Top 20 Azure Cloud pitanja i odgovora za intervju

filip

13.07.2023

Spremate se za Azure intervju i mozgate kakva bi sve pitanja mogla da vas sačekaju i kako da na njih adekvatno odgovorite? Been there, done that.

Kao Microsoft Cloud inženjer koji je imao priliku da bude sa druge strane stola (ili poziva) uštedeću vam vreme tako što vas detaljno proveti kroz neka od najčešćih pitanja i odgovora za Azure Cloud intervju. Ako vas zanima moj karijerni put i kako sam savladao Microsoft Azure, više o tome možete da pročitate u mom prethodnom članku.

Pa da krenemo… Koja pitanja bi mogli da vam postave tokom Azure intervjua?

Opšta pitanja

1. Zašto ste se odlučili za Azure Cloud platformu?

Ovakva vrsta pitanja iziskuje dobro razmotren, iskren odgovor zasnovan na vašem prethodnom radu i iskustvu. Primera radi, ako ste se ranije bavili developmentom, možete zaključiti da je Azure bio prirodan izbor. Sve i da ste u Azure svet zakoračili spontano, vaš odgovor trebalo bi da oslika zanimanje Microsoft Azure platformu. Za inspiraciju, pogledajte koje prednosti Azure-a bih ja izdvojio u odnosu na druge cloud platforme.

2. Kako ste savladali Azure Cloud?

Bilo da su u pitanju sertifikacije ili učenje u hodu na poslu, ovo pitanje je prilika da demonstrirate svoje praktično iskustvo, ali i spremnost da stalno nadograđujete znanje.

3. Možete li da navedete problem ili izazov koji ste uspešno rešili na prethodnom poslu?

Kada spremate odgovor na ovo pitanje, imajte u vidu da cloud inženjerima nisu dovoljne samo tehničke veštine. Da, poznavanje Azure platforme i alata je neophodno, ali podjednako je važno da pokažete da ste timski igrač koji ume da rešava probleme uz dobru komunikaciju.

Osnovna tehnička pitanja

1. Koje su osnovne komponente Azure Cloud platforme?

Osnovne komponente Azure cloud platforme uključuju Azure Virtual Machines, Azure App Services, Azure storage, Azure Virtual Network, Azure SQL baza podataka, Azure Cosmos DB, Azure Functions, Azure Active Directory i Azure DevOps, kao i mnoge druge usluge.

2. Koje su prednosti korišćenja Azure Cloud-a u odnosu na druge cloud platforme?

Prednosti korišćenja Azure-a uključuju globalnu prisutnost, skalabilnost, visoku dostupnost, sigurnost podataka, širok izbor usluga i alata, podršku za hibridno cloud okruženje, kontinuiranu inovaciju kao i konkuretne cene.

3. Kako osigurati visoku dostupnost i skalabilnost aplikacija na Azure-u?

Visoku dostupnost i skalabilnost aplikacija u Azure okruženju mogu se osigurati korišćenjem Azure Load Balancer-a, automatskog skaliranja resursa, redudancije podataka kroz različite Azure regije kao i korišćenjem servisa poput Azure App Service-a sa više instanci.

4. Koje su razlike između Azure Virtual Machines i Azure App Services?

Azure Virtual Machines omogućavaju korišćenje IT infrastrukture u virtuelnom okruženju (Infrastructrure-as-a-Service) što znači da će se korisnik baviti i samom IT infrastrukturom, dok Azure App Services pruža platformu kao uslugu (Platform-as-a-Service). Drugim rečima, korisnik Azure App Services-a može da se fokusira samo na razvoj i implementaciju svoje aplikacije, jer je provajder (Microsoft) zadužen za upravljanje platformom.

Azure Virtual Machines usluga pruža veću fleksibilnost i kontrolu nad infrastrukturom dok Azure App Services olakšava razvoj i održavanje aplikacija bez brige o infrastrukturi. Odabir između ove dve usluge najvise zavisi od specifičnih potreba korisnika, složenosti aplikacije kao i nivou kontrole koju korisnik želi da ima nad infrastrukturom.

5. Kako biste migrirali postojeću lokalnu infrastrukturu na Azure platformu?

Pre svega potrebno je uraditi detaljnu procenu infrastrukture kao i detaljno planiranje migracije. Migracija postojeće lokalne (on-prem) infrastrukture na Azure Cloud može se realizovati uz pomoć različitih metoda, poput podizanja virtuelnih mašina na Azure-u, migracije baza podataka u Azure SQL ili Azure Cosmos DB, replikacijom podataka, korišćenja Azure Site Recovery-ja za oporavak u slučaju katastrofe ili korišćenja Azure App Service-a za implementaciju aplikacija.

6. Koji alati mogu da se koriste za nadzor i dijagnostiku Azure resursa?

Azure Cloud platforma pruža razne alate za nadzor i dijagnostiku resursa, uključujući Azure Monitor, Azure Log Analytics, Azure Application Insights i Azure Advisor. Ovi alati omogućavaju praćenje performansi, upozorenja, dijagnostiku problema, analizu logova i preporuke za optimizaciju resursa.

7. Kako osigurati bezbednost podataka u Azure okruženju?

Sigurnost podataka u Azure okruženju može se osigurati korišćenjem različitih mehanizama kao što su enkripcija podataka, upravljanje identitetima i pristupom kroz Azure Active Directory, upravljanje ključevima i tajnama uz pomoć Azure Key Vault-a, postavljanje mrežnih pravila za zaštitu od napada i korišćenje sigurnosnih sertifikata i pravila za pristup.

8. Koje su mogućnosti za automatsko skaliranje resursa u Azure Cloud platformi?

Azure Cloud pruža mogućnosti za automatsko skaliranje resursa putem usluga kao što su Azure Virtual Machine Scale Sets, Azure App Services sa automatskim skaliranjem, Azure Functions sa funkcijom automatskog skaliranja, Azure Kubernetes Service (AKS) i Azure Logic Apps.

9. Kako bi na bezbedan način napravili sigurnosno kopiranje podataka (backup) na Azure Cloud-u?

Sigurnosno kopiranje podataka u Azure Cloud-u može se izvesti korišćenjem managed rešenja kao što su Azure Backup i Azure Site Recovery. Ove usluge omogućavaju automatsko sigurnosno kopiranje i brz oporavak podataka bez potrebe da se ručno upravlja sigurnosnim kopijama.

10. Kako Azure Virtual Network (Vnet) omogućuje izolaciju i sigurnost mrežnih resursa?

Azure Virtual Network (Vnet) omogućava izolaciju i sigurnost mrežnih resursa pružajući virtuelnu mrežnu infrastrukturu u Azure okruženju. Vnet omogućuje segmentaciju resursa, definisanje mrežnih pravila, upravljanje kontrolnim tačkama pristupa i implementaciju virtuelnih privatnih mreža sa VPN pristupom.

11. Koje su metode autentifikacije i autorizacije dostupne u Azure okruženju?

Azure Cloud platforma podržava različite metode autentifikacije i autorizacije, uključujući upotrebu korisničkih imena i lozinki, multifactor autentifikaciju, Azure Active Directory za upravljanje identitetima kao i pristupom, Oauth i OpenID Connect protokole, sertifikate i Azure RBAC (Role-Based Access Control) za upravljanje pravima pristupa.

12. Koje su najbolji načini za upravljanje troškovima resursa na Azure platformi?

Najbolji načini za upravljanje troškovima resursa na Azure platformi uključuju korišćenje Azure Cost Management + Billing usluge za praćenje i analizu troškova, korišćenje Advisor-a za preporuke optimizacije resursa i korišćenje rezervacije određenih dugoročnih resursa (jer Azure daje određeni popust na rezervisane resurse), kao i tagovanje svih resursa radi praćenja i lociranja troškova.

13. Kako osigurati kontinuiranu dostupnost aplikacija na Azure cloud-u u slučaju nepredviđenih okolnosti?

Kontinuiranu dostupnost aplikacija možemo osigurati korišćenjem Azure Availability Zones, Azure Traffic Manager-a za upravljanje saobraćajem, implementacijom oporavka od katastrofe putem Azure Site Recovery usluge, redunantnim konfiguracijama Azure servisa kao što su Azure SQL baza podataka ili Azure Storage, kao i automatskim skaliranjem resursa kako bi se izbeglo eventualno “usko grlo” sistema.

14. Kako Azure Load Balancer funkcioniše i koje su njegove mogućnosti?

Azure Load Balancer omogućava distribuciju saobraćaja na više instanci aplikacija kako bi se postigla visoka dostupnost i skalabilnost. On radi na nivou IP protokola i može obavljati balansiranje opterećenja na nivou mrežnoj sloja 4 (TCP/UDP). Postoji mogućnost izbora privatnih i javnih IP adresa, mogućnost promene pravila balansiranja opterećenja, kao i mogućnost praćenja i dijagnostike.

15. Kako postići praćenje performansi aplikacija na Azure Cloud okruženju?

Praćenje performansi aplikacija može se postići korišćenjem alata Azure Monitor-a, Azure Application Insights usluge, kao i korišćenjem Azure Log Analytics alata. Ovi alati omogućavaju praćenje performansi aplikacija, otkrivanje i dijagnostiku problema, praćenje metrika, beleženje logova i generisanje izveštaja o performansama i dostupnosti aplikacija.

16. Koje su razlike izmedju Azure SQL baze podataka i Azure Cosmos DB-a?

Azure SQL baza podataka je relacijska baza podataka koja podržava SQL(Structured Query Language) upite i transakcije. Azure Cosmos DB je globalno distribuirana, višemodelna baza podataka koja podržava dokumenta, key-value, grafove i kolone. Cosmos DB nudi globalno skaliranje, garantovanu visoku dostupnost, strogu konzistentnost i podršku za različite API-je.

17. Kako Azure Active Directory može da se koristi za upravljanje identitetima i pristupom?

Azure Active Directory (Azure AD) omogućava centralizovano upravljanje identitetima i pristupom u Azure okruženju. Možemo ga koristiti za logovanje na više aplikacija sa istim kredencijalima, proveru autentičnosti identiteta, upravljanje korisničkim pravima pristupa nad resursima, integraciju sa drugim aplikacijama i pružanje sigurnog pristupa na osnovu uloga i pravila.

U nekom od narednih tekstova baviću se kompleksnijim (ekspertskim) pitanjima koja vam kompanije mogu postaviti tokom tehničkog intervjua. Do tada vas pozivam da radite isto što i ja: učite, sertifikujete se, eksperimentišete sa Azure servisima i redovno odlazite na meetup-e.
Ako imate bilo kakva pitanja i komentare, možete me pronaći na Linkedinu.

Najnoviji članci

Decenija Kubernetesa i transformacije cloud native landscape-a

Istražite desetogodišnje putovanje Kubernetesa i njegov uticaj na cloud-native landscape-a.

E-commerce hosting – najčešće greške

Kada je reč o hosting rešenju za vaš e-commerce vebsajt, teško da sebi možete da priuštite propuste.

6 koraka do disaster recovery plana

Nije tajna da u današnjem digitalnom dobu sva uspešna preduzeća funkcionišu oslanjajući se na informacione tehnologije.