Koje je najbolje serversko rešenje za vaše potrebe?

Katarina Marinković

03.09.2021

Jedno od ključnih pitanja za kompanije je da li nabaviti lokalnu ili cloud serversku infrastrukturu. Na prvi pogled, ovo možda deluje kao jednostavna odluka. Međutim, postoji dosta faktora koje treba razmotriti pre kupovine servera, pogotovo kada je u pitanju performans.

Cloud rešenja mogu da budu skuplja alternativa od fizičkih servera, ali njihove prednosti često prevazilaze troškove, naročito za kompanije kojima je uptime prioritet. Ilustracije radi, za e-commerce biznis koji svoje poslovanje zasniva na veb transakcijama je ključno da eliminiše dugotrajne zastoje u poslovanju. Garancije performantnosti su u takvom slučaju važne obzirom da svaki minut zastoja stvara finansijske i reputacione gubitike. Sa druge strane, postoji veliki broj kompanija i scenarija u kojima visok uptime nije neophodan i za koje je lokalna infrastruktura isplativiji izbor.

Niste sigurni koje je optimalno rešenje za vaše potrebe?

U nastavku su neke od glavnih razlika između on-premise i cloud servera.

Lokalni vs. cloud serveri

Nadogranje vs. skalabilnost

On-premise instalacije su idealne za organizacije koje poseduju namenske IT timove za up-ravljanje infrastrukturom, i koje žele da zadrže kontrolu nad hardverom i podacima. Fizički serveri, međutim, imaju ograničen kapacitet. Ako vam je potrebna nadogradnja, vaša kompanija će morati da inicira nabavku, instalira dodatnu opremu i nove tehnologije. Ovaj proces može da traje mesecima, čime se kompromituje performans.
Cloud serveri nude alternativu – mogućnost dinamičkog provizionisanja resursa prema potrebama za svega nekoliko sati ili čak minuta.

Bezbednost

Kada instalirate on-premise servere, vaš tim je zadužen za upravljanje bezbednosnim procedurama, za razliku od cloud rešenja o kojima brinu specijalizovani eksperti. Ako je vaš lokalni IT opterećen drugim zadacima, održavanje fokusa na bezbednost može da bude izazov. Ovo ne mora biti slučaj na početku, ali kako broj korisnika i zahteva raste, teret upravljanja infrastrukturom je sve veći.
Takođe, fizičke lokacije retko mogu da pruže iste mere bezbednosti kao data centri cloud provajdera, koji su opremljeni protivpožarnom zaštititom i sistemima za nadzor u skladu sa sa strogim industrijskim standardima.

Troškovi

Za kompanije kojima uptime nije prioritet, kupovina i održavanje on-site servera može da bude isplativija opcija. Sa druge strane, ako vaše poslovanje zahteva visoku dostupnost, nabavka rezervnog hardvera za buduće potrebe je skup način da osigurate uptime. Uspos-tavljanje High Availability okruženja u cloudu eliminiše kapitalne troškove (CapEx), kao i ulaganja u lokalne resursa za konfiguraciju i održavanje infrastrukture. Osim toga, sav trošak opreme i nabavke zamenskih delova je na teretu cloud provajdera, čime se izbegava rizik ulaganja u serversku infrastrukturu koja se može pokvariti, i koju morate redovno da nadograđujete.

Kao što možete da vidite, svaki IT setup ima svoje prednosti i mane. Postoji, takođe, i treća opcija – kombinacija lokalne i cloud infrastrukture. U pitanju je hibridni cloud koji donosti istu vrstu inovacije, ali uz manje promene radnog okruženja i veću on-premise kontrolu.
Neke od glavnih benefita hibridnog clouda su:

  • Elastičnost
    Za kompanije koje imaju sezonski rast potražnje IT servisa (takozovani pikovi), hibridni cloud je idealna opcija. Ovaj model omogućava dinamičko provizionisanje dodatnih ka-paciteta u slučaju iznenane potražnje, koji se zatim mogu smanjiti.
  • Lakša tranzicija
    Kada se posmatra iz perspektive enterptrise transformacije, hibridni cloud je model koji omogućava postepenu tranziciju ka cloud okruženju – bilo da je u pitanju javni ili privatni cloud, ili kombinacija oba. Istovremeno, dobijate bolju kontrolu obzirom da osetljive podatake i kritične aplikacije možete da hostujete lokalno.
  • Kontrola troškova
    Kupovina IT opreme za najveće potencijalne potrebe znači da će infrastruktura u većini slučajeva neće biti iskorišćena. Hibridni cloud modernizuje ovaj pristup, omogućavajući da plaćate samo za kapacitete koje koristite.

Kako definisati optimalno rešenje?

Izbor lokalnog, cloud ili hibridnog rešenja zahteva pragmatičnu procenu sopstvenih zahteva i onoga što serveri moraju da ispune. Garancija pouzdanosti infrastruktura model je koji mnogim kompanijama olakšava poslovanje i čini cloud atraktivnom opcijom. Primera radi, Tehnomanija je iskoristila cloud infrastrukturu da kreira novi, visokodostupan sistem uz garanciju uptimea od 99.9. Jedan od zahteva kompanije bio je i da se serveri nalaze unutar Srbije te se migracija na Mainstream Enterprise Cloud, koji podrazumeva tri data centra u Beogradu i Kragujevcu, izdvojila kao optimalno rešenje.

Pročitajte celu studiju slučaja ovde.

Nije redak slučaj i da organizacije imaju legacy aplikacije koje nisu kompatibilne sa cloudom i moraju da ostanu u on-premise okruženju. Ako je ovo vaš slušaj ili ako ste skoro investirali u hardversku opremu, hibridni cloud će vam omogućiti da iskoristite dosadanja ulaganja u on-premise okruženje, a istovremeno započnete tranziciju ka cloudu.
Na kraju, ima kompanija koje žele da zadrže apsolutnu kontrolu nad fizićkim serverima. One će se možda odlučiti na neke ustupke zarad sticanja dodatnih prednosti na cloudu, ali će u većini slučajeva izabrati on-premise pristup.

Ukoliko vas zanima kako vaše poslovanje može da iskoristi mogućnosti cloud infrastrukture da unapredi performans istema i smanji TCO, naši eksperti su tu da vam pruže odogovore. Zajedno sa vama, analiziraćemo vaše potrebe i otkriti pravu strategiju za vaše IT servise i procese, na javnom, privatnom ili hibridnom cloudu.

Kontaktirajte naše stručnjake

Prijavite se na newsletter

Ukoliko želite da dobijate relevantne vesti i nove blog tekstove ostavite svoj kontakt.

Najnoviji članci

E-commerce hosting – najčešće greške

Kada je reč o hosting rešenju za vaš e-commerce vebsajt, teško da sebi možete da priuštite propuste.

6 koraka do disaster recovery plana

Nije tajna da u današnjem digitalnom dobu sva uspešna preduzeća funkcionišu oslanjajući se na informacione tehnologije.

Šta je cloud? Vodič kroz cloud computing

Cloud tehnologija je značajno uticala na način na koji kompanije promišljaju i upravljaju svojim IT resursima.