Šta treba da znate ako razmišljate o prelasku na cloud

Katarina Marinković

10.06.2021

Kada je vreme za prelazak sa tradicionalne serverske infrastrukture na cloud? Koliko su podaci na cloudu zaista bezbedni? Da li ove tehnologije treba posmatrati isključivo sa finansijskog apsekta ili se pak fokusirati na prednosti kao što su veća agilnost poslovnih rešenja, bezbedan i performantan rad?

Odgovore na ova pitanja je ponudila panel diskusija “Poslovanje u cloudu – koliko smo svi sigurni?” u kojoj su učešće uzeli Nikola Dalčeković, Digital Grid Product Security Officer, Schneider Electric, Ivan Đolić, Managing Director BE-terna i Nikola Marković, Chief Business Development Officer u kompaniji Mainstream.

Kada je pravo vreme za cloud migraciju?

Moderno poslovanje je nezamislivo bez digitalnih tehnologija. Tu spadaju softveri kao što su ERP, CRM i poslovna analitika, koji su neophodni za uspešno obavljanje osnovne delatnosti, kao i e-commerce sistemi. Obzirom na ulogu IT-ja u svakodnevnim poslovnim procesima, za kompanije je važno da njihov tehnološki ekosistem (infrastruktura, biznis rešenja, podrška) optimalno funkcioniše.

Optimalan IT sistem je – bezbedan, performantan, visokodostupan, fleksibilan i usklađen sa regulativom. Da bi pružio maksimalnu vrednost, on mora biti i troškovno efikasan, usaglašen sa budžetom. Ostvarivanje navedenih ciljeva je izazov čak i za velike korporacije kojima IT nije primarna delatnost, jer zahteva ekspertski tim za upravljanje tehnologijom i stalan razvoj novih kompetencija. Trenutak u kome firma prepozna da se ovi zahtevi ne mogu ispuniti samostalno je ujedno i trenutak kada se donosi odluka o prelasku na cloud.

Svi na cloud, ali ne jedan cloud za sve.

Kako je pojasnio Nikola Marković, činjenica da ste prepoznali potrebu za inovacijom – transformacijom od tradicionalne ka cloud infrastrukturi – ne znači da je svaki cloud optimalan za vaš sistem. Rečju, ne postoji jedan put transformacije za sve. Da bi kompanija ispunila zahteve svog IT ekosistema, neophodno je da se njeni zahtevi posmatraju individualno te da se kroz analizu definiše adekvatno privatno, javno ili hibridno rešenje. Hibridni cloud, koji predstavlja kombinaciju lokalne (on-premise) i cloud infrastrukture se izdvojio kao dobar model za mnoge firme, a naročito za one koje tek počinju svoje cloud putovanje ili su skoro investirale u fizički hardver i žele da iskoriste ulaganja.

Da li su moji podaci na cloudu bezbedni?

Nijedno razmatranje clouda ne može da prođe bez aspekta bezbednosti. Ono što je važno znati jeste da se bezbednost podataka zasniva na proceni i razumevanju rizika.

Kada se govori o bezbednosti, prva asocijacija su eksterne pretnje – sajber napadi, krađa podataka itd. Međutim, veliki broj takozvanih “data breaches” ustvari dolazi iznutra, kao posledica nenamerne ljudske greške ili (ređe) malicioznih namera zaposlenih. Zbog toga je kontrola internih procesa koji se tiču podataka uskladištenim u informacionim sistemima dužnost svake kompanije, bez obzira da li koristi cloud tehnologije.

U kontekstu cloud bezbednosti, postoje dva elementa. Sa svoje strane, cloud provajderi treba da obezbede adekvatnu infrastrukturu, sigurnost korisničkih aplikacija i poslovnih podataka. Takođe je njihova dužnost da korisniku objasne na koji način se upravlja bezbednošću podataka. Klijenti, pak, ne smeju da dozvole da ova tema ostane nedefinisana, moraju se aktivno baviti pitanjem sigurnosti podataka i komunicirati sa cloud provajderom. Jedna od glavnih bojazni kompanija je i ustupanje kontrole podataka eksternom licu. Tu se vredi zapitati: koliko su vaši lokalni podaci zaista bezbedni?

data centar

Data centri cloud provajdera su opremljeni vrhunskim, najnovijim hardverskim i softverskim tehnologijama, protivpožarnom i drugim eksternom zaštitom, a o nadgledanju sistema i podataka brinu specijalizovani IT eksperti. Da li vaša kompanija može da obezbedi ovakav nivo zaštite, koji je pri tome usaglašen sa vodećim bezbednosnim stanadardima? Da li imate kapacitete za upravljanje IT-jem koji će osigurati pravovremene reakcije na incidente i koji su vam na raspolaganju 24×7? Ukoliko planirate da ih izgradite, koliko će vas to koštati?

Treba naglasiti i da su podaci na cloudu kriptovani, da se nalaze na više servera i da im je teško ući u trag, izuzev sa strane korisnika cloud rešenja. Vaši podaci, dakle, nisu dostupni “bilo kome na mreži”, obzirom da je za pristup neophodan ključ za dekripciju.

Da li je cena najvažniji faktor pri izboru cloud rešenja?

Nema sumnje, kompanije prelaze na cloud i da bi ostvarile finansijsku prednost. Ta prednost se ogleda u manjim ulaganjima u fizičku infrastrukturu, kao i boljoj kontroli IT resursa koji se eksploatišu na cloudu, uz stalnu optimizaciju i prilagođavanje poslovnim zahtevima. Ipak, oslanjati se isključivo na finansijski proračun (“like-for-like” analizu troškova on-premise i cloud infrastrukture) može da poremeti realnu sliku onoga što biznis dobija migracijom na cloud.

Digitalni svet se brzo menja, a tehnologije koje su danas aktuelne već za nekoliko godina mogu da postanu zastarale. Podjednako je dinamična i brzina tržišnih promena, kao i zahteva poslovanja. Primera rada, vi danas možete da investirate u fizičke servere koji na duže staze neće moći da isprate potrebe vašeg poslovanja (npr. aplikacija, medijskog ili e-commerce portala). Kompanije čije je poslovanje u potpunosti zavisno od fizičke infrastrukture će teže prevazići krizne i nestabilne periode. Ovo se najbolje videlo za vreme kovid pandemije, kada je isporuka hardvera kasnila usled logističkih problema na globalnom nivou.

Cloud kao katalizator inovacije

Pored migracije postojeće infrastrukture i aplikacija, cloud otvara prilike i za korišćenje novih servisa kao što su veštačka inteligencija i mašinsko učenje, za čije lokalno održavanje su potrebni veliki i uglavnom nedostupni kapaciteti. Kompleksnost upravljanja čini ove servise nedostupnim firmama koje se oslanjaju isključivo na on-premise tehnologije.

Imajući u vidu da su IT sistemi i podaci važan element poslovanja, njihovo proaktivno održavanje je prioritet. Uz pomoć clouda, interni resursi se oslobađaju brige o postojećim rešenjima i mogu da se fokusiraju na razvoj novih digitalnih proizvoda.

Sve je to odlično, ali se ipak plašim da se troškovi ne otmu kontroli

Tačno je, mnogi su se opekli sa cloudom. Očekivali su jedne, a na kraju meseca dobili druge, mnogo više troškove. Prema rečima Nikole Markovića, rešenje je – planiranje.

Kompanije na cloudu žele predvidive troškove, usklađene sa IT budžetom. Za ovaj aspekat je važna podrška cloud partnera, koji će analizirati vaše troškove, objasniti vam kako se planiraju i dati troškovne predikcije za određene aplikativne workloadove.

S obzirom na veliki izbor cloud platformi od kojih svaka donosi različite prednosti, ali i činjenicu da cloud lako može da probije budžet ako mu prisupite olako, bez strategije i plana upotrebe i optimizacije resursa, podrška cloud partnera je ključna za realizaciju finansijske prednosti. Ali i drugih mogućnosti ove tehnologije kao što su agilnost, skalabilnost i bezbednost. Za kompanije koje razmišljaju o prelasku na cloud se stoga nameće pitanje: možete li sve sami?


Tu smo da podržimo vaše putovanje u cloud.
Kontaktirajte nas.


Najnoviji članci

E-commerce hosting – najčešće greške

Kada je reč o hosting rešenju za vaš e-commerce vebsajt, teško da sebi možete da priuštite propuste.

6 koraka do disaster recovery plana

Nije tajna da u današnjem digitalnom dobu sva uspešna preduzeća funkcionišu oslanjajući se na informacione tehnologije.

Šta je cloud? Vodič kroz cloud computing

Cloud tehnologija je značajno uticala na način na koji kompanije promišljaju i upravljaju svojim IT resursima.