Šta zaista znači biti cloud-first?

Katarina Marinković

27.12.2021

“Kako napreduje vaša cloud transformacija?” jedno je od ključnih pitanja upućenih IT direktorima i menadžerima u istraživanju koje je sproveo IDG Research. Cilj ovog istraživanja, sprovedenog u formi ankete na uzorku od 200 ispitanika, bio je da se ispita napredak na polju cloud transformacije u kompanijama svih veličina, od srednjih do velikih organizacija sa 6.250 zaposlenih u proseku. Između ostalog, rezultati su pokazali da putovanje ka IT transformaciji podrazumeva mnogo više od reprodukovanja parole “mi smo smo cloud-first.” Ono što, možda, iznenađuje, jeste zaključak istraživanja da su kompanije sa hibridnim cloud pristupom više približile svojim ciljevima od onih koje su se definisale kao cloud first. Zašto je to tako, i šta ova, dobro poznata, fraza zaista znači?

Definicija cloud first pristupa i razumevanje termina

Postoje pojedinici (i organizacije) koje pod terminom cloud first smatraju da tradicionalni hardver i softver više nisu opcija za razmatranje. Sve nove tehnologije moraju biti na cloudu, svaka IT inicijativa sprovedena u oblaku. Obzirom na vrtoglav rast cloud computinga (Gartner procenjuje da će do 2025. čak 85% organizacija usvojiti cloud first pristup) sve više kompanija smatra cloud transformaciju neophodnom za opstanak u digitalnom svetu, koristeći pri tome termin cloud first kao pandan terminu cloud only. Razlika, međutim, postoji.

Šta je cloud first stategija?

Najednostavnija definicija cloud first strategije jeste pristup koji podrazumeva razmatranje clouda pre svih drugih tehnologija, bilo da je u pitanju sasvim novi IT projekat ili apgrejd starog sistema. Usvajanjem cloud first pristupa, kompanija može da smanji ograničenja i kompleksnost održavanja i upravljaja on-premise tehnologijom, ali i da ostvari dodatne prednosti kao što su mobilnost, agilnost u provizionisanju resrusa i brža inovacija.

Kada kompanija sa ovakvom strategijom odluči da ne koristi cloud tehnologije za određen projekat, imaće za to dobar razlog. Primera radi, neki workload-ove je (iz različitih razloga) bolje zadržati u on-premise okruženju dok su drugi idealni za cloud.

Šta je cloud only strategija?

Za razliku od cloud first pristupa, cloud only strategija može da bude limitirajuća budući da ignoriše alternativna rešenja, kao što su hibridne i on-premise opcije. Fokus je, dakle, na korišćenju cloud rešenja za sve servise i sisteme. Činjenica je da za velike sisteme koji koriste razne legacy aplikacije migracija na cloud only okruženje ne može da se realizuje od danas do sutra, a za neke nikada neće biti adekvatana opcija. Iz pokušaja da se otkrije optimalan “recept” za IT modernizaciju, izrodio se i treći termin – “cloud fit” pristup zasnovan na stubovima kao što su:

Cloud strategija

  • Performans aplikacija
  • Klasifikacija / upravljanje podacima
  • Kompleknsost workloadova
  • Finansijka siplativost (ROI)

Cloud migracija

  • Metodologije
  • Organizaciona struktura i procesi (npr. DevOps)
  • Kros-funkcionalni timovi, alati i partneri

Primena najbolje prakse

  • Analiza kapaciteta
  • Analiza servisa
  • Optimizacija transfera podataka

U osnovi, cloud fit podazumeva pristup migraciji koji pažljivo koordinira različite aspekte IT ekosistema, omogućavajući kompaniji da napravi iskorak od legacy okruženja na za nju najefikasniji, a ujedno i najmanje rizičan način. Poslovni zahtevi analiziraju se sa aspekta on-premise funkcionalnosti i cloud opcija kao bi se definisalo optimalno rešenje – “idealni fit”.

Cloud budućnost je hibridna?

Vratimo se istraživanju sa početka ovog teksta. Kompanije (25% ukupnih ispitanika) koje su navele da primenjuju cloud-first strategiju kao glavne razloge navele su brigu oko sigurnosti, finansijske aspekte, otpor prema promenama unutar organizacije i neostatak ekspertize.

Istovremeno, organizacije sa najvećim uspehom u cloud transformaciji koristile su hibridne cloud strategije kako bi definisale optimalna okruženja (privatni i javni cloud, on-premise) za određenje workloadove, razionalizujući vrednost migracije i fokusirajući se na planiranje i dizajn pre samog migriranja. Jedan od zaključaka, koji dele i naši klijenti, jeste da se ne mora raditi sve odjednom. Cloud transformaicja je mnogo više od prebacivanje servera u data center provajdera – njegova vrednost jeste strateška modernizacija IT ekosistema, a time i poslovanja. Kako otključati tu vrednost? Kojim pristupom i kakvim putevima?

Za odgovor je potrebna temeljna procena IT sistema, i zahteva biznisa koje IT treba da ispuni. Ako vam je u tom domenu potrebna specijalizovana podrška, Mainstream eksperti su tu da vas provedu vas kroz kompleksan proces analize i dizajna sistema, kao i izbora najboljeg cloud okruženja za vaše potrebe. Za više uvida u to kako možemo da vam pomognemo da ubrzajte svoju transformaciju pogledajte naš pristup cloud strategiji ili pišite našim ekspertima.

Najnoviji članci

Decenija Kubernetesa i transformacije cloud native landscape-a

Istražite desetogodišnje putovanje Kubernetesa i njegov uticaj na cloud-native landscape-a.

E-commerce hosting – najčešće greške

Kada je reč o hosting rešenju za vaš e-commerce vebsajt, teško da sebi možete da priuštite propuste.

6 koraka do disaster recovery plana

Nije tajna da u današnjem digitalnom dobu sva uspešna preduzeća funkcionišu oslanjajući se na informacione tehnologije.