Pet predikcija koje se očekuju na polju cloud tehnologija u 2022.

Katarina Marinković

16.12.2021

Korišćenje cloud tehnologija u svim oblicima nastavlja da beleži uspon. Međutim, u 2020, uporedo sa fokusom na usvajanju clouda, očekuje se još veći zaokret ka optimizaciji troškova ovih servisa, kao i ka hibridnom modelima transformacije podataka i analitike, zasnovanim na cloudu.

Od multi-cloud infrastrukture do hibridnih data platformi, u nastavku pročitajte koje trendove na polju cloud computinga možemo da očekujemo naredne godine.

1. Cloud-to-cloud migracija

Gartner predviđa da će globalna public cloud potrošnja u 2022. porasti za skoro 22 % u odnosu na 2021. Sve veća potreba za skalabilnošću, kao i finansijski aspekti, navešće kompanije da migriraju svoje data warehousing i online transaction processing (OLTP) sisteme, veb aplikacije i analitiku na cloud. Mnoge od njih će se za migraciju aplikacija pripremiti tako što će kontejnerizovati on-premise aplikacije za procesiranje podataka (data processing applications).

Organizacije koje već koriste multi-cloud i hibridne modele primene fokusiraće se na portabilnost analitičkih aplikacija – mogućnost prebacivanja sa jednog na drugog provajdera cloud usluga radi utilizacije specifičnih prednosti i optimizacije troškova. S tim u vezi…

2. Hibridni modeli su tu da ostanu, sa fokusom na cloud analitici

Hibridna rešenja nisu – kako je primetio Oliver Schabenberger, Chief Innovation Office, SingleStore, kompromisi između dva pristupa, već kombinacija njihovih snaga. Kroz vreme su se izdvojili brojni modeli ovog koncepta, između ostalog i van sveta tehnologije, kao što su hibridni automobili i takozvani “blended office” model koji podrazumeva kombinaciju rada iz kancelarije i od kuće. Kada, pak, govorimo o cloudu, Schanenberger smatra da će poslovni lideri otkriti potencijal hibridnih modela u cloud analitici.

Kako bi podržali migraciju analitike na cloud, biznisi će morati da se suoče sa izazovima – uvođenja promena i edukacije internih timova za korišćenje novih tehnologija i procesa. Istovremeno, biće im potrebni i partneri za cloud transformaciju koji će obezbediti neophodnu ekspertizu za unapređenje i smanjenje rizika procesa tranzicije.

3. Hibridno radno okruženje i virtuelni desktop koncept

Na sličnoj liniji hibridnog pristupa jeste virtuelizacija radnog mesta. Taj trend je ubrzala pandemija kovid 19. Sa zaključavanjima i prelaskom na rad od kuće, ograničenja koja stava zavisnost od fizičkog hardvera postala su očigledna, sa aspekta IT ali i biznis operacija. Rešenja kao što je virtuelni desktop u obliku cloud-managed servisa pokazala su se efikasnim u novom stanju stvari. Stoga se očekuje da će se sve više kompanija odlučiti za ovaj model isporuke kako bi unapredile fleksibilnost svog radnog okruženja, svojih procesa i zaposlenih. Baveći se ovom temom, Gartner je predvideo skok broja desktop-as-a-service (Daas) korisnika od 150% u periodu od 2020 do 2023. Kao glavni razlog ovog rasta izdvaja se potreba da se omogući troškovno efikasan, bezbedan rad na daljinu.

4. Fokus na optimizaciji troškova clouda

Govoreći o izazovima prelaska na nove tehnologije, naš CBDO Nikola Marković je upozorio je upozorio: “mnogi su se opekli sa cloudom.” U 2020, kompanije su potrošile čak 17.6 milijardi dolara na neaktivne cloud resurse i resurse koji su provizionisani u prevelikim količinama (overprovisioned). Na isplativost utiču i faktori kao što su neefikasna kontejnerizacija, nedovoljno iskorišćene baze podataka i neiskorišćenje rezervisane instance. Adresiranjem nekih od ovih elemenata mogu se postići značajne jednokratne ili redovne mesečne uštede.

U narednoj godini može se očekivati veći fokus na evaluaciji investicija, odnosno primeni njaboljih prakssi za korišćenje clouda. Kako će se to sprovesti? Neki eksperti, kao što je Leon Adato iz SolarWinds-a, previđaju da će firme uspostaviti interne timove za upravljanje cloud troškovima. Takve timove mogu činiti pojedinci iz IT, cloud ili DevOps sektora ili “dedicated” stručnjaci. Obzirom na veliki izbor cloud platformi od kojih svaka donosi razne prednosti, kao i činjenicu da cloud može lako da probije budžet, podrška specijalizovanih partnera biće takođe ključna za ostvarivanje finansijske prednosti.

5. Multi-cloud postaje mejnstrim, ali izazovi ostaju

Sa sve univeralnijim prihvatanjem clouda kao ključne komponente IT infrastrukture, biznisi će prevazići model “jedan cloud za sve potrebe.” Iskustvo uči da više cloud plat-formi stvara veću kompleksnost upravljanja, na primer različitim workloadovima u raz-nim okruženjima, dok istovremeno omogućava da se izaberu cloud servisi koji najbolje odgovaraju zahtevima aplikacija, dostupnosti i samog biznisa – poslovne strategije.

U sferi multiclouda dominiraće izazov: kako formirati timove koji duboko poznaju AWS, Azure, Google Cloud i druge platforme? Kompanija HashiCorp uradila je studiju “State of Cloud Strategy Survey” u kojoj je više od polovine (57%) ispitanika istaklo da je manjak znanja jedna od glavnih prepreka operazionalizaciji multi-clouda. U 2022, or-ganizacije će morati da razmotre kako da investiraju u više cloud platformi, a da pri tome ne kompromituju adopciju, finansijsku isplativost ili bezbednost usled nedostatka ekspertize. Jedan of najefikasnijih načina da se ovo postigne jeste adekvatno mapiran-je i planiranje tehničkih kapaciteta timova (cloud arhitektre, inženjeri, DevOps eksperti, menadžeri itd.) koji zajedno čini multi-cloud slagalicu.

U korak sa cloud trendovima

Iz godine u godinu, cloud se izdvaja kao sve važniji motor tehnološkog i poslovnog razvoja. U 2022, transformaciona uloga cloud tehnologija biće još značajnija. Na to kako se kompanije nositi za izazovima nove tehnologije u velikoj meri uticanje eksertiza za razvoj strategije, izbor najboljih cloud platformi, optimizaciju, inovaciju i upravljanje. Razvoj internih kapaciteta je važan na tom putu, ali – ne morate sve da radite sami. Ako vam je potrebna podrška u bilo kojoj fazi vašeg cloud putovanja, naši eksperti su tu da vas posavetuju.

Kontaktirajte nas.

Prijavite se na newsletter

Ukoliko želite da dobijate relevantne vesti i nove blog tekstove ostavite svoj kontakt.

Najnoviji članci

Decenija Kubernetesa i transformacije cloud native landscape-a

Istražite desetogodišnje putovanje Kubernetesa i njegov uticaj na cloud-native landscape-a.

E-commerce hosting – najčešće greške

Kada je reč o hosting rešenju za vaš e-commerce vebsajt, teško da sebi možete da priuštite propuste.

6 koraka do disaster recovery plana

Nije tajna da u današnjem digitalnom dobu sva uspešna preduzeća funkcionišu oslanjajući se na informacione tehnologije.