Utisci sa IDC CIO konferencije: Top 5 CTO prioriteta za 2020.

marko

26.12.2019

Godina se bliži kraju, što je uvek dobra prilika za retrospektivu i podvlačenje crte u pogledu postavljenih i ostvarenih poslovnih ciljeva. Međutim, u IT industriji koja se toliko brzo menja – jednako je važno sagledati promene i postaviti prave strateške prioritete za narednu godinu.

Sredinom oktobra 2019. godine, u Poreču (Hrvatska) održana je IDC CIO konferencija u okviru koje je sproveden kratak upitnik u kojem su učestvovali lideri iz oblasti informacionih tehnologija.

Najveći deo učesnika istraživanja bio je iz regiona i zahvaljujući ovom uzorku, formirala se dosta jasna i zanimljiva slika o predstojećim CIO i CTO trendovima u regionu.

Ohrabrujuć je podatak da se važnost CIO uloge prepoznaje u procesima koji se tiču digitalne transformacije: 67% CIO profesionalaca izjavilo je da aktivno učestvuje u donošenju odluka u ovom domenu.

U trenutku anketiranja, izdvojila su se tri glavna cilja ispitanika:

 • Podstaći inovacije kroz razvoj usluga i digitalnih proizvoda
 • Podići produktivnost organizacije
 • Poboljšati operativnu efikasnost kroz transformaciju internih procesa

A šta nas čeka u 2020. godini? Pročitajte više o top 5 CTO prioriteta za narednu godinu.

1. Bezbednost i zaštita podataka

Zvanični izveštaji tvrde da su u prvoj polovini 2019. godine kompromitovani podaci koštali kompanije u proseku oko 4 miliona dolara, bilo da se radi o “curenju” podataka usled hakerskog napada, neke vrste greške u sistemu ili ljudske pogreške.

Stručne procene kažu da se maliciozni sajber napadi dešavaju svakih 39 sekundi, te su time realna pretnja kompanijama, bez obzira unutar kojih industrija posluju. S obzirom da su hakeri sve veštiji, a njihove metode sve sofisticiranije – bezbednost ostaje jedan od glavnih prioriteta u poslovnom svetu.

U 2020. godini, kompanije će ulagati u inteligentna rešenja zaštite podataka. Pametnom kombinacijom alata i tehnologija ostvaruje se višestruka zaštita podataka i sprečava njihovo gubljenje.

U tom smislu, u idućoj godini možemo očekivati sledeće:

 • Promena u percepciji u vezi sa nivoom sigurnosti tehnologije i IT rešenja koja su u upotrebi. Do sada, kompanije su birale i implementirale tehnologiju a nakon toga razmišljale o sigurnosti tih rešenja. Sada postaje imperativ da ova rešenja moraju biti od starta dizajnirana sa sigurnosnim aspektom na umu i prilagodjena sve strožijim sigurnosnim potrebama kompanija.
 • Veći akcenat staviće se na usklađivanje pravila bezbednosti podataka organizacije i realnih postojećih procesa unutar nje, kako bi se ostvarila potpuna, sistemska zaštita podataka
 • Kompanije planiraju da investiraju u veći broj različitih sigurnosnih alata, a neke eksperimentišu i sa sigurnosnim rešenjima baziranim na AI tehnologiji
 • Sve više se razmatraju SECaaS (Security As A Service) usluge zarad osiguranja optimalnog nivoa bezbednosti i pristupa usko specijalizovanom kadru

2. Modernizacija infrastrukture

Nova IT rešenja, kao i nadogradnja i modernizacija postojeće infrastrukture, omogućuju jednostavno i brzo skaliranje, što posledično obezbeđuje kompanijama visoku agilnost i brz izlazak na tržište.

Pored toga, savremene infrastrukture koje su skrojene prema specifičnim poslovnim potrebama kompanije dovode do smanjenja troškova, bolje bezbednosti mreže i nivoa zaštite podataka, osiguranog kontinuiteta u poslovanju, efikasniju saradnju i uštedu vremena.

Neke od stvari koje će ostati aktuelne i naredne godine u ovom domenu su:

 • Odabiru IT rešenja i načina modernizacije infrastrukture pristupa se strateški kao odgovor na rastuće potrebe biznisa za digitalizacijom i modernizacijom poslovanja
 • Cloud tehnologija ostaje ključni element unapređenja infrastrukture u cilju osiguranja visoke dostupnosti, fleksibilnosti i skalabilnosti poslovanja, kao i optimizacije troškova
 • Stabilnost infrastrukture i posebno skrojena rešenja koja maksimizuju performanse i optimizuju iskorišćenost resursa ostaju ključni za obezbeđivanje inovacija, optimalnog funkcionisanja i kontinuiteta poslovanja u slučaju nepredviđenih okolnosti

3. Business Intelligence i Big Data

Danas iako veoma zastupljen pojam, Big Data je idalje neiskorišćen potencijal mnogih kompanija. Jedan od najvećih izazova za kompanije u ovom domenu odnosi se na “odvajanje žita od kukolja”, odnosno na suštinsku iskorišćenost podataka za donošenje poslovnih odluka kao efikasno upravljanje velikim količinama podataka i njihovo pametno skladištenje.

U narednoj godini jedan od glavnih prioriteta biće organizacija podataka i implementacija business intelligence alata kako bi se iz podataka izvukli uvidi i korisne informacije za kreiranje poslovne strategije.

U tom smislu, u idućoj godini možemo očekivati sledeće:

 • Fokus na uspostavljanje strategija i procesa koji će omoguciti efektivno korišćenje prikupljenih podataka u cilju rešenja konrketnih problema i generisanja novih ideja
 • Pored upotrebne vrednosti podataka, fokus je i na uspostavljanju kulture poslovanja zasnovanog na podacima kroz sve sektore kompanije (tzv. data-driven culture)
 • Razmatranje data lake-a kao pristupa organizaciji velike količine podataka, radi boljeg skladištenja iskorišćenja podataka prikupljenih iz različitih izvora
 • Jednostavna manipulacija podacima, lako otkrivanje podataka od važnosti i vizualizacija podataka biće glavni kriterijumi korisnika kada je reč o odabiru BI alata

4. Tehnologija u cilju unapređenja iskustva potrošača

U digitalnoj eri, potrošači očekuju personalizovana iskustva i kvalitetnu interakciju sa kompanijama. S obzirom da je danas tržište visoko konkurentno i prilično zasićeno, upravo aspekt korisničkog iskustva postaje polje na kom kompanije mogu značajno da se istaknu i izdvoje od ostalih.

Upravo zato će jedan od prioriteta u 2020. godini biti iskorišćenje tehnologija u cilju kreiranja boljeg iskustva samih potrošača. Ovaj trend koji je već više godina prisutan predstavlja polaznu osnovu za kreiranje novih i naprednijih inicijativa u domenu digitalizacije poslovanja kroz više kompanijskih sektora.

U tom smislu, u idućoj godini možemo očekivati sledeće:

 • Bolju iskorišćenost podataka u cilju unapređenja i potencijalne personalizacije proizvoda i usluga kompanije
 • Korišćenje novih tehnologija u svrhu brže, bolje i direktnije komunikacije sa potrošačima kroz različite kanale i korišćenje automatizacije zarad pravovremenog serviranja korisnih informacija
 • Upotreba chat bot-ova će porasti: globalna istraživanja pokazuju da će u 2020. godini oko 80% kompanija koristiti neku vrstu botova zarad brže komunikacije sa klijentima
 • Kontekstualno oglašavanje i remarketing bazirani na podacima kreiraće se tako da rezultiraju novim kupovinama i budu u službi potrošača, a ne da izazovu frustraciju

5. Cloud infrastruktura

Digitalna transformacija kompanija nije moguća bez cloud infrastrukture, a u 2020. godini očekuje se njena još veća zastupljenost. U Srbiji se uočava pozitivan trend kada je reč o usvajanju cloud tehnologije.

Ukoliko uzmemo u obzir prednosti cloud tehnologije, ne bi trebalo da nas čudi podatak da će naredne godine prelazak na cloud ili optimizacija postojećeg cloud rešenja biti prioritet za CTO stručnjake iz regiona.

Ovo su neki aspekti za 2020:

 • Optimizacija troškova (prelazak sa CAPEX na OPEX), bezbednost podataka i stalan pristup podacima istaknuti su kao glavni razlozi prelaska na cloud
 • Hibridni cloud uzeće maha kao odlično IT rešenje za kompanije sa potrebama koje prevazilaze funkcionalnosti pojedinačnih rešenja public i private cloud-a
 • Cloud će biti prepoznat kao dobar saveznik za sticanje bolje konkurentnosti na tržištu zbog brzine i fleksibilnosti koje nudi

Ovo su top 5 prioriteta CTO i CIO profesionalaca za narednu godinu. Da li su Vas neki iznenadili? Koji su Vaši prioriteti i sa kakvim izazovima planirate da se izborite?

Pridružite se uspešnim biznisima, uđite u narednu godinu spremni. Za sve informacije i pitanja javite nam se na business@mainstream.rs.

Prijavite se na newsletter

Ukoliko želite da dobijate relevantne vesti i nove blog tekstove ostavite svoj kontakt.

Najnoviji članci

E-commerce hosting – najčešće greške

Kada je reč o hosting rešenju za vaš e-commerce vebsajt, teško da sebi možete da priuštite propuste.

6 koraka do disaster recovery plana

Nije tajna da u današnjem digitalnom dobu sva uspešna preduzeća funkcionišu oslanjajući se na informacione tehnologije.

Šta je cloud? Vodič kroz cloud computing

Cloud tehnologija je značajno uticala na način na koji kompanije promišljaju i upravljaju svojim IT resursima.