Scada sistemi na cloudu: nova faza industrijske transformacije

Katarina Marinković

20.07.2021

Sve više tehnoloških proizvođača nudi softvere za automatizaciju i kontrolu sistema na cloudu. Naravno, krajnji korisnici su ti koji treba da procene gde žele da hostuju ove tehnologije – da li će ih “posedovati” u tradicionalnom smislu ili će razmotriti nove modele isporuke, kao što su Sofware as a Service (SaaS) i Platform as a Service (PaaS) za određene aplikacije?

Industrija 4.0 je stvorila potrebu za “inteligentnom” proizvodnjom sa fokusom na konektivnošću i efikasnijim procesima odlučivanja. Na istoj liniji modernizacije je migracija industrijskih aplikacija u cloud okruženje. Sledeći primer transformacije enterprise sistema u industrijama kao što je bankarstvo, privredna preduzeća mogu da nastave svoj razvoj na pouzdanim i skalabilnim temeljima koristeći aplikacije kao što je SCADA na cloudu. Da li to znači da ne postoje rizici, da je realizacija ovih sistema u cloudu uvek dobro rešenje? Ne znači. Ali, uz detaljnu analizu, plan migracije i procenu adekvatnih cloud opcija, ova strategija može da obezbedi velike prednosti.

Prednosti sistema za industrijsku kontrolu u cloud okruženju

Implementacija novih ili migracija postojećih aplikacija za praćenje i upravljanje u cloudu donosi benefite sa tehničkog ali i sa biznis aspekta:

  • On-demand pristup potrebnim resursima bez kupovine, instalacije i održavanja fizičkog hardvera i softvera.
  • Veći fokus na upravljanju ključnim operacijama i resursa uz smanjenje on-site tehnologija.
  • Fleksibilno korišćenje distribuiranih resursa sa bilo koje lokacije.
  • Bolja (enterprise-wide) vidljivost podataka za nadgledanje procesa u realnom vremenu
  • Pristup ekspertizi za upravljanje sistemom, održavanje bezbednosti i zaštite intelektualne svojine.

Sve ovo čini migraciju SCADA i drugih industrijskih sistema atraktivnim za privredne organizacije. U praksi se mogu sresti razni primeri implementacija – od javnog preko privatnog pa sve do hibridnog cloud okruženja. Kada reč o modelima primene, korisnicima su na raspolaganju različiti cloud servisi:

Infrastructure as a Service (IaaS) – instalacija gotovog SCADA softvera na cloud infrastrukturi. Ključna prednost ovog modela isporuke je pristup na zahtev (on-demand) serverskim, storidž i drugim resursima. Umesto da trajno investiraju u hardverske resurse, korisnici mogu da ih smanjuju i povećavanju u skladu sa trenutnim potrebama. Takođe, mogu da se oslobode tereta upravljanja infrastrukturom o kojoj brine cloud provajder.

Platform as a Service (PaaS) – model za razvoj i testiranje softvera i database aplikacija na cloudu. Koristeći skup alata u centralizovanom okruženju, kompanije mogu samostalno da razvijaju SKADA aplikacije zasnovane na gotovim platformama.

Software as a Service (SaaS) – korišćenje SaaS modela za kontrolu procesa u industrijskom okruženju proširuje opseg prikupljanja, integracije i distribucije podataka u odnosu na on-premise sisteme. SaaS pruža mogućnost pristupanja aplikacijama direktno iz clouda, unapređujući pogled na indikatore performansi (KPIs) u realnom vremenu i stvaranje vrednosti od SKADA sistema.

Da li su industrijski sistemi na cloudu bezbedni?

Iako primena industrijskih sistema za kontrolu u cloudu nije nov koncept, adopcija je relativno spora. Operativne tehnologije (OT) su često namenski razvijene i izolovane od interneta, te njihova migracija na cloud može da kompromituje pouzdanost, performans i bezbednost. Važnost raspložovosti OT sistema ogleda se i činjenici da i najmanji period zastoja ili kašnjenja u radu (npr. usled spore internet konekcije) može da ima velike posledice po bezbednost radnika i celokupno poslovanje.

proizvodnja

Ova vrsta razmatranja je tradicionalno izazivala skepticizam kod organizacija, dovodeći do zaključka da je problem bezbednosti takav da rizici nadmašuju prednosti. Međutim, novi izazovi u upravljanju on-premise SCADA sistemima tokom kovid krize su postali motiv za tranziciju ovih sistema ka cloudu.

Korišćenje SCADA aplikacija u cloudu zahteva detaljnu analizu rizika i scenarije primene (rehosting, refactoring, revising). Najbrži i najjednostavniji pristup je rehosting – instalacija postojeće aplikacije u cloud okruženju, zasnovana na IaaS servisu. Ovo može biti i prvi korak faznog pristupa, koji će inicirati početnu analizu i otkrivanje mogućnosti za unapređenje sistema. Takođe, postoji i element zrelosti cloud servisa.

Da bi cloud provajder ispunio zahteve SCADA sistema, neophodno je da se sagledaju kriterijumi kao što su hosting lokacija, sigurnost aplikacije i korisničkih podataka (kako i na koji način se štite informacije), podrška za ažuriranje softvera, rešavanje tekućih problema i drugih izazova korisnika, kao i ugovori o nivou usluga – SLAs. Samo tako se može rešiti pitanje rasploživosti i odabrati pouzdan cloud model koji će adekvatno podržati industrijske procese.

Približavanje cloudu na strateški način

Ključ za primenu cloud tehnologija u industrijskom okruženju je razumevanje i stalno praćenje rizika. Sa svoje strane, organizacije treba da procene različite cloud modele i njihove potencijalne rizike, ali i da se aktivno bave ovom temom sigurnosti uz komunikaciju sa cloud provajderom. U ovom procesu veliku ulogu imaju i cloud integratori koji pomažu kompanijama da na najefikasniji način iskoriste prednosti novih tehnologija. Zanima vas kako možete da ponudite novi vrednost svojim klijentima kroz migraciju postojećih ili implementaciju novih industrijskih sistema na cloudu?

Najnoviji članci

E-commerce hosting – najčešće greške

Kada je reč o hosting rešenju za vaš e-commerce vebsajt, teško da sebi možete da priuštite propuste.

6 koraka do disaster recovery plana

Nije tajna da u današnjem digitalnom dobu sva uspešna preduzeća funkcionišu oslanjajući se na informacione tehnologije.

Šta je cloud? Vodič kroz cloud computing

Cloud tehnologija je značajno uticala na način na koji kompanije promišljaju i upravljaju svojim IT resursima.