Kako prelaskom na Cloud bankarska industrija pomera granice

marko

01.10.2020

Ići u korak sa globalnim trendovima u bankarskoj industriji svakako je veliki izazov, ali ne i nemoguć za ovaj deo Evrope. Činjenica je da kompanije, koje nisu spremne da prihvate promene u vidu digitalizacje, neće moći da se prilagode novoj eri i potražnji savremenog klijenta. Kao rešenje nameće se cloud, za koji se bankarska industrija sve više otvara.

Bankarstvo u Cloudu

Digitalizacija dovodi do velikih promena u bankarskoj industriji i osiguranju, a jedna od svakako najinteresantnijih je promena u pogledu novih tehnologija, u tom domenu je i Cloud computing. Jedno od iznenađenja koje smo imali na nedavnim sastancima sa finansijskim institucijama, koje su na neki način već počele proces digitalne transformacije, je da većina njih duboko razmišlja o prelasku na Cloud.

Zorana Jurić, VP prodaje @Mainstream

Zvuči neverovatno ako se setim istraživanja od pre pet godina koje je rađeno u našoj regiji kada je većina stručnjaka iz finansijskog sektora odbijala Cloud kao ideju, kako to regulatorno telo sigurno ne bi odobrilo. Danas je situacija drugačija, mada i dalje neke kompanije iz finansijskog sektora imaju nedoumica kada mogu koristiti oblak, a kada ne. Banke shvataju, a neke su već to i uradile, da određeni deo svog poslovanja lako mogu prebaciti u oblak, ali i da to predstavlja kompleksan projekat kome treba strateški pristupiti. – istakla je Zorana Jurić

Prema istraživanju kompanije Deloitte krajem 2019. godine glavni razlozi za implementaciju cloud tehnologija među bankama u Evropi jesu potreba za značajnom sigurnošću podataka i kontrola poslovanja, a potom sleduju optimizacija IT troškova i povećanje produktivnosti. Podaci o klijentima se tradicionalo još uvek nalaze u banci, i često su zaključani u starim sistemima koji su nefleksibilni i skupi za održavanje. Međutim uz cloud tehnologiju situacija se menja.

Banke u Evropi su identifikovale pouzdanost i operativnost informacionih sistema kao glavni interni rizik po svoje poslovanje, usled čega je implementacija modernih tehnologija postala glavni strateški cilj za naredni period. Oni koji to postignu, značajno će smanjiti troškove operacija, dok će istovremeno povećati svoju fleksibilnost i agilnost. Dugoročno, to može odrediti koje će banke biti lideri na tržištu.

Cloud rešenja za banke

Usled svoje skalabilnosti, sigurnosti i efikasnosti cloud tehnologija je postala neizostavna komponenta IT infrastrukture modernih banaka. Prema pomenutom istraživanju 40% ispitanih banaka u Evropi tvrdi da je rezultat implementacije cloud tehnologija u potpunosti ispunio njihova očekivanja, dok se čak 44% izjasnilo da su njihova prvobitna očekivanja prevaziđena.

Na osnovu višegodišnjeg iskustva u pružanju naprednih cloud usluga naš tim je spreman da vas podrži i vodi kroz sve korake prelaska na cloud, od definisanja cloud strategije, do same implementacije i održavanja cloud rešenja. Nezavisno od cloud platforme izdvajamo cloud usluge i rešenja koja su prilagođena potrebama bankarske industrije.

Cloud strategija

S obzirom na karakteristike bankarskog poslovanja, prelazak na cloud predstavlja strateški značajan i kompleksan projekat. Izazovi koji se javljaju prilikom realizacije ne potiču samo od tehnoloških zahteva već i od poslovnih procesa banke i regulativa koje se moraju ispoštovati. Shodno tome bitno je od početka definisati preciznu strategiju i akcioni plan migracije na cloud.

Na osnovu analize postojeće infrastrukture u banci, kao i trenutnih i planiranih poslovnih potreba naš tim kreira cloud strategiju i akcioni plan koji su u skladu sa poslovnom strategijom banke.

Cloud implementacija

Izradom cloud strategije, a na osnovu analize poslovnih podataka i aplikacija koje se mogu izmestiti u cloud definiše se i odgovarajuće cloud rešenje. Nezavisno da li je u pitanju Mainstream Enterprise Cloud platforma ili neka od public cloud platformi (Amazon Web Services, Microsoft Azure ili Google Cloud) značajno je da se stavi akcenat na bezbednost i efikasnost celog projekta.

Iz tog razloga naši sertifikovani cloud stručnjaci tokom čitavog procesa cloud implementacije stavljaju prioritet na očuvanje sigurnosti celokupnog sistema i osiguranje kontinuiteta poslovanja.

Cloud management

Nakon uspešne migracije na cloud, sleduje održavanje cloud platforme i unapređenje uspostavljenje cloud infrastrukture . Cloud management usluga je usmerena na podršku bankama kako bi što efikasnije iskoristile svoje IT potencijale i resurse. Uz ekspertske kosnultacije i podršku 24/7/365 klijenti dobijaju sigurnost da je njihov IT sistem u svakoj situaciji dostupan, bezbedan i u skladu sa potrebama poslovanja.

Nezavisno da li se vaša infrastruktura zasniva na našoj Enterprise Cloud platformi ili nekoj od public cloud platformi (AWS, Azure i Google Cloud) pružamo vam sigurnu i uvek dostupnu uslugu.

Disaster Recovery

Sigurnost podataka nalazi se u vrhu prioriteta kada je u pitanju bankarsko poslovanje. Shodno tome Disaster Recovery rešenje u cloudu predstavlja dodatni nivo zaštite koji omogućava da se poslovanje brzo i sigurno vrati u normalne okvire u slučaju katastrofe i da se očuva kontinuitet poslovanja.

Implementacijom odgovarajućeg disaster recovery rešenja i uz 24/7/365 stručnu podršku našeg tima imate garanciju da će vaši podaci biti dostupni, a vaše poslovanje operativno.


Da li je vaša banka spremna da stvori arhitekturu sistema zasnovanu na oblaku ili i dalje sve radite in-house? Stojimo vam na raspolaganju za sva pitanja – business@mainstream.rs.

Najnoviji članci

E-commerce hosting – najčešće greške

Kada je reč o hosting rešenju za vaš e-commerce vebsajt, teško da sebi možete da priuštite propuste.

6 koraka do disaster recovery plana

Nije tajna da u današnjem digitalnom dobu sva uspešna preduzeća funkcionišu oslanjajući se na informacione tehnologije.

Šta je cloud? Vodič kroz cloud computing

Cloud tehnologija je značajno uticala na način na koji kompanije promišljaju i upravljaju svojim IT resursima.