Prednosti optimalne IT infrastrukture: Ljubiša Radivojević, CEO Mainstream-a za N1 Info

marko

19.03.2019

Originalni tekst objavljen je na portalu N1 INFO

Optimizacija IT infrastrukture predstavlja proces podizanja spremnosti IT infrastrukture da podrži i unapredi poslovanje. Kako se kompanije sve više oslanjaju na IT rešenja i inovacije, jasno je zašto je optimizacija osnovni korak u transformaciji IT-ja iz centra troškova u poslovni centar i pokretač organizacije.

„Infrastruktura postaje motor napretka kompanija, s obzirom na trend digitalizacije i sve većeg značaja savremenih IT rešenja. Upravo infrastruktura pruža osnove za brzinu i efikasnost u svakodnevnom funkcionisanju. Naš cilj zato jeste da omogućimo kompanijama da na najbolji način iskoriste mogućnosti koje pružaju nove tehnologije. U tome uspešno istrajavamo već deset godina, sa velikim i zahtevnim klijentima“, ističe Ljubiša Radivojević, direktor Mainstream-a, kompanije s velikim iskustvom na polju IT inovacija.

Šta je optimizacija IT infrastrukture?  

Prilikom procesa optimizacije ispituju se IT infrastruktura na svim lokacijama, pristup krajnjih korisnika i potrebe biznisa. Polazi se od servera i uređaja za skladištenje, analizira se njihovo stanje, kapacitet i potencijal da odgovore na izazove. Kritičan deo infrastrukture su mrežni uređaji, način komunikacije i implementacija bezbednosnih politika, kao i uređaji sa kojih se pristupa resursima.

Proces optimizacije IT infrastrukture ima za cilj:

  • Maksimizaciju poslovne vrednosti
  • Optimizaciju troškova
  • Minimizaciju rizika na koje utiče IT infrastruktura

Benefiti optimizacije IT infrastrukture

Cloud tehnologija je temelj digitalizacije poslovanja. Najbolji pristup u optimizaciji IT infrastrukture je „vendor-neutral“. On podrazumeva objektivan izbor sistema i unapređenja bez pristrasnosti prema bilo kom proizvođaču ili dobavljaču.

Ljubiša Radivojević naglašava kako je Mainstream Enterprise cloud platforma upravo krojena tako da omogući modernizaciju i optimizaciju infrastrukture, uz garanciju dostupnosti i bezbednosti. „Naš zadatak je da omogućimo klijentima da na najbolji način iskoriste nove tehnologije i učine svoje poslovanje efikasnijim. Zato se uvek trudimo da im ukažemo na prednosti clouda.“

Ukazaćemo na neke koristi od optimizacije IT infrastrukture:

Povećanje agilnosti

IT infrastruktura mora biti transparentna. Kada je IT menadžerima dostupan potpuni uvid u opremu i servise na njoj, smanjuje se vreme potrebno za reagovanje.

Veća vrednost dobijena iz servera

Konsolidacija servera i povećanje njihove iskorišćenosti jedan je od načina za postizanje optimalnog nivoa funkcionisanja. Studije pokazuju da je skoro 30% servera širom sveta neiskorišćeno – troše resurse, struju i prateće sisteme, a ne vrše nikakvu funkciju.

Konsolidacija mreže

Standardizacija i pojednostavljivanje arhitekture podrazumeva i jačanje mrežne infrastrukture koja povezuje sve elemente. Ovo rezultuje unapređenjem performansi i balansiranim radnim opterećenjem. Na primer, virtualizacijom mrežnih funkcija se smanjuje obim neophodnog mrežnog hardvera i tako se smanjuje kompleksnost sistema.

Smanjenje downtime-a

Optimalna infrastruktura obezbeđuje konstantnost performansi i stabilnost, što rezultuje i značajnim smanjenjem vremena tokom kojeg su infrastruktura ili neki od poslovnih servisa nedostupni.

Sniženje troškova

Modernizacijom se postižu značajne uštede u IT-u uz povećanje performansi. Standardizacija upravljanja i transparentnost omogućuju da ušteda bude održiva.

Poboljšanje bezbednosti sistema

Proces optimizacije rezultuje ažurnim bezbednosnim kapacitetima i praksama. Sistem koji je efikasan i konzistentan ujedno je pogodniji i za implementiranje bezbednosnih polisa.

Svi prethodni benefiti zajedno doprinose ključnom benefitu, što je i sam cilj poslovanja:

Poboljšanje usluge klijentima

Optimizacija oslobađa finansijske, vremenske i ljudske resurse, a IT je spremniji da odgovori na zahteve poslovanja. To sve zajedno doprinosi boljem zadovoljenju potreba klijenata kroz konzistentnu isporuku usluge.

Jedno rešenje ne odgovara svima

IT infrastruktura je oblast u kojoj ima značajnih prodora inovacija i tehnološkog napretka. To donosi kompleksnost, brzo smenjivanje trendova, što sve stvara opasnost za kompanije da zaostanu za tržišnim takmacima.

Mainstream kompanija IT servise usklađuje prema specifičnostima svakog klijenta, a na osnovu prikupljenih podataka, analiza i stručnih procena.

„Važno je da kompanija precizira koje su njene potrebe i jedinstvene karakteristike, kako bi mogla da opredeli optimalno rešenje i nivo performansi. Zašto je to važno? Zato jer generička rešenja mogu da stvore poteškoće u funkcionisanju konkretnog sistema. Mainstream rešenja prilagođava klijentu, njegovim osobenostima, pa su samim tim i rezultati bolji“, sumira Ljubiša Radivojević iskustva koja je kompanija imala sa brojnim domaćim velikim kompanijama i sistemima.

Ljubiša Radivojević
Ljubiša Radivojević, CEO Mainstream

Primer iz prakse  

Jedna od vodećih kompanija u agrarnom sektoru u Srbiji poverila je postupak optimizacije IT infrastrukture Mainstreamu. Kompanija je želela da postavi temelje digitalizacije, pri čemu je optimizacija IT infrastrukture bila rezervisana za početak procesa.

Tokom šest nedelja konsultantski tim Mainstreama i klijenta zajednički je analizirao postojeće stanje i pravac budućeg razvoja kompanije. Zatim su definisane preporuke i prioriteti u dostizanju optimalne IT infrastrukture.

Rezultati projekta su sledeći:

  • Zaključci o ranjivosti infrastrukture i izloženost rizicima
  • Zaključci o kapacitetu infrasturkture i budućim potrebama
  • Dizajnirana optimalna IT infrastruktura
  • Utvrđivanje dinamike aktivnosti sve do postizanja željenog stanja

Najnoviji članci

E-commerce hosting – najčešće greške

Kada je reč o hosting rešenju za vaš e-commerce vebsajt, teško da sebi možete da priuštite propuste.

6 koraka do disaster recovery plana

Nije tajna da u današnjem digitalnom dobu sva uspešna preduzeća funkcionišu oslanjajući se na informacione tehnologije.

Šta je cloud? Vodič kroz cloud computing

Cloud tehnologija je značajno uticala na način na koji kompanije promišljaju i upravljaju svojim IT resursima.