Kako je regionalni retail lider unapredio skalabilnost i pouzdanost core biznis aplikacija

Simbioza našeg IT tima i Mainstrema kao eksternog partnera je ključ uspešnog projekta. Oslanjajući se na Mainstream ne samo da smo rasteretili interne resurse, već smo obezbedili razmenu iskustva i kontinuiranu podršku za unapređenje bezbednosti, rešavanje ad-hoc problema i 24×7 monitoring infrastruktrure.“

Ciljevi

  • Jedan od glavnih ciljeva projekta bio je da se obezbedi skalabilnost IT infrastrukture kako bi se ispratio dinamičan rast poslovanja. Pored mogućnosti brzog skaliranja resursa, klijentu je bio važan element podrške – kolaboracija i razmena najboljih praksi između internih i eksternih timova i brz odziv u slučaju problema u radu.  

Rezultati

  • Migracijom core ERP softvera i satelitskih aplikacija na Mainstream Enterprise Cloud, Fashion Company je postavio čvrste temelje za dalji razvoj svog poslovanja, koje se u velikoj meri oslanja na ove tehnologije. Kao glavne prednosti izdvajaju se visoka dostupnost Enterprise Cloud platforme, fleksibilnost pri utilizaciji IT resursa i podrška za održavanje sistema, administraciju serverske infrastrukture, proaktivno proširivanje resursa u skladu sa potrebama aplikacija, realizaciju unapređenja i 24×7 monitoring. 

Na putu ka digitalnoj budućnosti: od internog data centra do Mainstream Enterprise Cloud-a

Fashion Company nije amater u tehnološkom svetu. Naprotiv. Kao biznis orijentisan na budućnost, kompanija stalno ulaže u razvoj internih IT kadrova i digitalnih inicijativa među kojima su Fashion&Friends online prodavnica lansirana 2018. godine i istoimena aplikacija. Kada je reč o aplikativnim rešenjima, Fashion Company se oslanja na Enterprise Resource Management (ERP) softver u različitim ključnim segmentima poslovanja, od praćenja prodaje do upravljanja zalihama. Ovaj softver, kao i druge aplikacije kao što je Document Management sistem (DMS) bili su hostovani u internom data centru. 

U trenutku kada je trebalo zameniti postojeću IT opremu, menadžment kompanije odlučio je da istraži alternativu – migraciju na cloud okruženje. Korišćenje ove tehnologije za maloprodajnog lidera nije bila novina; Fashion&Friends e-commerce se već hostuje na cloud-u. 

„U kontekstu core biznis aplikacija, prelazak na cloud je bila logična opcija”, objašnjava Dušan Brdar, IT direktor, Fashion Company. Prema njegovim rečima, dinamičan rast poslovanja iziskuje brzo prilagođavanje resursa, odnosno skalabilnost koju omogućava cloud model isporuke. 

Nakon evaluacije različitih opcija, uključujući public cloud platforme, Fashion Company je za hosting svog ERP-a i pratećih aplikacija odabrao Mainstream Enterprise Cloud u okviru Managed Envivronment usluge. 

“Mainstream se izdvojio kao najbolji partner iz nekoliko razloga: ponudili su nam custom setup u okviru Enterprise Cloud platforme i lokalnu podršku u čiji kvalitet smo već imali prilike da se uverimo tokom ranije saradnje. Ono što je za mene lično bitno pri izboru partnera, osim tehnološke ekspertize i kvaliteta rešenja, jeste da budemo tim. Drugim rečima, da partner ne bude samo neko od koga smo iznajmili infrastrukturu nego ekstenzija naših internih resursa – neko sa kim tesno sarađujemo i u koga možemo da se pouzdamo.” 

U skladu sa ciljevima Fashion Company-ja, Mainstream Enterprise Cloud pruža garantovane resurse u izolovanom okruženju koji se lako mogu povećavati i smanjivati po potrebi. Platforma je dizajnirana za visoku dostupnost, a cloud okruženje omogućava i brže pokretanje novih inicijativa, kao što je Disaster Recovery, bez kapitalnih investicija u izgradnju sekundarne lokacije. 

Migracija aplikacija: partnerstvo daje rezultate

Za tranziciju na novo okruženje kreiran je detaljan pristup migraciji u dogovoru sa internim timom klijenta. Većina servisa, uključujući ERP rešenje, podignuta je na Mainstream Cloud-u od nule dok je za četiri aplikacije kao optimalan prepoznat i iskorišćen lift&shift pristup. 

Vodeći se detaljnom analizom zahteva, Mainstream eksperti kreirali su personalizovan setup sa specifičnom network topologijom za komunikaciju između Fashion Company HQ-a i Mainstream data centra. 

Ukupno je podignuto 27 novih virtuelnih mašina, od čega je 23 mašine podignuto od nule u roku od 10 dana. Takođe, prema zahtevu klijenta, sve produkcione baze su migrirane u toku jedne noći, bez prekida u radu. 

Projekat je zahtevao širok spektar tehničke ekspertize; sa strane Mainstream-a učestvovali su network arhitekta, network inženjer, cloud inženjer, windows system inženjer, database ekspert i sistem arhitekta dok su tim klijenta činili senior system administrator, develoment manager i service level manager sa svojim timovima.

24×7 monitoring i sveobuhvatna podrška

Pored same migracije i postmigracione podrške, Mainstream je preuzeo kompletan 24×7 monitoring infrastrukture i održavanje sistema do aplikativnog nivoa, čime su rasterećeni interni resursi klijenta. U okviru Managed Environment usluge, Mainstream eksperti održavaju redovnu komunikaciju sa Fashion Company IT timom, daju savete za unapređenje bezbednosti, rade na unapređenjima i informišu ih o zauzeću resursa uz predloge skaliranja. 

Novi koraci saradnje 

Nakon uspešno realizovane migracije aplikacija, Fashion Company će nastaviti svoje cloud putovanje uz Mainstream podršku implementacijom Disaster Recovery rešenja na Enterprise Cloud platformi. Kako je naveo Dušan Brdar, u planu su i drugi zajednički projekti među kojima je optimizacija transakcionih sistema.   

Čekaju nas brojna unapređenja, a na osnovu dosadašnje saradnje verujem da ćemo sve što dolazi rešiti na brz i optimalan način. Mi smo biznis koji ne stoji  u mestu, stalno rastemo i tražimo načine da budemo još bolji, još efikasniji. Fokusirani smo na budućnost i saradnju sa partnerima koji će podržati naš razvoj. Baš takvog partnera smo pronašli u Mainstreamu.” 

Projekat u brojkama

27
novih virtuelnih mašina podignutih od nule
4
aplikacije migrirane uz lift&shift pristup
350
korisnika širom regiona
15+
pravnih lica

Saznajte kako Mainstream može da unapredi Vaše poslovanje.

Kontaktirajte nas na business@mainstream.eu ili popunite našu kontakt formu.

Ostale studije slučaja

Kako je AI startup unapredio dostupnost aplikacije i optimizovao troškove AWS infrastukture 

Jedan od glavnih ciljeva bio je da se obezbedi visoka dostupnost Blockade Labs aplikacije uz EC2 instance na Amazon Web Services (AWS) cloud-u.

Od shared hostinga do cloud skalabilnosti

Jedan od ciljeva projekta bio je da se klijentima Sava Osiguranja obezbedi vrhunsko online iskustvo uz 24/7 dostupnost sajta i optimalne performanse veb prodavnice.

Kako je regionalni retail lider unapredio skalabilnost i pouzdanost core biznis aplikacija

Jedan od glavnih ciljeva projekta bio je da se obezbedi skalabilnost IT infrastrukture kako bi se ispratio dinamičan rast poslovanja.