Mainstream: Na putu ka Oblaku

marko

15.02.2016

Brojni IT menadžeri razmišljaju o „prelasku na cloud“, ali se mali broj njih i odlučuje na ovaj korak, iz najrazličitijih razloga. Zato je važno da još jednom istaknemo glavne prednosti koje ovaj prelazak čine pametnim potezom za veliki broj kompanija.

Zahvaljujući brzom napretku informacionih i komunikacionih tehnologija i brzom pristupu Internetu, danas mnoge stvari radimo i organizujemo na potpuno drugačiji način. Većina nas i privatno i u kompanijama već koristi mnoge prednosti cloud computinga, a da toga nismo ni svesni, jer su razni email i cloud storage servisi (Gmail, Outlook.com, Google Drive, Dropbox, OneDrive…) postali sastavni deo naših života. Tim pre razmišljanje o prebacivanju nekih od elemenata informatičke infrastrukture vaše kompanije „u oblak“ itekako ima smisla, jer su u pitanju proverene tehnologije koje korisnici već poznaju.

Od problema do rešenja

Najčešći razlog zbog kojeg korisnici razmatraju ideju prelaska u cloud je loše iskustvo sa postojećom inhouse infrastrukturom. Bilo da je u pitanju samo kratak ispad sistema ili veća havarija, ovakvi događaji nateraju IT menadžere da se zamisle nad alternativama, i tada se cloud brzo nametne kao efikasnije i zapravo jeftinije rešenje. Tu dolazimo i do drugog motivatora – želje za uštedom. Kako firma raste, rastu i zahtevi za kapacitetima informacionog sistema, a ako je taj rast brz IT odeljenju postaje sve teže da ga isprati, naročito sa ponekad prilično skromnim budžetima.

U tim situacijama je najbolje rešenje kreiranje hibridnog okruženja, u kojem se postojeća inhouse infrastruktura reorganizuje i zadržava deo njenih funkcija, dok se servisi čija je dostupnost ključna za funkcionisanje firme (npr. email ili poslovna aplikacija) prebacuju na cloud hosting.

U oba slučaja prednosti za korisnika su sasvim jasne: interni resursi i infrastruktura se oslobađaju prekomernog tereta, „gašenje požara“ postaje posao nekog drugog i
tako operativni izazovi postaju deo rešenja. Samim tim IT menadžeri najzad mogu da se posvete onome zbog čega su tu – razvijanju informacionog sistema koji će na pravi način podržati poslovanje kompanije. No, i pored toga mnogi i dalje oklevaju da uključe cloud kao deo svoje infrastrukture.

Strah od izmeštanja ključnih poslovnih podataka se navodi kao glavni razlog, iako neopravdan. Vaši poslovni podaci će u ogromnoj većini slučajeva biti bezbedniji na udaljenom serveru, u fizički i tehnički obezbeđenom data centru nego na serveru u prostorijama vaše firme. Šansa da će se neko baviti neovlašćenim „kopanjem“ po podacima je minimalna.

Lokalno znanje za domaće korisnike

Sve ovo u krajnjem ishodu služi da reši izazove koji se nalaze pred IT odeljenjima, ali i kompletnim kompanijama. Ako je zahtev menadžmenta da armija terenskih komercijalista uvek ima pristup svim relevantnim podacima, izgradnja sopstvene IT infrastrukture koja bi takav zahtev podržala može biti skup i komplikovan poduhvat. No, ako se deo servisa prebaci u cloud, najvažnija stvar o kojoj će IT menadžeri tada morati da vode računa je aplikativna sigurnost sistema, dok se pouzdanost neće dovoditi u pitanje. Ozbiljni cloud hosting provajderi nude garantovani uptime od 99,9 do 99,999% i napredne mehanizme za load balancing, višestruku redundansu sistema za skladištenje podataka i backup, kao i širok spektar dodatnih, ali i ključnih propratnih usluga.

Među tim uslugama se izdvaja 24/7 tehnička podrška, kao sastavni deo fully managed hosting paketa. No, samo par kompanija nudi podršku na lokalnom jeziku, kao na primer kompanija Mainstream iz Beograda, čiji stručnjaci su u našoj vremenskoj zoni i govore jezik koji će svi lokalni korisnici razumeti. Pored toga, Mainstreamovi serveri se nalaze u Srbiji, tako da je kašnjenje (latency) minimalno, što može biti od značaja za brz i pouzdan pristup ključnim poslovnim servisima kao što su baze podataka. Ipak, ono po čemu se Mainstreamova ponuda razlikuje od ostalih je veliko iskustvo u pružanju konsultantskih usluga na unapređenju servisa i aplikacija koje klijenti koriste. Dakle, mogu vam pomoći i prilikom odlučivanja za najbolji način migracije ka cloudu, kao i kod optimizacije novog sistema, što može biti samo dodatan motiv da ozbiljno razmotrite cloud hosting kao rešenje nekog od vaših IT problema.

Preuzet tekst sa PC PRESS-a.

Prijavite se na newsletter

Ukoliko želite da dobijate relevantne vesti i nove blog tekstove ostavite svoj kontakt.

Najnoviji članci

E-commerce hosting – najčešće greške

Kada je reč o hosting rešenju za vaš e-commerce vebsajt, teško da sebi možete da priuštite propuste.

6 koraka do disaster recovery plana

Nije tajna da u današnjem digitalnom dobu sva uspešna preduzeća funkcionišu oslanjajući se na informacione tehnologije.

Šta je cloud? Vodič kroz cloud computing

Cloud tehnologija je značajno uticala na način na koji kompanije promišljaju i upravljaju svojim IT resursima.