije poslovne analtiike. Za Nor-wegian je to pitanje stvaranja vrednosti i celokupne poslovne strategije. Kako je istakao Karlović, kriza ne mora da uspori investicije u rešenja kao što je analitika, naprotiv – “kada je najteže, tada treba investirati”.

Pročitajte više o stvaranju vrednosti od podataka na cloudu

2. Procena digitalne zrelosti je često prvi korak ka cloudu

Za kompanije koje koriste tradicionalna on-premise rešenja, tranzicija ka cloud okruženju je izazovan projekat. Kao i svaka veća implementacija, ovaj proces iziskuje pažljivo razmatranje postojećih sistema, procesa i slabosti. Ultimativno, prelazak na cloud zahteva promenu men-taliteta – načina upravljanja promenama u organizaciji kao osnovne paradigme na putu ka digital-izaciji. Da biste napravili korak napred, prvo morate da definišete gde se trenutkno nalazite i u kom pravcu želite da idete.

Upravo to jeste bio cilj kompanije Nelt kada je, uz podršku Mainstream i Microsoft eksperata, sprovela procenu digitalne zrelosti. Govoreći o izazovima digitalizacije, Milan Bukorović, generalni direktor Nelta, je naglasio: ”Na papiru je lako napisati: definisaćemo strategiju, a zatim kreće spoznaja o tome šta imate, šta želite, šta vam nedostaje…”

Nelt danas koristi cloud tehnologije, a procena digitalne zrelosti bila je prva etapa transfor-macionog procesa, koji još uvek traje. Bukorović smatra da svako mora da nađe svoj put, te da je implementacija struktuiranog procesa, uz podršku adekvatnog partnera, izuzetno važna. U slučaju Nelta, taj put je bio hibridni prostup cloudu – postepana tranzicija sa fokusom na strateški važne inicijative.

Pročitajte više o proceni digitalne zrelosti u Neltu

3. Migracija je prilika za optimizaciju

Kompanije se često odlučuju na cloud migraciju da bi odgovorile na neku konrektnu potrebu kao što je poslovni kontinutet. Ali efikasna migracija ne podrazumeva preslikavanje postojećih sistema na novo okruženje, već razvoj novog sistema koji pored ispunjenja početnog zahteva (npr. kontinuitet poslovanja) otvara i dodatne prilike za unapređenje.

Kada se AIK Banka, jedna od vodećih banaka u Srbiji, odlučila za modernizaciju Disaster Re-covery rešenja, glavni cilj je bio da poslovanje učini još rezilijentnijim. Uz odgovarajuću ekspert-izu, planiranje i strategiju, banka je prelaskom na cloud DR ostvarila brojne prednosti – u domenu poslovniog kontinuiteta, ali i efikasnosti.

Osim manjeg rizika IT operacija, prelazak na Mainstream Enterprise Cloud je banci doneo 40% manje troškove infrastrukture u odnosu na on-premise rešenje.

Drugim rečima je osigurala očuvanje poslovnog kontinuiteta i bezbednosti podataka, a istov-remenopozlužila kao poligon za podizanje profitabilnosti. I ne samo to. Cloud model imple-mentacije je omogućio rasterećenije planiranje budžeta usled prelaska sa CAPEX-a na OPEX, ali i efikasniju komunikaciju uz “single point of contact”.

Pročitajte više o iskustvu AIK banke

4. Efekat deljene odgovornosti olakšava život IT timovima, ali i krajnjim korisnicima

Ako vaša infrastruktura nije dovoljno stabilna i performantna, to će se odraziti na kvalitet isporuke digitalnih servisa. Ovo je naročito važno za industrije kao što je maloprodaja koje “žongliraju” sa različitim biznis i ritejl aplikacijama, a kojima je zadovoljstvo klijenata imperativ.

Kao maloprodajni lider posvećen inovacijama, kompanija Gomex koristi ekosistem tehnologijama, među kojima je i razvijen program lojnosti. Želeći da eliminiše probleme u radu aplikacije, izazvane zastarelom opremom, kao i da svoj IT tim rastereti svakodnevne brige o infrastrukturi, Gomex je celokupno produkciono okruženje izmestio u Mainstream Enterprise Cloud.

Element podrške se pokazao značajnim – za interne IT timove koji mogu da se fokusiraju na planiranje novih i inovativnih rešenja, ali i za korisnike Gomexovih aplikacija, koji uživaju u bržim i pouzdanijim servisima. Dragan Ranisavljević, Direktor za finansijske i opšte poslove Gomexa, opisuje ovo kao “efekat prepuštanja dela odgovornosti stručnoj kompaniji”.

Pročitajte više o Gomexovom putu ka cloudu

Hajde da pričamo o cloudu

Primeri kompanija koje su već otpočele svoje cloud putovanja govori da ove tehnologije mogu da budu snažan motor tehnološkog razvoja. Suština je da, kada je reč o planiranju cloud migracije, ne morate da se upuštate u ovaj proces sami. Podelite sa nama svoje iskustvo, postavite pitanja ili zakažite personalizovanu konsultaciju sa našim ekspertima.

Kontaktirajte nas.

Prijavite se na newsletter

Ukoliko želite da dobijate relevantne vesti i nove blog tekstove ostavite svoj kontakt.

Najnoviji članci

E-commerce hosting – najčešće greške

Kada je reč o hosting rešenju za vaš e-commerce vebsajt, teško da sebi možete da priuštite propuste.

6 koraka do disaster recovery plana

Nije tajna da u današnjem digitalnom dobu sva uspešna preduzeća funkcionišu oslanjajući se na informacione tehnologije.

Šta je cloud? Vodič kroz cloud computing

Cloud tehnologija je značajno uticala na način na koji kompanije promišljaju i upravljaju svojim IT resursima.