Utisci sa panela „Koji su izazovi CFO-a u procesu digitalne transformacije?“

marko

13.11.2018

Udruženje finansijskih direktora Srbije je, u saradnji sa našom kompanijom, organizovalo panel na temu „Izazovi sa kojima se CFO-ovi susreću u procesu digitalne transformacije“Aleksandar Nedeljković, CFO Mainstream-a, moderirao je panel na kome su učestvovali Sanja Kekić – Director IT advisory & risk service Crowe RS i predsednica ISACA Beograd, Branko Greganovič – CEO NLB Banka, Dušan Radičević – CFO MK GroupMilan Bukorović – CTO Nelt.

Učesnici panela podelili su iskustva o ovoj tematici, viziju ali i savete kako se izboriti sa izazovima sa kojima se CFO-ovi susreću dok sprovode svoje kompanije kroz proces digitalne transformacije, dok je akcenat bio na definisanju same uloge CFO-a i zašto je izuzetno bitna u strategijskom pogledu razvoja svake kompanije. Svaki CFO je odgovoran za sprovođenje digitalne transformacije iz ugla finansija, i veoma je bitno razumeti da u narednih nekoliko godina, ako već nisu, finansijski direktori će biti ključni savetnici za svaku biznis odluku.

Predstavljamo vam najznačajnije utiske sa panela:

Real time reporting je budućnost

Usko grlo u procesu digitalne transformacije nije više tehničke prirode. To je mentalni model ljudi u kompanijama, čija promena je neophodna kako bi se adekvatno pristupilo digitalnoj transformaciji i inicirale relevantne akcije koje unapređuju poslovanje. U cilju da se dobiju relevantne informacije za pravovremeno i nesmetano poslovanje svake kompanije, tradicionalni načini pripreme izveštaja neće više biti od vrednosti. Izveštaji u realnom vremenu, instant podaci, upotreba data lake-a i veštačke inteligencije je ono što će CFO-ovi morati da prihvate i primene u svakodnevnom poslovanju. To su metaodološki pristupi i alati koji uz pomoć tehnologije olakšavaju timovima da budu produktivniji i brži u donošenju odluka.

Digitalna transformacija direktno utiče na povećanje prihoda i smanjenje troškova

Panelisti su istakli da će se primena digitalne transformacije najbrže primetiti u oblasti marketinga i prodaje. Digitalna transformacija može da doprinese smanjenju cene koštanja kroz efikasne procese koje podržava nova tehnologija i da učine organizaciju konkurentnijom. Tehnologija je ta koja će omogućiti brzinu, tačne informacije a samim tim i bolje predviđanje troškova, ali i pokazati u šta i kada treba uložiti sredstva. Timovi koji prihvate ovakav način razmišljanja će postati pravi partneri svakog biznisa. Sa druge strane, tehnologije poput napredne prediktivne analitike mogu da pomognu u procesu izrade projekcija prihoda, troškova i novčanih tokova koje će pomagati CFO-ovima da bude pravi navigatori kompanija, odnosno da imaju značajno bolji uvid gde tačno kompanija ide.

Poznavanje IT-a ključno u budućnosti za finansijske direktore

Sinergija CFO-a i CTO-a je sledeći korak u procesu digitalne transformacije, budući da oblasti koje imaju najveću važnost i neposredno mogu da donesu najviše koristi organizacijama su efikasno i kvalitetno korišćenje infrastrukture kroz cloud modele, napredno upravljanje podacima uz pomoć veštačke inteligencije i napredne analitike, IoT (Internet of things) tehnologija za prikupljanje podataka, kao i napredne security politike, procedure i tehnologije. Ključno je da IT mora da bude nosilac i inicijator digitalizacije, ali u tom procesu se mora približiti CFO-u jer se očekuje od tehnoloških uloga u kompanijama da usvoje i primene biznis razmišljanje.

IT strategija mora da prati biznis strategiju, tako što će ponuditi rešenja postojećim biznis modelima i unaprediti ih. Sa druge strane, u cilju dobre komunikacije i razumevanja, ključan faktor za uspeh u procesu digitalne transformacije je da CFO-ovi povećaju svoja znanja i kompetencije za upravljanje i razumevanje digitalnih tehnologija i sistema. Na kraju. jedan od važnih zaključaka je bio i da će CFO-ovi u budućnosti morati značajnu pažnju da posvete upravljanju security rizicima jer usled sve većeg stepena digitalizacije, ova grupa rizika postaje sve važniji faktor za uspešno upravljanje preduzećima.

Nama je bilo veoma drago što smo imali priliku da moderiramo ovaj panel i daćemo sve od sebe da u budućnosti podržimo Udruženje finansijskih direktora Srbije i ostale strukovne organizacije u procesu podizanja IT znanja i kompetencija kod profesionalaca koji su ne-IT struke.

Prijavite se na newsletter

Ukoliko želite da dobijate relevantne vesti i nove blog tekstove ostavite svoj kontakt.

Najnoviji članci

E-commerce hosting – najčešće greške

Kada je reč o hosting rešenju za vaš e-commerce vebsajt, teško da sebi možete da priuštite propuste.

6 koraka do disaster recovery plana

Nije tajna da u današnjem digitalnom dobu sva uspešna preduzeća funkcionišu oslanjajući se na informacione tehnologije.

Šta je cloud? Vodič kroz cloud computing

Cloud tehnologija je značajno uticala na način na koji kompanije promišljaju i upravljaju svojim IT resursima.