Migracija i korišćenje aplikacija na privatnom cloudu: Kratak vodič

Katarina Marinković

06.07.2021

Definisali ste aplikacije koje su dobri kandidati za prelazak na privatni cloud ali… Da li je je ovo pravo rešenje za vaš poslovni scenario? Da li će vaše aplikacije biti bezbedne i hoćete li izgubiti kontrolu nad podacima? U nastavku pročitajte kratak vodič kroz prednosti i proces migracije na privatno cloud okruženje. Imate konkretna pitanja? Dobijte odgovore u najkraćem roku: kontaktirajte naše eksperte.

Prednosti privatnog clouda

Glavne prednosti privatnog clouda proističu iz četiri karakteristike cloud okruženja.

  • Optimizacija hardvera
  • Manja kapitalna ulaganja (Capital Expenditure)
  • Manji troškova održavanja postojećih rešenja
  • Brži deployment aplikacija i servisa

Svaka od navedenih karakteristika je rezultat cloud arhitekture, koja obezbeđuje viši nivo fleksibilnosti i skalabilnosti od on-premise okruženja.

Kada je privatni cloud prava opcija?

Premda postoje razlike (kao što je nivo integracije sa lokalnim okruženjem) između različitih cloud modela, privatni cloud pruža većinu glavnih funkcionalnosti koje dobijate u javnom cloudu. U kontekstu poslovnih aplikacija, migracija na private cloud je efikasno rešenje za:

Optimizaciju tradicionalnih enterprise aplikacija

Koristeći privatni cloud, vaša kompanija može da poveća responzivnost i pouzdanost enterprise aplikacija koje koristite u svakodnevnom poslovanju. Ne samo da će vaš CRM, ERP, DMS i drugi enterprise softveri biti maksimalno dostpuni (99.9%) već ćete postići i znatno veću skalabilnost na aplikativnom nivou kao i u domenu eksploatacije IT resursa.

Transformaciju ka “data-driven” biznis modelu

Privatni cloud vam pomaže da konsolidujete, integrišete i pojednostavite přístup vašim podacima, eliminišući izolovane informacone silose i ubrzavajući analizu. Mnoge kompanije, među kojima su i naši klijenti, su prebacile servise kao što je poslovna analitika na privatni cloud kako bi unapredile analitiki performans, a istovremeno smanjile troškove hardvera za rad aplikacija.

Korišćenje novih servisa

Osim migracije postojećih aplikacija i servisa, cloud donosi prilike za primenu novih specijalizovanih rešenja kroz Software as a Service (SaaS) model. Ovaj model je naročito koristan za srdenje kompanije koje žele da reše konkretne poslovne izazove bez dodatnih ulaganja u fizičku infrastrukturu i IT resurse za njeno održavanje. Jednostavnost korišćenja poslovnih aplikacija u kombinaciji sa već pomenutim cloud prednostima čini SaaS dobrom alternativom on-premise instalacijama. Dodatna prednost je podrška vendora, ali i cloud provajdera koji kompaniju oslobađa brige oko upravljanja pozadinskom infrastrukturom.

Spremni ste za migraciju. Šta je sledeće?

Bilo da pravite prve korake ili nastavljate dalju cloud migraciju, važno je da imate detaljan plan. Za kompanije kojima cloud nije osnovna delatnost, ovo može da bude veliki izazov. Na primer, od ključne je važnosti da prioritizujete i prebacite grupe aplikacija na način koji redukuje rizik i zastoje u radu poslovnih jedinica koje koriste te aplikacije. Da bi organizacija ostvarila prednosti od migracije, neophodno je i da njeni procesi, ljudi i tehnologije budu usklađeni. Da li postoji jaz između ključnih aplikacija i biznis procesa? Da li je rešenje jednostavno za održavanje? Granularni fokus ovde ima ogromnu ulogu i mnoge kompanije se oslanjaju na podršku stručnih konsultanata kako bi izbegle propuste.

Prelazak na cloud otvara i nove izazove u domenu analize, dizanja i planiranja arhitekture cloud rešenja. Neki od glavnih faktora koje treba da razmotrite su:

  • Bezbednost – koliko su vaši sistemi, podaci i resursi sigurni?
  • Pouzdanost – sposobnost sistema da se oporavi od neželjenih događaja.
  • Performans – mogućnost efikasne utilizacije computing resursa kako bi se ispunili trenutni ali i budući zahtevi sistema, korisika i novih tehnologija.
  • Optimizacija troškova – mogućnost da se eliminišu nepotrebni troškovi ili resursi.
  • Operativna efikasnost – kontinuirano praćenje rada sistema radi unapređenja postojećih procesa i procedura.

Jedna od najčešćih grešaka je nedostatak holističkog fokusa. Ilustracije radi, kompanije često brine aspekat cloud bezbednosti. Prva asocijacija su eksterne pretnje – sajber napadi, neovlašćen pristup podacima itd. U stvarnosti je veliki broj bezbednosnih incidenata posledica internih propusta. Ono što je važno znati je da aplikacija na privatnom cloudu nije “po deafaultu” bezbedna ili nebezbedna. Kao što je na cloud provajderu da obezbedi adekvatnu infrastrukturu, sigurnost korisničkih aplikacija i podataka, tako je i na kompaniji da implementira adekvatne procedure vezane za korišćenje podataka uskladištenim u IT sistemima.

Pouzdano, efikasno i sigurno cloud okruženje

Iako privatni cloud svakako donosi prednosti, ovaj model nije uvek efikasan. Dešava se, naime, da kompanije koje samostalno upravljaju privatnim cloudom budu opterećenje komplikovanim operacijama koje usporavaju digitalnu inovaciju.

Adekvatno cloud rešenje mora eliminisati kompleksnost on-premise okruženja i sigurne postaviti temelje za razvoj – ka bilo kom cloud modelu. Mi pomažemo kompanijama da ga dizajniraju i implementiraju koristeći Mainstream Enterprise cloud.

Uz Mainstream podršku u okviru EC usluge, dobijate mogućnost da se fokusirate na isporuku i razvoj novih servisa umesto na upravljanje data centrom. Zavisno od vaših potrebama, možemo da vam pomognemo da uspostavite hibridni model i kombinujete on-premise i cloud aplikacije. Dizajnirano prema vašim zahtevima, Enterprise Cloud okruženje je brz i jednostavan način da iskoristite potencijal privatnog clouda.


Želite da saznate više?


Najnoviji članci

E-commerce hosting – najčešće greške

Kada je reč o hosting rešenju za vaš e-commerce vebsajt, teško da sebi možete da priuštite propuste.

6 koraka do disaster recovery plana

Nije tajna da u današnjem digitalnom dobu sva uspešna preduzeća funkcionišu oslanjajući se na informacione tehnologije.

Šta je cloud? Vodič kroz cloud computing

Cloud tehnologija je značajno uticala na način na koji kompanije promišljaju i upravljaju svojim IT resursima.