Kontinuitet poslovanja i disaster recovery – dva plana za siguran biznis

marko

20.12.2019

Pojmovi disaster recovery plan i plan osiguranja kontinuiteta poslovanja (business continuity plan) često se pominju zajedno, a neretko i smatraju sinonimima. Međutim i ako su usko povezani, ovi pojmovi opisuju različite aspekte koje biznis treba da preduzme kako bi osigurao svoje poslovanju u slučaju neplaniranih dešavanja ili katastrofa.

U čemu je onda razlika između Kontinuiteta poslovanja i Disaster Recovery plana?

Busines continuity (BC) plan upravo predstavlja metodologiju kojom se definiše kako će kritične funkcije i operacije preduzeća nastaviti sa radom u slučaju nepredviđenih nepovoljnih okolnosti. Ovaj plan daje odgovor na pitanje – Kako da održimo poslovanje u slučaju katastrofe?

Disaster recovery (DR) plan je deo BC plana i odnosi se na uži aspekt, aspekt oporavka samog IT sistema – očuvanja podataka, pokretanja ključnih aplikacija, oporavka infrastrukture kompanije i tehnoloških komponenti.

Zašto je bitno da imate Business Continuity i Disaster Recovery plan?

Prema istraživanjima oko polovine firmi koje zadesi neka vrsta katastrofe ne uspe u potpunosti da se oporavi. Kad su u pitanju manje kompanije ova brojka je još kritičnija.

Nemogućnost kompanije da isporuči svoje proizvode ili svoje usluge može imati ozbiljne posledice na budućnost poslovanja. Obezbediti i osigurati opstanak poslovanja svakako je jedan od bitnijih zadataka menadžmenta. Kompanija treba da bude svesna potencijalnih rizika koji joj prete, i pripremljena kroz definisane procedure, smernice i akcione korake koji će očuvati ključne poslovne funkcije. Ovi rizici mogu biti različitog porekla: priorodne katastrofe, ljudska greška, sigurnosni upadi, industrijska sabotaža, velike promene na tržištu i slično.

Od čega se sastoji Busines Continuty plan?

Prvi korak je svakako analiza i identifikacija potencijalnih rizika. Analiza uticaja ovih rizika na poslovanje i verovatnoća da se upravo ti rizici dogode. Naredni korak predstvalja razmatranje kako ovi rizici utiču na poslovne funkcije i s tim u vezi:

 • Koje su to ključne poslovne funkcije, ljudi, resursi koji su ugroženi;
 • Procena vremena za koje se određene funkcije moraju oporaviti radi minimalne štete;
 • Analiza potrebnih resursa, saradnika i podrške.

Zatim dolazimo do koraka pravljenja plana, tj pronalaženja najefikasnijih načina za oporavak od svakog od identifikovanih rizika. Kao rezultat svih ovih koraka, dobijamo niz procedura za eskalaciju, aktiviranje plana, informisanje, podelu odgovornosti, vremenske rokove i slično.

Na ovaj način kompanija je osigurana da može vrlo brzo da pređe u implementaciju plana prema potrebi. Ovako definisani BC plan zahteva čestu reviziju i unpaređenje kako bi ostao u skladu sa svim promenama u organizaciji i okruženju.

Na ovako važnom zadatku treba da radi više timova iz svih ključnih funkcija, a nije redak slučaj i da se angažuju eksterni stručnjaci da vode ceo proces.

Kako napraviti dobar Disaster Recovery plan?

Kao deo ukupne strategije kontinuiteta, DR plan bavi se oporavkom ključnih podataka i informacionih sistema i obično je za njegovo definisanje zadužen IT tim kompanije. S obzirom na značaj koji IT sistem danas ima za poslovanje, definisano disaster recovery rešenje i plan predstavlja jako bitan aspekt sigurnosti poslovanja.

Glavni koraci u definisanju uspešnog DR plana su:

Kako da budete spremni za najgori scenario?

Uz Mainstream Disaster Recovery rešenje zasnovano na Enterprise Cloud platformi vaši podaci su sigurni i mogu se povratiti u bilo kom trenutku. Naš rad sa klijentima se zasniva na definisanju najbolje DR strategije i rešenja krojenog prema potrebama vašeg poslovanja.

Primer iz prakse

disaster recovery plan AIK banka

AIK banka, kao jedna od vodećih u Srbiji, uživa veliko poverenje svojih klijenata, te bi svaki minut nedostupnosti sistema predstavljao rizik za realizaciju prihoda i izgrađenu reputaciju. Kako bi izbegla potencijalni problem, AIK banka se obratila kompaniji Mainstream radi unapređenja i optimizacije Disaster recovery rešenja.

Iz IT ugla, Mainstream je odigrao važnu ulogu u procesu spajanja AIK banke i Alpha banke (kasnije preimenovanu u Jubank) – budući da je izvedena integracija IT sistema dveju banaka čime je unapređena infrastrukturu zarad najvišeg stepena bezbednosti. Pored toga, ispoštovane su postojeće tehnologije i topologije čime su IT troškovi smanjeni za više od 40 odsto.


Ukoliko želite da obezbedite kontinuitet poslovanja, sigurnost i bezbednost za svoje poslovne podatke javite nam se na business@mainstream.rs. Tu smo za sva vaša pitanja.

Prijavite se na newsletter

Ukoliko želite da dobijate relevantne vesti i nove blog tekstove ostavite svoj kontakt.


  Najnoviji članci

  E-commerce hosting – najčešće greške

  Kada je reč o hosting rešenju za vaš e-commerce vebsajt, teško da sebi možete da priuštite propuste.

  6 koraka do disaster recovery plana

  Nije tajna da u današnjem digitalnom dobu sva uspešna preduzeća funkcionišu oslanjajući se na informacione tehnologije.

  Šta je cloud? Vodič kroz cloud computing

  Cloud tehnologija je značajno uticala na način na koji kompanije promišljaju i upravljaju svojim IT resursima.