JCI Beograd-Bern SummIT – 3 Najzanimljivija Utiska

marko

28.09.2017

Prošlog meseca smo posetili Bern u sklopu JCI SummIT networking događaja. Ova poseta bila je namenjena razmeni iskustava u oblasti IT-a, sklapanju novih saradnji kao i upoznavanju sa lokalnom praksom.

1. Autonomna vozila u praksi i digitalna transformacija – SwissPost

SwissPost danas sebe smatra visoko inovativnom kompanijom. Promenili su unutrašnju kulturu, dobili suštinsku podršku i angažovanost (i promene) managementa, kao i potreban budžet za inovacije, koje su neophodne kako bi se trend svakodnevnog smanjenje obima isporuke tradicionalnih pošiljaka, koji ima negativne posledice po poslovanje, zamenio inoviranim biznisom.

Kako se SwissPost i dalje oslanja na prihod i profit od tradicionalne isporuke pošiljaka, uvideli su da je jedini put kompletna promena poslovnog modela, što je zahtevan i sveobuhvatan proces. U sklopu ove inicijative, napravili su više internih jedinica koje se bave testiranjem, razvojem i poslovnom primenom nove tehnologije, ali i inoviranjem poslovnog modela.

SwissPost je od marta meseca počeo sa korišćenjem dronova kao načinom prenosa hitnih isporuka. Već je obavljeno oko 70 autonomnih test letova između dve bolnice, sa ciljem prenosa krvi i labaratorijskih uzoraka. Vreme dostave na ovaj način je prepolovljeno! Pored autonomnih letelica, Swisspost eksperimentiše i sa autonomnim vozilima.

Sve ovo za posledicu ima da je SwissPost uveliko u procesu digitalne transformacije i to u svim oblastima: novi proizvodi i usluge, poboljšanje iskustva korisnika, povećanje efikasnosti internih procesa itd.

2. Holacracy – model organizacije i upravljanja za fleksibilne i inovativnekompanije.

Holocarcy je model decentralizovanog organizovanja kompanija, čiji model upravljanja uzima najbolje iz tradicionalne hijerarhijske strukture i flat management principa. Ovaj pristup kombinuje strukturu i disciplinu sa autonomijom u donošenju odluka kroz samo-organizujuće timove.

Kompanija Unic podelila je iskustva u primeni ovog modela i benefitima koje su postigli na polju agilnost, efikasnosti i inovativnosti. Prema nivou energije koju je prezenter posedovao, mogli bi se izvući pogrešni zaključci da je holacracy zapravo prilično haotičan i nedefinisan sistem, što svakako nije, ali deluje da je implementacija veoma veoma zahtevna i kompleksna… Tokom procesa
implementacije, u kompaniji koja ima oko 500 zaposlenih, unapred su pripremili odgovore na oko 1000 mogućih pitanja, a tokom implementacije su morali da odgovore na još dodatnih 2000. Posle skoro pet meseci od uvođenja i 2 meseca od potpune primene, i dalje postoji dosta svakodnevnih izazova koji zahtevaju detaljnu analizu i reakciju.

3. ML i AI primenjen na Carrera trkačke automobile

Jedan od inženjera iz kompanije Zulhke predstavio je lični projekat razvoja okruženja za Carrera trikačke automobile, na kome može da se primeni machine learning i artificial intelligence.

Ideja je bila da kroz sistem senzora isčitava brzinu i bočnu komponentu sile koja deluje na auto, kako bi kroz machine learning, sistem mogao da nauči stazu, a zatim da AI pokušava da pravovremenim ubrzanjem i usporavanjem, da postigne bolje prosečno vreme koje je potrebno za jedan krug, od čoveka. Više hakatona je bilo organizovano kako bi se pobedio čovek, što su naravno, na kraju i uspeli…

Utisci za kraj, planovi za budućnost

I na kraju – ostvarenje dečačkog sna – posetili smo i Swiss federal railways (SBB CFF FFS), jedan od četiri Operations Centar švajcarske železnice, koji zaista deluje impozantno! Oni obezbeđuju da sve bude u sekund…

Unutar naše delegacije, imali smo i interesantnu diskusiju o problemima outsorcinga iz Srbije. Polako se kristališe ideja o ukrupnjavanju manjih domaćih outsourcera radi zajedničkog nastupa u inostranstvu. Zajedničkim snagama bi podigli konkurentnost sa firmama kojima konkurišu na stranim tržištima, ali bi mogli i da povećaju vrednost koju donose krajnjim korisnicima. Domaće kompanije imaju potencijal da budu prepoznate kao partneri za rešenja po sistemu “ključ u ruke”.

Bila nam je čast da prisustvujemo ovom događaju! Srpska delegacija će, nadam se, uskoro uzvratiti fenomenalno gostoprimstvo!

Prijavite se na newsletter

Ukoliko želite da dobijate relevantne vesti i nove blog tekstove ostavite svoj kontakt.

Najnoviji članci

Decenija Kubernetesa i transformacije cloud native landscape-a

Istražite desetogodišnje putovanje Kubernetesa i njegov uticaj na cloud-native landscape-a.

E-commerce hosting – najčešće greške

Kada je reč o hosting rešenju za vaš e-commerce vebsajt, teško da sebi možete da priuštite propuste.

6 koraka do disaster recovery plana

Nije tajna da u današnjem digitalnom dobu sva uspešna preduzeća funkcionišu oslanjajući se na informacione tehnologije.